Søg om arbejdstilladelse i Danmark

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at søge om arbejdstilladelse i Danmark. For at få arbejdstilladelse, skal du opfylde visse krav, hvis du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Som udgangspunkt skal der være væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn, der taler for, at du får en tilladelse. Arbejdstilladelsen gives til et specifikt arbejde på et specifikt antal timer om ugen hos en specifik arbejdsgiver i en begrænset periode. Du skal derfor oftest søge om en ny arbejdstilladelse, hvis du skifter job.

 

Du må ikke arbejde, før du har fået din tilladelse. Arbejder du ulovligt i Danmark, risikerer du at blive udvist og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

 

Vi anbefaler dig at tage fat i en af vores advokater, hvis du vil være sikker på, at du opfylder kravene om arbejdstilladelse.

Brug for en advokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Det koster det at få os til at hjælpe dig

Det koster 9.500 kr. inkl. moms, hvis vi skal hjælpe dig med at søge arbejdstilladelse. Du skal betale et depositum på 5.000 kr., inden vi går i gang med din sag. Dette bliver trukket fra den samlede pris på 9.500 kr.

Derfor skal du bruge en af vores advokater til at søge arbejdstilladelse

  • Vi kender alle krav og regler
  • Vi har mange års erfaring med disse sager
  • Vi er hurtige og effektive
  • Du kan koncentrere dig om alt det andet, der skal ordnes, inden du kan starte dit nye arbejde
Ansøgning om arbejdstilladelse i Danmark

Sådan foregår forløbet vedrørende ansøgning om arbejdstilladelse hos os

Hvis vi skal hjælpe dig med at søge om arbejdstilladelse, starter vi med at tage et møde. Her gennemgår vi de betingelser, du skal opfylde. Vi holder dig orienteret om sagen, indtil du får afgørelsen.

 

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller ved en dansk ambassade i dit hjemland og koster 3.280 kr. i gebyr. En klage skal indgives inden 8 uger til Udlændingenævnet og koster 845 kr. i gebyr. Vi hjælper dig med begge dele.

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en arbejdstilladelse, og du er i Danmark, vil du kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

 

En opholds- og arbejdstilladelse gælder til at starte med i 4 år, men kan forlænges, hvis du fortsat arbejder i Danmark og opfylder kravene herfra.

Erhvervsordninger gør det nemmere at få arbejdstilladelse

Der er i Danmark en række erhvervsordninger, der gør det nemmere for højt kvalificerede udlændinge at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det drejer sig om:

 

  • Positivlisten
  • Beløbsordningen
  • Fast-track ordningen

Positivlisten

Positivlisten omfatter særlige faggrupper, hvor det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det kræver et konkret arbejde for at drage nytte af ordningen. Husk løbende at tjekke listen, da den reguleres to gange årligt. Løn- og ansættelsesforholdene skal være følge dansk lovgivning.

Beløbsordningen

Denne ordning dækker udlændinge, der har fået tilbudt et job med en årlig løn på mindst 417.793,60 kr.

Fast-track ordningen

Fast-track ordningen giver certificerede danske virksomheder mulighed for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på en hurtigere måde. Det stiller nogle krav til både virksomheden og arbejdstageren. Det er arbejdsgiveren, der via en fuldmagt tager sig af ansøgningsprocessen.

Ordningen giver dig mulighed for at arbejde skiftevis i Danmark og udlandet.

Kontakt en af vores eksperter i arbejdstilladelser