Du vil have fælles forældremyndighed igen

Vi kan hjælpe dig, hvis du igen ønsker at få fælles forældremyndighed over dit barn. Få en af vores advokater med speciale inden for området til at repræsentere dig. På den måde er du sikret, at behandlingen og afgørelsen af din sag om fælles forældremyndighed sker på den måde, som er bedst for dit barn.

 

Hvis du ønsker fælles forældremyndighed over dit barn, men ikke har det i dag, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. Som udgangspunkt taler forældreansvarsloven for barnets ret til begge forældre. Der er dog forhold, der taler for, at det er i barnets interesse med ene forældremyndighed.

 

Såfremt sagen tidligere har været behandlet i Statsforvaltningen og retten, kan Statsforvaltningen afvise at behandle sagen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt, siden sagen sidst blev behandlet. Det er derfor nødvendigt, at der er sket noget nyt, som gør, at Statsforvaltningen skal behandle sagen igen.

Brug for en advokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Dine udgifter til advokat bliver ofte dækket

Dine advokatudgifter vil ofte blive dækket, så din sag kan føres i retten. Ved en forældremyndighedssag er det enten retten eller Civilstyrelsen der betaler. Dette gælder dog kun såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Vi hjælper dig med at få det afklaret, og sørger efterfølgende for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger til fri proces.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi rådgiver dig gennem hele forløbet med dit barns interesse i fokus
  • Vi er eksperter på området og kender lovgivningen, så din sag føres korrekt
  • Vi rådgiver om, hvordan vi forventer sagens resultat vil blive – vi forsøger således ikke at bilde dig noget ind
  • Vi har kendskab til Statsforvaltningens og rettens arbejdsgange, så du bliver godt klædt på til sagens fremtidige forløb
Derfor skal du vælge en af vores advokater, hvis du ønsker fælles forældremyndighed igen

Sådan forløber en sag om fælles forældremyndighed hos os

Hvis du ønsker at søge om fælles forældremyndighed igen, er det en god idé at tage fat i en af vores eksperter. Vi kan rådgive og vejlede dig gennem hele forløbet, så du er sikker på, at sagen forløber, som den skal.

 

For at søge om fælles forældremyndighed igen, skal du have fat i Statsforvaltningen. De indkalder til et møde med dig og den anden forælder. Inden mødet i Statsforvaltningen holder vi et møde med dig, hvor vi gennemgår sagen og forbereder os sammen. Afviser Statsforvaltningen at tage sagen op, kan afgørelsen om afvisningen af sagen indbringes for retten inden 4 uger. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for vores deltagelse i mødet i Statsforvaltningen.

 

Forhold der taler imod fælles forældremyndighed

  • For store og varige samarbejdsproblemer forældrene imellem
  • Vold eller seksuel krænkelse af barnet eller den anden forælder
  • Hvis den ene forælder anses som uegnet – eventuelt grundet misbrug, voldelig historik osv.

 

Statsforvaltningen vurderer, om disse forhold gør sig gældende i de enkelte sager om fælles forældremyndighed. Efter mødet kommer Statsforvaltningen med en afgørelse, som vi drøfter sammen og beslutter det videre forløb.

Kontakt en af vores eksperter i sager vedrørende forældremyndighed