Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Vi er utrolig glade for, at det nu endelig efter 9 års kamp er lykkes at få medhold ved Retten i Glostrup i, at vores klient skal have erstatning efter det færdselsuheld, som hun var udsat for i 2012. Ansvarsforsikringsselskabet forsøgte at køre alle gener over på forudbestående men ikke-erhvervshindrende gener på skadestidspunktet, ligesom de gjorde gældende, at en efterfølgende diagnosticeret fibromyalgi var hovedårsagen til vores klients deroute fra arbejdsmarkedet.

Advokatfirmaet Grotjær Elmstrøm har vundet endnu en sag om opholdstilladelse for en somalisk klient, som fortæller her i videoen om det gode samarbejde med Tobias, der ledte til han fik sin opholdstilladelsen tilbage.

Mange syriske asylansøgere har fået opholdstilladelse baseret på et mangelfuldt grundlag. Det kommer til udtryk, når Flygtningenævnet revurderer grundlaget for en opholdstilladelse eller hjemsender en afgørelse til fornyet behandling ved Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen selv afviser kritikken. I mange sager har Udlændingestyrelsen lagt op til hjemsendelse af syriske flygtninge, men i en stor del af tilfældene har Flygtningenævnet afvist Udlændingestyrelsens afgørelse. 

Vi oplever ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, at flere og flere har problemer med, at en person de har opnået et tilhold mod, overtræder dette tilhold, men ikke i tilstrækkeligt grad kan opnå beskikket hjælp og rådgivning hertil, og derfor føler sig magtesløse i forhold til deres retsstilling.I sager vedrørende overtrædelse af tilhold, er udgangspunktet at man ikke får beskikket en advokat.I særligt grove tilfælde er der dog mulighed for, at retten kan beskikke en advokat, hvor der er tale om eksempelvis grovere chikane eller trusler. 

Det er efterhånden almindeligt kendt, at man har mulighed for at overdrage lejlighed, hus eller sommerhus til familiemedlemmer til en favorabel pris på 15 % over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Som følge af en generel stigning af ejendomspriserne havde Skattestyrelsen på det seneste tilsidesat anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret med den særlige begrundelse, at anvendelsen af cirkulæret medvirkede til en uforholdsmæssig regulering af priserne, hvorved der var tale om en ”særlig omstændighed”. Den begrundelse holdt dog ikke i retten. Højesteret fastlagde for nyligt ved kendelse, at det naturligvis er Skattestyrelsen selv, der bærer risikoen, hvis det viser sig, at den offentlige ejendomsvurdering er sat for lavt. Skattestyrelsens henvisning til stigningen i ejendomspriserne fik dermed ingen genklang i Højesteret. 

I den seneste tid har Udlændingestyrelsen forsøgt at inddrage eller nægte forlængelse af syriske flygtninges opholdstilladelser. Det er blevet kritiseret verden over.De danske myndigheder har således vurderet, at den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien har ændret sig på en sådan måde, at det ikke længere er forbundet med risiko for asylbegrundende overgreb at opholde sig i landet.Den vurdering er blevet kritiseret af internationale medier og organisationer – i en sådan grad at det nu også kritiseres i Flygtningenævnets seneste baggrundsmateriale.