Humanitær opholdstilladelse i Danmark

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at søge om humanitær opholdstilladelse. Du skal være registreret som asylansøger i Danmark, for at du kan ansøge om en opholdstilladelse. Du skal være opmærksom på, at reglerne om humanitær opholdstilladelse bliver forvaltet overordentligt restriktivt, og at det derfor kan være overordentligt vanskeligt at komme igennem med en ansøgning herom. Vi behandler løbende mange sager om humanitær opholdstilladelse, og ved, hvad der skal til, for at man får medhold i sin ansøgning.

 

Du skal opfylde en af nedenstående betingelser og Udlændingestyrelsen skal godkende din ansøgning for at du kan opnå opholdstilladelse. Du kan få opholdstilladelse, hvis du lider af en meget alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, og der ikke er behandlingsmuligheder i dit hjemland. En anden grund er, hvis du har et mindreårigt barn i din familie, og I kommer fra et land med vanskelige levevilkår. En sidste betingelse er, hvis du har opholdt dig i Danmark i fem-seks år, uden at have en opholdstilladelse på grund af lang sagsbehandlingstid.

Brug for en advokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor

Fast pris på hjælp

Det koster 9.500 kr., hvis vi skal hjælpe dig med at søge humanitær opholdstilladelse. Inden vi går i gang med din sag, laver vi gerne en vurdering af din sag.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi er specialister på området og kan derfor rådgive dig gennem hele forløbet
  • Vi kender til asylsagsprocessen og derfor også til forholdene i dit hjemland
  • Vi hjælper dig med at fremskaffe lægelig dokumentation for dit helbred
  • Vi holder dig orienteret gennem hele sagsforløbet
Hurtig ansøgning om humanitær opholdstilladelse

Forløbet vedrørende ansøgning om humanitær opholdstilladelse

Hvis du har en verserende eller afsluttet asylsag, kan du ansøge om humanitær opholdstilladelse.

 

Vi holder et møde med dig og vurderer, om der er udsigt til at du kan få medhold i din ansøgning. Herefter hjælper vi dig med at udfylde papirerne, og vi redegør for vores vurdering af sagen. Hvis der er behov for det, hjælper vi dig også med at få indhentet lægelige oplysninger til støtte for din sag.

 

Du skal indgive din ansøgning senest 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen har afgjort, at din asylsag skal behandles i Danmark. På den måde kan du blive i Danmark, mens din ansøgning om en humanitær opholdstilladelse bliver behandlet. Hvis du indgiver ansøgningen senere, vil den stadig blive behandlet, men du kan ikke forvente at få lov til at blive i Danmark under sagens behandling.

 

Din ansøgning skal indgives til Justitsministeriet og koster ikke noget i gebyr. Du finder ansøgningsskema til humanitær opholdstilladelse her. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Kontakt en af vores eksperter i Humanitære opholdstilladelser