Samejeoverenskomst – ved flere ejere af bolig

Vi kan hjælpe jer, hvis I skal have udarbejdet en samejeoverenskomst/samejekontrakt. En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere personer, der i fællesskab ejer en fast ejendom. Det gælder som oftest for ugifte samlevende, der køber bolig sammen.

 

En samejeoverenskomst er særlig vigtig, såfremt én af parterne investerer et større beløb i ejendommen end den anden part. Det kan således indskrives i samejeoverenskomsten, at den anden part dermed skylder et beløb til sin samlever, såfremt I ophæver jeres samliv. Aftalen skal derudover tage højde for mulige konflikter, der kan opstå mellem parterne. Konflikter kan opstå, hvis I går fra hinanden, hvis den ene part ikke længere ønsker at eje sin del af ejendommen, eller I blot er uenige om almindelig vedligehold af boligen.

 

Tag fat i en af vores advokater med speciale i samejekontrakter, så I er sikret mod fremtidige uoverensstemmelser.

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Fast lav pris for samejeoverenskomst

  Du kan se en oversigt over alle vores priser her.

  Derfor skal I vælge en af vores advokater

  • Vi hjælper jer med at udarbejde et dokument, der tilgodeser alle
  • Vi rådgiver jer om alle relevante forhold, når I ejer en bolig sammen
  • Vi sørger for at der er klare retningslinjer mellem jer, hvis I på et tidspunkt måtte gå fra hinanden/bliver uenige
  • Vi rådgiver jer omkring hvilke forhold I skal være opmærksom på, såfremt I på et senere tidspunkt indgår ægteskab
  Overvej en samejeoverenskomst når I køber fælles bolig

  Sådan foregår forløbet ved samejeoverenskomst hos os

  Vi starter med at holde et møde, hvor vi diskuterer indholdet af samejekontrakten. Vi gennemgår relevante dokumenter og vi rådgiver jer om den bedste opsætning af kontrakten.

   

  En samejeoverenskomst bør tage højde for følgende:

  • Hvor meget I hver især har indskudt i ejendommen
  • Hvad I gør, hvis begge parter ønsker at overtage ejendommen i tilfælde af samlivsophævelse
  • Hvad I gør, hvis den ene part ønsker at sælge ejendommen
  • Hvad I gør, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på ejendommen
  • Løbende fordeling af udgifter mellem ejerne
  • Brugsretten over boligen – gælder især sommerhuse
  • Hvem skal betale for de faste udgifter
  • Ingen mulighed for at belåne/pantsætte i ejendommen uden fælles samtykke
  • Hvilke(n) ejendomsmægler der skal benyttes

  Risici uden en samejekontrakt

  Har I ikke lavet en samejekontrakt for jeres fælles bolig, gælder de almindelige juridiske regler på området. Det betyder, at I skal være enige om alt og kan det ikke lade sige gøre, må jeres sameje ophøre. Det kan i sidste ende betyde, at boligen skal sælges på frivillig auktion (form for tvangsauktion).

   

  Frivillig auktion er forbundet med store udgifter og ofte økonomisk tab på ejendommen. Altså en situation I helst vil undgå. Derfor er en samejeoverenskomst, der tager højde for alle potentielle konflikter, en god idé for alle, der ønsker at eje en bolig i fællesskab med andre.

  Samejeoverenskomst - Der kan være store risici uden

  Udvidet samlevertestamente

  Det er en god idé at være på forkant, hvis du som ugift køber en fast ejendom med din samlever. Udover en samejekontrakt giver det god mening at få udarbejdet et såkaldt udvidet samlevertestamente. På den måde kan din samlever eksempelvis arve boligen ved dødsfald.

   

  Får du ikke udarbejdet et samlevertestamente, risikerer du, at den tilbageblivende samlever ikke kan blive boende ved dødsfald, da arven tilfalder de lovmæssige arvinger.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om boligret.

  FIND DEM HER

  Kontakt en af vores eksperter i samejeoverenskomst