...
 

Gensidigt testamente – gift og har børn

Vi kan hjælpe jer, hvis I ønsker at få oprettet et gensidigt testamente.

 

Er I gift og har fælles børn eller sammenbragte børn, vil den længstlevende arve halvdelen af førstafdødes formue. Den resterende halvdel af førstafdødes formue vil de fælles børn eller førstafdødes sammenbragte børn arve ligeligt. Det kan betyde, at længstlevende skal gå fra hus og hjem, for at børnene kan få deres arv. For at undgå dette scenarie, er det en god idé at oprette et gensidigt testamente.

 

Få en af vores advokater med speciale i testamenter til at hjælpe jer, så I sikrer at dokumentet opfylder alle krav og er juridisk bindende. Det giver god mening at oprette et såkaldt notartestamente fremfor blot et vidnetestamente. På den måde har I sikkerhed for, at testamentet nemt kan findes ved dødsfald.

 

Derudover skal notaren forvisse sig om, at I er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et gensidigt testamente, så slægtninge ikke kan komme med indsigelser om testamentets gyldighed.

  Brug for en advokat til testamente?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Fast pris på gensidigt testamente

  Fast pris som udgangspunkt, men efter aftale i specielle sager .

  Du kan se en oversigt over alle vores priser her.

  Derfor skal I vælge en af vores advokater

  • I sikrer hinanden bedst muligt og får indflydelse på jeres arv
  • I sikrer jer at testamentet holder juridisk
  • I får rådgivning på højt niveau, der tager højde for jeres situation
  • Vi tilbyder at afholde møder personligt på vores kontor. Dermed er du sikker på at undgå fejl og misforståelser i dit testamente 
  Gensidigt testamente - derfor skal du vælge vores advokater

  Forløbet vedrørende gensidigt testamente hos os

  Vi starter med at holde et møde, hvor vi snakker om jeres situation, og hvad I ønsker med testamentet. Inden mødet må I gerne have gjort jer nogle overvejelser om dette. Vores advokat rådgiver jer ud fra jeres situation og ønsker, da ikke to testamenter er ens. Advokaten beder jer efterfølgende om at sende eventuelle supplerende oplysninger.

   

  Herefter udarbejder advokaten et udkast til jeres testamente, som vil blive fremsendt til jer for jeres gennemgang og godkendelse. Når udkastet er godkendt af jer, skal det endelige testamente signeres før det er gyldigt oprettet. Ved et notartestamente sørger Notaren for, at en genpart af testamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter, så det automatisk kommer frem ved dødsfald. 

  Delingsformue og testamente

  Hvis I har delingsformue i jeres ægteskab vil I, i et testamente kunne bestemme, at den længstlevende af jer samlet set skal arve 15/16 (93,75 %) af jeres samlede formue. Den resterende 1/16 (6,25 %) skal tilfalde førstafdødes børn.
  Vi vil anbefale jer at få udarbejdet et gensidigt testamente. På den måde er I sikret, at længstlevende ikke skal gå fra hus og hjem, hvis en af jer dør fordi vedkommende skal dele arven med børnene. Når begge forældre er døde arver børnene, hvad der er tilbage.

  Arveklasserne - hvem arver, når jeg dør

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om arveret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er et gensidigt testamente?

  • Ved et gensidigt testamente forstås et juridisk dokument, som er oprettet af to personer, for eksempel ægtefæller eller samboende, hvor de indbyrdes aftaler, hvad der skal ske med deres arv, hvis den ene af dem går bort. Parterne aftaler typisk fordelingen af arven mellem de efterladte, samt hvordan eventuelle børn skal arve, ligesom der kan fastsættes bestemmelser om, hvem der skal arve visse aktiver såsom den fælles bolig eller andre værdier. På denne måde sikres den længstlevende ægtefælle eller samboende samt at arven fordeles efter egne ønsker.  

  Kan et testamente være ugyldigt?

  • Et testamente kan erklæres ugyldigt, hvilket betyder, at indholdet af testamentet ikke skal efterleves. Dette medfører at arven i stedet skal fordeles efter dansk rets almindelige regler frem for parternes egne ønsker. 
  • Der kan være forskellige årsager til, at et testamente er ugyldigt. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis (i) testator ved oprettelsen ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt, for eksempel på grund af demens, (ii) testator var sygdomssvækket, og nogen på utilbørlig måde udnyttede svækkelsen til at få testator til at testere på en bestemt måde eller (iii) testator var endnu ikke fyldt 18 år på tidspunktet for udarbejdelse af testamentet. 

  Hvad sker der hvis man ikke laver testamente?

  • Hvis man ikke laver testamente, fordeles arven efter arvelovens regler herom. Du råder derfor ikke selv over, hvem der skal arve og hvor meget de i givet fald så skal arve. Laver du derimod et testamente, kan du selv bestemme over en stor del af den arv, du efterlader. 

  Hvorfor skal du have advokathjælp til testamente?

  • Med vores hjælp sikrer I, at testamentet holder juridisk, at I får rådgivning på højt niveau som tager højde for netop jeres situation samt at vi tilbyder at afholde fysisk møde på vores kontor. Endeligt sikrer vi, at testamentet overholder reglerne så det er gyldigt således, at I ikke står med et ugyldigt testamente, som i sidste ende ikke kan bruges. 

  Kontakt en af vores eksperter i gensidige testamenter

  Advokatfuldmægtig
  Telefon:
  Mobil: