Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

For nylig havde jeg fornøjelsen af at hovedforhandle en sag ved Retten i Randers, som handlede om arbejdsgivers pligter overfor sine ansatte – og helt specifikt; hvornår er en arbejdsgiver ansvarlig for en ulykke, der overgår en ansat?Arbejdsmiljølovens regler beskriver jo i fine vendinger, at arbejdsgiveren skal sørge for, at både arbejdet, arbejdsstedet og tekniske hjælpemidler skal ”planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt” (§§ 38, 42 og 45). Arbejdsmiljøloven siger også, at arbejdsgiverens pligter omfatter ”nødvendig oplæring og instruks” (§ 17), ligesom arbejdsgiveren har pligt til at føre tilsyn (§ 16). Men hvad betyder alt det her egentlig i praksis?

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm ser desværre fortsat et stigende antal sager om identitetstyveri. Fælles for mange af sagerne er, at gerningsmændene optager såkaldte kviklån i de forurettedes navne, hvormed de forurettede efterlades med en gæld, de i udgangspunktet ikke kan pålægges at betale tilbage. Dette forhindre imidlertid ikke kreditorerne fra at forsøge at inddrive betalingen, alt imens gælden blot vokser sig større og større.

Folketinget har i 2020 vedtaget en ny lov, som får betydning for mange boligkøbere i fremtiden. Loven kræver, at hvis du køber en bolig med overtagelsesdato efter den 1. april 2021, og der i boligen er en gammel brændeovn produceret før 2003, så skal den fjernes eller udskiftes til en ny brændeovn.

Med TV2´s dokumentar ”Forført af Jakob” er der tale om en på mange måder voldsom sag. Ud over at skulle kæmpe med de alvorlige psykiske følger, som sagen i sig selv har medført for ofrene, har de skullet ventet alt, alt for længe på at sagen kom for retten. Og nu skal de så også acceptere at gerningsmanden fik strafnedsættelse, som følge af den lange sagsbehandlingstid.

En af de sværeste sager at vinde, er dem, hvor ansøgeren har opnået sin opholdstilladelse ved svig. Denne sag vedrørte en ugandisk statsborger, der var kommet til Danmark i 2006, men nu havde fået sin opholdstilladelse inddraget.