Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Vi oplever ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, at flere og flere har problemer med, at en person de har opnået et tilhold mod, overtræder dette tilhold, men ikke i tilstrækkeligt grad kan opnå beskikket hjælp og rådgivning hertil, og derfor føler sig magtesløse i forhold til deres retsstilling.I sager vedrørende overtrædelse af tilhold, er udgangspunktet at man ikke får beskikket en advokat.I særligt grove tilfælde er der dog mulighed for, at retten kan beskikke en advokat, hvor der er tale om eksempelvis grovere chikane eller trusler. 

Det er efterhånden almindeligt kendt, at man har mulighed for at overdrage lejlighed, hus eller sommerhus til familiemedlemmer til en favorabel pris på 15 % over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Som følge af en generel stigning af ejendomspriserne havde Skattestyrelsen på det seneste tilsidesat anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret med den særlige begrundelse, at anvendelsen af cirkulæret medvirkede til en uforholdsmæssig regulering af priserne, hvorved der var tale om en ”særlig omstændighed”. Den begrundelse holdt dog ikke i retten. Højesteret fastlagde for nyligt ved kendelse, at det naturligvis er Skattestyrelsen selv, der bærer risikoen, hvis det viser sig, at den offentlige ejendomsvurdering er sat for lavt. Skattestyrelsens henvisning til stigningen i ejendomspriserne fik dermed ingen genklang i Højesteret. 

I den seneste tid har Udlændingestyrelsen forsøgt at inddrage eller nægte forlængelse af syriske flygtninges opholdstilladelser. Det er blevet kritiseret verden over.De danske myndigheder har således vurderet, at den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien har ændret sig på en sådan måde, at det ikke længere er forbundet med risiko for asylbegrundende overgreb at opholde sig i landet.Den vurdering er blevet kritiseret af internationale medier og organisationer – i en sådan grad at det nu også kritiseres i Flygtningenævnets seneste baggrundsmateriale.

Det skete bl.a. i en sag om voldtægt, hvor der ingen objektive beviser på voldtægt var, og det derfor, som i mange andre af disse typer sager, var påstand mod påstand. I en anden sag var en far blevet tiltalt for at have truet sin x-kone i forbindelse med et skænderi. Retten fandt dog, i tråd med vores påstand, at faren ikke havde haft til hensigt (forsæt til) at ville true, men alene, som reaktion på noget ekskonen havde sagt, i en ophedet diskussion, havde udtalt de truende ord. Bliver man sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det vores klare anbefaling, at man snarest muligt kontakter en forsvarsadvokat, således man kan få den fornødne støtte og vejledning.

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har vundet en syrisk sag i Flygtningenævnet, og vi er utrolig glade for, at Shiar, som advokat Kristian Aarsøe og advokat og partner Tobias Grotkjær Elmstrøm her sidder med i videoen, nu har fået opholdstilladelse og kan blive i Danmark.Vi kæmper kontinuerligt for at hjælpe syrere som Shiar med deres opholdstilladelse og har haft mange sager med syrere i Flygtningenævnet. Du kan derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende rådgivning og dybdegående behandling af din sag.

I alle typer af sager om ID-tyveri kan det være af afgørende betydning, at man spærrer sine oplysninger, kontaktet politiet og kreditorerne og generelt begrænser misbruget. Vi anbefaler, at du hurtigst muligt efter du er blevet vidende om misbruget, kontakter en advokat, der kan bistå dig i forløbet. Advokatens opgave er at varetage kommunikation med kreditorerne, rådgive dig, skabe et overblik og repræsentere dig i en evt. foged- eller retssag. Identitetstyveri er et kompliceret retsområde i konstant udvikling. Med den rette rådgivning sikrer du, at der bliver værnet om din retsstilling og du undgår at lide unødige økonomiske tab som følge af misbruget.