Tvangsfjernelse af børn

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedrørende en tvangsfjernelse, hvor kommunen vil tvangsfjerne dit barn. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er barn, og kommunen vil tvangsfjerne dig. Du har ret til selv at vælge advokat. Vi vil derfor anbefale dig at få os til at repræsentere dig, da vi har mange års erfaring inden for området.

 

Vi kan hjælpe med, at dit barn ikke tvangsfjernes, hvis der ikke er grundlag for en tvangsanbringelse.

 

En afgørelse om tvangsfjernelse af et barn, er et voldsomt indgreb i familien, der kun må ske som sidste udvej. En anbringelse kan kun ske, hvis det vurderes, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade i hjemmet. Anbringelse kan ske på baggrund af forældrenes forhold eller barnets forhold. Kommunen skal sørge for, at alle mindre indgribende foranstaltninger er afprøvet, inden barnet tvangsfjernes.

  Brug for en advokat ved tvangsanbringelse?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Gratis advokathjælp ved tvangsfjernelse

  Indehaveren af forældremyndigheden og børn over 12 år har ret til gratis advokathjælp i forbindelse med sager om tvangsfjernelse.

  Derfor skal du vælge en af vores familieretsadvokater

  • Vi taler din sag i børne og unge-udvalget – vi er din sikkerhed for, at du bliver hørt under sagen
  • Vi er eksperter inden for tvangsfjernelse og har hjulpet mange forældre med denne type sager
  • Vi gennemgår alle dokumenter, så intet bliver overset
  • Vi rådgiver og støtter dig gennem hele det svære forløb
  • Vi sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt
  • Vi vejleder dig om dine klagemuligheder
  IMG_7146

  Sådan foregår forløbet omkring en tvangsfjernelse hos os

  Når der indstilles til en tvangsanbringelse, vil advokaten modtage materialet i sagen. Vores advokater kigger først og fremmest på, om kommunen har afprøvet alle mindre indgribende foranstaltninger, at sagen er tilstrækkelig belyst, og at alle relevante dokumenter er til stede.

   

  Inden sagen behandles i børn- og unge-udvalget, har vi en samtale med dig, hvor vi gennemgår sagen. På den måde sikrer vi, at oplysningerne stemmer overens med de faktiske forhold.

   

  Vores advokat sørger for, at din side af sagen fremlægges på mødet i børn- og unge-udvalget. Derudover fremhæver advokaten oplysninger i sagen og lovgivningen, som udvalget bør have fokus på, og som understøtter, at barnet ikke skal tvangsfjernes.

   

  Advokaten kan også repræsentere barnet. Børn over 12 år må gerne deltage i mødet. Når barnet har samtalen med udvalget, er forældrene som udgangspunkt ikke til stede. Advokaten må dog gerne være til stede og kan efterfølgende indvie forældrene i forløbet inden for tavshedspligtens rammer.

  Forskellige former for tvangsanbringelse

  Akut tvangsfjernelse

  Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan kommunen indstille til en akut tvangsfjernelse.

  Akut tvangsfjernelse

  Genbehandle tvangsfjernelse

  Hvis børn- og unge-udvalget tidligere har besluttet, at tvangsfjernelsen var berettiget, kan sagen genbehandles efter, at dit barn har været fjernet i 4 uger.

  Genbehandling af tvangsfjernelse

  Frivillig anbringelse

  Ofte vil kommunen forsøge at få dig til at acceptere, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, ligesom hvis det blev tvangsfjernet. Snak altid med en advokat først.

  Frivillig anbringelse

  Vi har samlet en række gode råd

  til dig som forælder.

  FIND DEM HER

  Kontakt vores eksperter i sager om tvangsanbringelse