Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

DanCrash rapporter – fiktion eller fakta?

Så du også med i programmet ”Kontant – en ulykke kommer sjældent alene”, som blev vist på DR den 3. marts 2022? Det gjorde vi, og vi er desværre ikke overrasket over det, der blev vist i programmet.Faktisk stod advokat Tove Jørgensen to dage før og hovedforhandlede en sag i Retten på Frederiksberg, hvor omdrejningspunktet netop var, at der var indhentet en DanCrash rapport, som konkluderede, at der var tale om en såkaldt lavkollisionsulykke.

Hvorfor er det en god idé med en boligadvokat?

Der kan være mange frister og dokumenter at forholde sig til i forbindelse med et boligkøb, og derfor kan et boligkøb nemt blive et uoverskueligt forløb for den enkelte køber. Det er derfor ofte en god investering at få en boligadvokat på sagen, der kan skabe et overblik over de gældende frister, gennemgå alle handlens dokumenter, påpege fejl, mangler eller bekymringer ved den pågældende ejendom samt varetage korrespondancen med både mægler og købers bank. Derved undgår du som køber at komme i klemme under forløbet. 

Ofre for seksuelle overgreb kan nu modtage juridisk bistand inden politianmeldelse

Den 1. marts 2022 trådte en ny lovændring i kraft, som bl.a. indebærer, at ofre for seksuelle overgreb nu kan modtage gratis juridisk rådgivning fra en bistandsadvokat allerede inden deres anmeldelse til politiet. Lovændringen har til formål at styrke ofrenes retsstilling i en straffesag ved at give dem et bedre udgangspunkt i deres indledende møde med retssystemet.

Servicemeddelelse om situationen i Ukraine

Vores advokater har fået en del henvendelser fra flere danske virksomheder, der ønsker at høre om deres ukrainske medarbejderes retsstilling i forhold til situationen i Ukraine.Vi vil derfor opridse de overordnede muligheder for ukrainske statsborgeres mulighed for indrejse i Danmark og muligheden for at indgive ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse til en virksomhed i Danmark.

Opholds- og arbejdstilladelse

Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har vi forståelse for, hvilke stor værdi udenlandsk arbejdskraft skaber for danske virksomheder. Den danske udlændingelov er dog lang og reglerne ændrer sig konstant. Det kan derfor være vanskeligt for den enkelte borger eller virksomhed at navigere rundt i de regler og krav, der gør sig gældende i forbindelse med en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Det medfører ofte, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sår tvivl om, hvorvidt de enkelte betingelser er opfyldte. Det er typisk indsamlingen af den relevante dokumentation, der er kernen i problemet. Kan man ikke dokumentere opfyldelsen af de krav, der gælder, vil der i langt de fleste tilfælde blive meddelt afslag på den enkelte ansøgning. Vi er et advokatfirma, der arbejder specialiseret inden for udlændingeret. Vi har dagligt korrespondance med forskellige virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft og har derfor kendskab til, hvor svært det kan være for den enkelte virksomhed og ansøgeren at få godkendt en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. 

Bliver du stalket? Så er der godt nyt til dig

Der er gode nyheder for personer, der er ofre for stalking. Folketinget har vedtaget en ændring af Straffeloven om at stalking fra den 1. januar 2022 kan straffes selvstændigt. Det betyder, at der ikke længere stilles krav om, at man først skal have et tilhold mod den person, der udsætter en for stalking, og at vedkommende senere overtræder tilholdet. Fra den 1. januar 2022 er det selve handlingen ”at stalke”, der er ulovlig.