...
 

Piskesmæld – få erstatning efter din skade

Vi kan hjælpe dig, hvis du har fået piskesmæld efter en ulykke og ønsker at søge erstatning.

 

Piskesmæld (whiplash) opstår oftest i forbindelse med trafikulykker med påkørsel bagfra, forfra eller fra siden. Piskesmæld kan også opstå i andre situationer – eksempelvis styrt, fald eller overfald.

 

Whiplash giver ofte langvarige, og i visse tilfælde kroniske, smerter fra nakken og hovedet. Det er muligt at søge erstatning for disse gener – vi hjælper dig til at få størst mulig erstatning for din skade.

 

Det er vigtigt at have en advokat ind over sager om erstatning på baggrund af piskesmæld. Ikke mindst på grund af den store bevisførelse, men også for at have en ekspert med på sidelinjen. Vi kan ydermere sikre dig, at du kommer til speciallægeundersøgelse ved en speciallæge, der anerkender piskesmæld.

 

Vi har advokater, der er eksperter i erstatningssager og dermed kan vurdere, om du får den rette erstatning eller skal søge om mere.

  Brug for en erstatningsadvokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Dine udgifter dækkes stort set

  Dine advokatudgifter vil stort set blive dækket i erstatningssagen vedrørende dit piskesmæld, da forsikringsselskabet betaler de fleste advokatudgifter. Vi har altid fair priser og vurderer altid din sag og giver dig et prisoverslag, inden vi går i gang med at søge erstatning.

  Derfor skal du vælge en af vores eksperter

  • Vi er eksperter på området og rådgiver dig gennem hele forløbet
  • Vi kan hjælpe dig med at holde styr på bevisbyrden
  • Vi håndterer al kommunikation i sagen
  • Vores advokater giver dig de bedste forudsætninger for maksimal erstatning
  Piskesmæld - få erstatning for din skade med hjælp fra vores advokater

  Høje beviskrav ved piskesmæld

  Der er meget høje beviskrav i forbindelse med erstatningssager omhandlende piskesmæld. Det skyldes primært, at skaden ikke direkte kan bevises, da den ikke fremgår af røntgen eller scanninger.

   

  Det er meget vigtigt, at du straks opsøger din læge, og får registreret symptomerne, hvis du har mistanke om piskesmæld. Denne registrering er din dokumentation for, at dit piskesmæld er opstået i forbindelse med ulykken. Det er vigtigt, at du fører en log over dit helbred fra uheldet sker og indtil de varige mén kan vurderes.

   

  Nogle mærker allerede smerter i nakken lige efter skaden, men det er ikke ualmindeligt først at få smerter nogle timer efter.

   

  Husk også at melde din skade til din ulykkesforsikring.

  Sådan foregår forløbet omkring piskesmældsskade

  Vi starter med at holde et møde, hvor vi diskuterer din sag. Vi kigger på alle forhold omkring din ulykke og sikrer os, at vi har alle relevante dokumenter og at bevisførelsen er på plads.

   

  Vi skal bl.a. have afklaret følgende:

  • Helbredsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Dækning af advokatomkostninger

   

  Så snart vi har alle væsentlige detaljer fra dig, indhenter vi oplysninger fra forsikringsselskab, læger og andre relevante parter. Vi overtager al korrespondance med forsikringsselskabet. Vi sørger for, at du bliver indkaldt til en speciallægeundersøgelse med henblik på at belyse varige mén. Vi sikrer os, at du får tilbudt den rigtige erstatning. Skal sagen forelægges for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, står vi også for behandlingen der. Her kan vi vejlede dig om, hvorvidt du skal acceptere en udtalelse fra dem.

   

  Sagsbehandlingstiden kan føles som rigtig lang i erstatningssager. Vi holder dig løbende opdateret i sagen og giver dig besked, så snart vi hører nyt.

   

  Kan du ikke opnå enighed med forsikringsselskabet om en korrekt erstatning efter dit piskesmæld, så kan det blive nødvendigt at køre en retssag. Her er du i gode hænder, fordi din advokat allerede har et indgående kendskab til din sag

  Sådan foregår forløbet omkring piskesmæld

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om erstatningsret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Lægen siger at jeg har pådraget mig et piskesmæld ved en trafikulykke?

  En piskesmældsskade – også populært kaldet whiplashlæsion – er en såkaldt forstuvning af halshvirvelsøjlen. Derfor kan man ofte ikke se nogen skade hverken på røntgen eller scanning. Skaden viser sig ved, at man har ondt i nakken. Man har måske svært ved at bevæge nakken. Det stråler evt. op i hovedet og ud i skuldrene, måske ud i armene. Meget ofte er det ledsaget af hovedpine, og mange vil også opleve kognitive gener såsom fx hukommelses- og koncentrationsbesvær, lyd- og lysfølsomhed, alkoholintolerance, øget trætbarhed, ordfindingsbesvær, svimmelhed etc. Det er meget meget vigtigt, at man får dokumenteret alle sine gener ved læge, hospital e.lign. For hvis man tilhører den 10% del af befolkningen, som efter en påkørsel i trafikken pådrager sig varig skade, så kræves der dokumentation for symptomerne for at kunne søge om erstatning efterfølgende.

  Hvad skal jeg gøre – jeg har fået piskesmæld?

  Hvis du har været involveret i et trafikuheld med en modpart, så skal du sørge for at anmelde ulykken til dennes ansvarsforsikring. Det gælder, uanset om du har påkørt modparten, eller om modparten har påkørt dig. Der hersker nemlig objektivt ansvar i Danmark. Herefter er det meget vigtigt, at du har dokumentation for dine gener – både straks noteret ned på ulykkesdagen, men også løbende dokumentation i fx din patientjournal herefter. Alle dine gener skal noteres ned.

  Hvilke gener har man fra et piskesmæld?

  Et piskesmæld – eller populært kalder whiplash – betyder forstuvning af halshvirvelsøjlen, og skader viser sig ved, at du har ondt i nakken, bevægeindskrænkning, måske udstrålende smerter til skuldre og arme, strålende smerter op i hovedet, som giver hovedpine. Måske oplever du også kognitive gener, såsom fx hukommelses- og koncentrationsbesvær, lys- og lydoverfølsomhed, lavere stresstærskel, øget irritabilitet, alkoholintolerance, øget trætbarhed, ordfindingsbesvær, svimmelhed m.v. Hvis du har en erstatningssag kørende, skal du være meget obs på, at du løbende får noteret alle dine gener ned. Mange gener vil nemlig typisk først opdages sent i forløbet, og så vil du få problemer med at bevise årsagssammenhæng til ulykken.

  Kan jeg søge om erstatning for mit piskesmæld?

  Hvis du har været involveret i et trafikuheld, hvor du enten har påkørt en bilist, eller du selv er blevet påkørt, og derved har pådraget dig en piskesmældslæsion, så kan du søge om erstatning for de varige følger eller det lidte tab, som ulykken har medført. Fx kan du få dækket mistet løn under en evt. sygemelding, og du kan få godtgørelse for varige mén. Det er modpartens lovpligtige ansvarsforsikring, som skal dække dit krav.

  Modparten vil tvinge mig til at tage til en speciallægeundersøgelse?

  Hvis du har en verserende erstatningssag, og modpartens forsikring har brug for at indhente en speciallægeerklæring for at få en beskrivelse af dine varige følger med henblik på fastsættelse af varigt mén, så er du nødt til at deltage i undersøgelsen. Hvis du afviser, vil du risikere, at forsikringsselskabet så blot afslutter sagen. Det hedder sig dog, at du selv skal være med til at vælge en speciallæge, og i praksis foregår det ofte sådan, at modparten foreslår 3 speciallæger. Du kan så vælge mellem de 3 speciallæger, eller du kan selv bringe en eller flere speciallæger i forslag. Hvis ikke I kan blive enige, er der oprettet et særligt Nævn, som kan hjælpe jer. Forsikringsselskabet skal så herefter rette henvendelse til Nævnet for speciallægevalg, og de vil så herefter udpege en speciallæge, som skal forestå undersøgelsen.

  Kontakt en af vores eksperter i erstatning efter piskesmæld