...
 

Retssagsbehandling

Vi kan hjælpe dig med retssagsbehandling, hvis du vil stævne eller du selv er blevet stævnet og derfor skal i retten.

 

Vi vil anbefale dig at få en af vores advokater til at repræsentere dig. Dermed er du sikret, at din sag bliver afgjort med en rigtig afgørelse i retten. Vi kan deltage i retssager ved alle domstole i Danmark indtil Landsretten.

 

Vi sørger for, at der bliver udarbejdet grundige processkrifter til sagen, og at de relevante bilag bliver fremlagt. Endvidere har vi stor erfaring med at indhente sagkyndige erklæringer fra eksempelvis Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt fra andre sagkyndige.

 

Langt de fleste retssager er uegnede til behandling uden en advokat. Domstolene er specielle på den måde, at de går utroligt meget op i formalia, og det er vi specialister i. Du kan have en nok så god sag, men hvis ikke den bliver anlagt til tiden og på den rigtige måde, risikerer du at tabe alligevel. Vi sørger for, at sagen kommer til at køre, som den skal.

  Brug for en advokat til retsagsbehandling?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Omkostninger ved retssagsbehandling

  Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få dine advokatudgifter, retsafgift og andre udgifter dækket, til at vi fører din retssag. Dette kan enten ske gennem dit eget forsikringsselskab, Civilstyrelsen eller retten. Vi sørger for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil. Kan det ikke lade sig gøre, skal du selv betale omkostningerne.

  Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi er eksperter på området og sikrer dig de bedste forudsætninger for en god afgørelse
  • Vi kender formalia og har styr på alt det juridiske
  • Vi fører løbende et stort antal retssager inden for mange sagsområder
  • Vi har særlig kompetence inden for retssager om mangler ved fast ejendom, børn, ægteskab og skilsmisse samt erstatningsret
  IMG_8782

  Du er blevet stævnet

  Hvis du er blevet stævnet, har du en frist på 14 dage fra du har modtaget stævningen, til at komme med et svar på stævningen til retten. Det er meget vigtigt, at du svarer inden for fristen. Ellers risikerer du at blive dømt som taber uden at sagen bliver prøvet i retten.

   

  Vi vil anbefale dig, at du straks tager kontakt til os, hvis du er blevet stævnet.

   

  Derefter vil vi indkalde dig til et møde hos os, hvor vi gratis vil vurdere, om du har en chance for at vinde sagen eller ej. Vi vil ydermere redegøre for forløbet samt foreslå det næste skridt i din retssagsbehandling. Det er derfor også nødvendigt, at du er forberedt til mødet, og at du har gjort dig nogle tanker om, hvorfor du skal vinde sagen.

  Du ønsker selv at stævne

  Det er vigtigt, at du meget grundigt vurderer, om du skal stævne eller ej.

   

  Vi vil anbefale dig, at du tager kontakt til os, såfremt du ønsker at stævne en privat person, virksomhed, offentlig myndighed eller andre.

   

  Derefter indkalder vi dig til et møde, hvor vi vurderer dine chancer i sagen. Derudover redegører vi for forløbet og foreslår næste skridt i din retssagsbehandling. Det er vigtigt, at du er forberedt til mødet, og at du har gjort dig nogle tanker om, hvorfor du skal vinde sagen.

  Retsagsbehandling - få hjælp, hvis du er blevet stævnet

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad koster det at anlægge en retssag?

  • Hvis du ønsker at anlægge en retssag, skal du som udgangspunkt betale en retsafgift. Retsafgiftens størrelse afhænger af, hvilken civil sag, der er tale om og hvor stort et beløb du anlægger sag for. Afhængig af hvilken type af sag der er tale om, skal der derudover betales en yderligere retsafgift i form af en berammelsesafgift i tilfælde af, at sagens værdi er over 100.000 kr. Retsafgiftens størrelse vil være noget vi vil rådgive dig om inden du anlægger sag. 
  • Derudover skal du betale for din egen advokat arbejde med retssagen. Hvis du vinder sagen, skal modparten betale din advokats omkostninger. Hvis du taber sagen, skal du betale både din egen advokats omkostninger og modpartens advokats omkostninger. Se mere under spørgsmålet ”Hvem skal betale sagsomkostninger. 

  Kan jeg søge om fri proces i almindelige civile sager?

  • Fri proces betyder, at dine udgifter forbundet med retssagen dækkes af statskassen. Dette omfatter blandt andet salær til advokaten og udgifter til potentielt syn og skøn ved en byggesagkyndig. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også for sagsomkostninger til modparten.

   

  • Du kan søge om fri proces, hvis du 1) ikke har retshjælpsforsikring, som dækker sagen og 2) du opfylder de økonomiske betingelser (årlig indkomst på maksimum 358.000 kr. for enlige, 455.000 kr. for par i samlivsforhold/ægteskab med forhøjelse med 62.000 kr. for hvert barn, stedbarn eller plejebarn under 18 år, som ansøger har boende eller i overvejende grad forsøges af denne – 2023-satser) samt 3) sagen føres i den civile retspleje, det vil sige sager som ikke er straffesager, og sager, hvor det ikke er muligt at indbringe den for et nævn, eksempelvis Huslejenævnet. 

