Udvidet samlevertestamente

Vi kan hjælpe jer, hvis I ønsker at oprette et udvidet samlevertestamente. Hvis I ikke vil til præsten, må I til advokaten. Er I samlevende og ikke opretter et udvidet samlevertestamente, vil I ikke arve hinanden. Dette gælder uanset hvor længe I har boet sammen. Det er således en generel misforståelse, at man arver efter hinanden, når man har boet sammen i to år. Har I børn, vil børnene arve efter afdøde, og i modsat fald er afdødes forældre eller søskende nærmeste arvinger efter afdøde. 

 

Det er en meget god idé at få oprettet et udvidet samlevertestamente, særligt hvis I køber fast ejendom sammen. Herved kan I sikre, at længstlevende arver førstafdøde, så vedkommende ikke skal forlade hus og hjem.

 

I vil som samlevende kunne stilles næsten som ægtefæller med et testamente, hvis I opfylder en række betingelser, bl.a. at I har været samlevende i min. 2 år eller har barn sammen/venter barn sammen. Dog vil I stadig skulle betale en boafgift på 15 % og I kan ikke sidde i uskiftet bo. Uanset om I opfylder betingelserne for oprettelse af udvidet samlevertestamente eller ej, vil det fortsat være en rigtig god idé at sikre hinanden med et fælles testamente i tilfælde af dødsfald. 

  Brug for en advokat til testamente?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Fast pris på udvidet samlevertestamente

  Fast pris som udgangspunkt, men efter aftale i specielle sager. 

  Du kan se en oversigt over alle vores priser her.

  Derfor skal I vælge en af vores advokater

  • I får indflydelse på størstedelen af jeres arv og sikrer hinanden bedst muligt
  • I får kompetent rådgivning ud fra jeres situation
  • Vi tilbyder at afholde møder personligt på vores kontor. Dermed er du sikker på at undgå fejl og misforståelser i dit testamente 
  • I forstår indholdet af jeres testamente, idet vi går meget op i at forklare indholdet på en let forståelig måde
  Udvidet samlevertestamente - derfor skal du vælge en af vores advokater med speciale i testamente

  Sådan foregår forløbet hos os

  Vi holder indledningsvist et møde, hvor vores advokat fortæller jer om mulighederne med et udvidet samlevertestamente. Der bliver taget udgangspunkt i jeres situation, og hvad der vil være den bedste løsning for jer. Advokaten beder jer efterfølgende sende relevante oplysninger, så han har den nødvendige dokumentation.

   

  Herefter udarbejder advokaten et udkast til testamentet, som fremsendes til jer for jeres gennemgang og godkendelse. Når testamentet kan godkendes, skal det endelige testamente signeres før det er gyldigt. Ved et notartestamente sørger notaren for, at en genpart af testamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter, så det automisk kommer frem i tilfælde af dødsfald. 

  Bestemmelse over størstedelen af arven:

  Hvis førstafdøde efterlader sig børn, kan I ved oprettelse af udvidet samlevertestamente maksimalt bestemme, at den længstlevende skal arve 7/8 af førstafdødes formue. Ved et gensidigt testamente (altså hvis I ikke har boet sammen i to år, eller venter eller har et fælles barn sammen) vil I højest kunne bestemme, at den længstlevende skal arve 3/4 af førstafdødes formue.

   

  Derudover kan I ved udvidet samlevertestamente bestemme, at den længstlevende bl.a. skal have følgende fordele: 

  • Ret til at overtage den fælles bolig 
  • Ret til forinden at udtage genstande 
  • Ret til såkaldt suppleringsarv, hvormed arven kan suppleres op til, så den længstlevende har et mindstekrav på samlet nettoformue. 

   

  Vi vil anbefale jer at få udarbejdet et testamente, særligt hvis I vil sikre jer, at længstlevende ikke skal gå fra hus og hjem, hvis en af jer dør

  Udvidet samlevertestamente - bestem over størstedelen af arven

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om arveret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er et udvidet samlevertestamente?

  • Et udvidet samlevertestamente er et testamente for samlevende par (ugifte), og som ønsker at arve efter hinanden som om de var ægtefæller. Mange tror fejlagtigt, at ugifte samlevende arver hinanden blot fordi de har boet sammen eller har børn sammen, men dette er ikke tilfældet. Er man derimod gift, vil man arve efter hinanden. Med et samlevertestamente stilles man derfor i stort omfang som om man var gift.

  Hvornår kan et samlevende par oprette et udvidet samlevertestamente?

  • For at få oprettet samlevertestamente skal der opfyldes en række betingelser, bl.a. at I har været samlevende i min. 2 år eller har barn sammen/venter barn sammen. Uanset om I opfylder betingelserne for oprettelse af udvidet samlevertestamente eller ej, vil det fortsat være en rigtig god idé at sikre hinanden med et fælles testamente i tilfælde af dødsfald.

  Kan samlevende arve hinanden uden at oprette et samlevertestamente?

  • Mange tror fejlagtigt, at ugifte samlevende arver hinanden blot fordi de har boet sammen eller har bør sammen. Hvis du og din samlever ikke har oprettet et samlevertestamente, vil I ikke arve hinanden. Derfor er det en god ide at oprette udvidet samlevertestamente, hvis du og din samlever ønsker at sikre hinanden. 

  Kontakt en af vores eksperter i udvidede samlevertestamenter

  Advokatfuldmægtig
  Telefon:
  Mobil: