...
 

Ægtefællesammenføring

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker ægtefællesammenføring i Danmark. Hvis du ønsker din hustru/mand eller samlever til Danmark på en opholdstilladelse som familiesammenført (ægtefællesammenføring), skal I opfylde nogle betingelser. Kontakt en af vores advokater, så de kan hjælpe jer med en vurdering af jeres muligheder og lægge en konkret plan for det komplicerede forløb.  

 

Reglerne om ægtefællesammenføring bliver løbende ændret, og den generelle tendens er, at det bliver mere og mere vanskeligt at få sin samlever eller ægtefælle til Danmark på en opholdstilladelse. Det kan derfor være en god ide at kontakte os, så I tidligt kan få en afklaring på, om I opfylder betingelserne. Vi vurderer også, om I eventuelt har mulighed for at få dispensation fra nogle af betingelserne. Se betingelserne længere nede på siden.  

 

Du skal være opmærksom på, at hvis der indgives en ansøgning om familiesammenføring, mens din samlever eller ægtefælle opholder sig i Danmark, vil vedkommende ansøger opnå processuelt ophold under processen. Det betyder, at ansøgeren kan få lov til at blive i Danmark frem til den endelige afgørelse i sagen. Dette vil vores advokater vejlede jer om og anmode Udlændingestyrelsen om en hurtig bekræftelse herpå.  

 

Omvendt medfører en klage til Udlændingenævnet som udgangspunkt ikke, at man opnår ret til fortsat ophold i landet under processen.  

Advokatudgifter til ægtefællesammenføring

Du kan se en oversigt over alle vores priser her. 

 

Vi vurderer altid mulighederne i din sag, inden vi går i gang med ansøgningsprocessen, så du har en idé om udfaldet. Du skal betale et depositum på kr. 6.000., inden vi går i gang med den store vurdering. Dette bliver trukket fra slutprisen. 

 

Din ansøgning om ægtefællesammenføring indgives til Udlændingestyrelsen i Danmark eller ved en dansk ambassade eller repræsentation i hjemlandet og koster et gebyr til Udlændingestyrelsen på kr. 8.575 (2024-niveau). 

 

En klage over et afslag skal indgives til Udlændingenævnet inden for 8 uger og koster kr. 960 i gebyr 2024-niveau). 

Derfor skal du vælge en af vores advokater

 • Vores advokater er specialiserede inden for familiesammenføring  
 • Vi rådgiver jer gennem hele forløbet, så I føler jer trygge ved sagen 
 • Vi sikrer en hurtig sagsbehandling og varetagelse af den videre kommunikation med styrelsen  
 • Vi holder jer altid opdateret på sagen og sender løbende status  

Betingelser for ægtefællesammenføring

 • I skal være gift eller have været samlevende i mindst halvandet år 
 • Jeres ægteskab må ikke være et tvangs- eller proformaægteskab 
 • Jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret 
 • I skal begge være fyldt 24 år  
 • Den herboende person skal have permanent opholdstilladelse, være dansk statsborger eller være flygtning (asyl)
 • Du må ikke være blevet dømt for at have begået vold mod en evt. tidligere ægtefælle  
 • I skal samlet opfylde mindst 4 ud af 6 betingelser i integrationskravet  
 • Den herboende må ikke have modtaget offentlige ydelser tre år forud for afgørelsen om familiesammenføring  
 • Den herboende skal have en selvstændig bolig med minimum 20 m² pr. person eller højest to personer pr. rum 
 • Boligen må ikke ligge i et boligområde, der er omfattet af boligkravslisten (”ghetto-listen”)  
 • Den herboende skal kunne stille en økonomisk garanti på 104.040,00 kr. (2020-niveau) 
 • Din hustru eller mand skal have besøgt Danmark mindst én gang tidligere

 

Det er alene et krav, at man samlet opfylder mindst 4 ud af de 6 betingelser i integrationskravet. Betingelserne i integrationskravet omfatter følgende:

 

 1. Den herboende skal have bestået en Prøve i Dansk 3 (9. og 10. klasse tæller med) 
 2. Den herboende skal have haft mindst 6 års uddannelse i Danmark (folkeskole tæller med)  
 3. Den herboende skal have udført fuldtidsarbejde af mindst 5 år  
 4. Ansøgeren skal have bestået en Prøve i Dansk 1 eller en engelskprøve på B1  
 5. Ansøgeren skal have gennemført mindst ét år af en videregående uddannelse  
 6. Ansøgeren skal have udført fuldtidsarbejde af mindst 3 år ud af de seneste 5 år

Forhold der formilder betingelserne for ægtefællesammenføring

Hvis du er dansk statsborger, skal du ikke opfylde de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, som er en del af ansøgningen.  

 

Hvis du har mindreårige børn med en tidligere ægtefælle eller samlever, er alvorligt syg, har et alvorligt handicap, kan der anmodes om dispensation fra en række af betingelserne. Dog må jeres ægteskab ikke være et tvangs- eller proformaægteskab, jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret, samt du må ikke have begået vold mod eventuelle tidligere hustruer eller mænd. 

 

Kontakt en af vores advokater for at få en konkret vurdering af dine muligheder for at blive meddelt dispensation fra kravene.  

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Ægtefællesammenføring - få hjælp fra en advokat ved familiesammenføring med ægtefælle eller samlever
  Ægtefællesammenføring - vores advokater kender reglerne omkring familiesammenføring

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om udlændingeret.

  FIND DEM HER

  Kontakt en af vores eksperter i ægtefællesammenføring

  Tolk / juridisk konsulent
  Telefon:
  Mobil:
  da_DKDanish