Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Må jeg rejse til udlandet med mit barn?

Planlægning af diverse ferier er stille og roligt i gang i mange familier, og mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet.Hvis du sammen med den anden forælder har fælles forældremyndighed, kan du frit bestemme, om du rejser til udlandet på ferie med barnet.Er I uenige om forældremyndigheden på rejsetidspunktet, og verserer der en sag herom ved Familieretshuset eller Familieretten, kræver rejse til udlandet samtykke fra den anden forælder eller afgørelse herom fra familieretshuset.Har du ikke del i forældremyndigheden, er svaret som udgangspunkt ”nej”.

Også en arbejdsgiver kan komme til skade på arbejde – men spørgsmålet er, om han kan få erstatning for skaden?

Det første spørgsmål, jeg altid stiller en arbejdsgiver, når jeg rådgiver omkring en ny arbejdsulykke, er; ”har du sørget for at forsikre dig selv?”For overraskende nok er svaret, at næsten alle arbejdsgivere er helt up-to-date med, at det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsgiveren har dog i bemærkelsesværdigt mange tilfælde undladt at forsikre sig selv.

Langvarige sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Jeg synes ikke, at vi skal finde os i, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bruger 2 år eller mere på at behandle en sag. Jeg synes, at vi skal kræve, at der sker ændringer. Jeg synes, at vi skal brokke os. For hvis vi bare forholder os passive og accepterer, jamen så bliver det jo normen. Så sker der i hvert fald ingenting. Derfor vil jeg nu endnu mere aktivt begynde at rykke for svar i mine sager ud fra devisen; på et tidspunkt må de jo blive træt af at modtage rykkere. Hvis du selv kæmper en kamp med en sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så har jeg for det første dyb respekt for dig. for det er virkelig ikke nemt. 

Hvis du er forælder vil et børnetestamente være en rigtig god idé

Som indehaver af forældremyndigheden, er det muligt for dig at tilkendegive, hvem du ønsker der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du afgår ved døden, før barnet fylder 18 år. Tilkendegivelsen kan skrives ind et dokument, som de fleste også kender som et børnetestamente.Det er yderst relevant at oprette et børnetestamente for både jer som par og dig som enlig forælder med mindreårige børn.

DanCrash rapporter – fiktion eller fakta?

Så du også med i programmet ”Kontant – en ulykke kommer sjældent alene”, som blev vist på DR den 3. marts 2022? Det gjorde vi, og vi er desværre ikke overrasket over det, der blev vist i programmet.Faktisk stod advokat Tove Jørgensen to dage før og hovedforhandlede en sag i Retten på Frederiksberg, hvor omdrejningspunktet netop var, at der var indhentet en DanCrash rapport, som konkluderede, at der var tale om en såkaldt lavkollisionsulykke.

Hvorfor er det en god idé med en boligadvokat?

Der kan være mange frister og dokumenter at forholde sig til i forbindelse med et boligkøb, og derfor kan et boligkøb nemt blive et uoverskueligt forløb for den enkelte køber. Det er derfor ofte en god investering at få en boligadvokat på sagen, der kan skabe et overblik over de gældende frister, gennemgå alle handlens dokumenter, påpege fejl, mangler eller bekymringer ved den pågældende ejendom samt varetage korrespondancen med både mægler og købers bank. Derved undgår du som køber at komme i klemme under forløbet.