   

  • Ansøgningen om fri proces skal sendes til Civilstyrelsen. Der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved Civilstyrelsen på omkring 10 måneder. Der kan dog være forhold der gør, at en sag bliver hastebehandlet, eksempelvis hvis der allerede er en dato for retssagen. 

  Dækker min retshjælpsforsikring for sagsomkostninger?

  • Retshjælpsforsikring dækker udgifterne forbundet med en retssag, som for eksempel retsafgift, udgifter til syn og skøn, sagsomkostninger og salær til egen advokat. Retshjælpsforsikringen vil typisk være en del af indboforsikringen. 
  • Det vil typisk fremgå af forsikringsbetingelserne, hvorvidt din sag dækkes af forsikringen. 
  • I tilfælde af at en advokat påtager sig en sag med retshjælpsforsikring, forpligter advokaten sig til ikke at kræve salær hos klienten, men i stedet blive honoreret af retten eller forsikringsselskabet. 
  • Du bør være opmærksom på, at der er en maksimumsdækning på retshjælpsforsikringen på typisk 175.000,00 kr.
  • Din retshjælpsforsikring skal godkende, at de vil dække sagens omkostninger. Det betyder, at de skal vurdere, at der er udsigt til, at du kan vinde sagen. Det kan derfor være en god idé at benytte en advokat til at anmode retshjælpsforsikringen om godkendelse. 

  Hvem skal betale sagsomkostninger?

  Den part der vinder en retssag får dækket sine udgifter helt eller delvist af den tabende part. Den tabende part skal derfor betale både egne og modpartens sagsomkostninger. 

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er blevet stævnet/sagsøgt?

  • Hvis du er blevet stævnet/sagsøgt, har du en frist på 14 dage fra du har modtaget stævningen, til at komme med et svar på stævningen til retten. Det er meget vigtigt, at du svarer inden for fristen. Ellers risikerer du at blive dømt som taber uden at sagen bliver prøvet i retten.

   

  • Vi vil anbefale dig, at du straks tager kontakt til os, hvis du er blevet stævnet/sagsøgt.

   

  • Hvis du får en såkaldt udeblivelsesdom fordi du ikke har svaret eller ikke er mødt op, har du mulighed for at genoptage sagen, hvis du anmoder om det indenfor 4 uger. 

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv ønsker at stævne?

  • Det er vigtigt, at du meget grundigt overvejer, om du skal anlægge en sag eller ikke. Det kan være forbundet med store omkostninger at anlægge en sag, og specielt hvis sagen tabes i sidste ende.

   

  • Vi vil anbefale dig, at du tager kontakt til en advokat, såfremt du ønsker at sagsøge en privat person, virksomhed eller offentlig myndighed.

   

  • Derefter indkalder vi dig til et møde, hvor vi vurderer dine chancer i sagen og redegør for, hvad du kan forvente dig i forhold til tidsperspektivet, økonomien og hvilke andre faktorer som er vigtige i netop din sag.  

  Hvorfor er det vigtigt med en advokat til din retssag?

  • En advokat er ekspert på områderne og sikrer dig de bedste forudsætninger for en god afgørelse samtidig med, at advokaten kender formalia og har styr på alt det juridiske og sørger for at alle deadlines overholdes. 

  Skal jeg betale for min advokat i en straffesag?

  • Hvis du har fået udpeget (beskikket) en forsvarsadvokat i en straffesag, vil staten i første omgang betale advokaten med udgangspunkt i et salær fastsat af retten.
  • Bliver du som sigtet i en straffesag frifundet, er advokatbistanden gratis.
  • Bliver ud som tiltalt dømt og straffet, er det op til retten at vurdere, om du skal betale forsvareren og sagens øvrige omkostninger.
  • Vælger du selv din advokat som sigtet i en straffesag, skal du som udgangspunkt selv betale for advokatbistanden. 

  Skal jeg betale for min advokat i en sag, hvor jeg selv er har været udsat for en forbrydelse/er forurettet?

  • I en straffesag, hvor du selv er forurettet, får du beskikket en advokat. Dette betyder, at staten betaler for advokatbistanden. Det er derfor gratis for dig at blive repræsenteret af en advokat i disse typer af sager. 

   

  • Du kan udelukkende få beskikket en bistandsadvokat, hvis du har været udsat for vold eller seksuelle forbrydelser eller krænkelser. I alle andre sager er det udelukkende muligt at få beskikket en bistandsadvokat, hvis en dommer undtagelsesvist beslutter det. 

  Skal jeg betale for min advokat i en familieretssag?

  • Ved Familieretten er det muligt at få tilkendt fri proces. Hvis du henvender dig til os med en Familieretssag/forældreansvarssag vi vil sørge for at søge om fri proces for dig.
   Hvis du bliver tildelt fri proces, er det staten, som betaler udgifterne til advokatbistand. Såfremt du ikke bliver tildelt fri proces, vil sagen blive med egenbetaling afregnet efter nærmere aftale.  

  Kontakt en af vores eksperter i retssagsbehandling