...
 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som giver en eller flere personer, som står dig nær, fuldmagt til at varetage dine interesser og handle på dine vegne, hvis du skulle blive syg, komme til skade eller på anden måde blive ude af stand til at træffe personlige og/eller økonomiske beslutninger.

 

En fremtidsfuldmagt får først virkning ude i fremtiden, og kun, hvis du ikke længere selv kan varetage dine interesser på bedst mulig vis. Det er typisk familiemedlemmer, der indsættes som fuldmægtige, men nære venner kan også være egnede.

 

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt. Vores advokater har et stort kendskab til fremtidsfuldmagter og er dygtige til både at rådgive dig, udarbejde fuldmagten og forestå registrering af denne.

 

 

Fast pris på en fremtidsfuldmagt

Du kan se en oversigt over alle vores priser her.

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Du får en grundig rådgivning om, hvilken betydning fremtidsfuldmagten får for netop dig
  • Du sikrer, at fremtidsfuldmagtens indhold opfylder dine ønsker for hvem der skal indsættes, og hvilke beslutninger de skal kunne træffe på dine vegne
  • Vi inviterer dig til et møde, hvor du kan få kompetente svar på dine spørgsmål
  Fremtidsfuldmagt

  FORLØBET VED UDARBEJDELSEN AF EN FREMTIDSFULDMAGT

  Hvis du ønsker vores hjælp til at udarbejde en fremtidsfuldmagt, vil vi invitere dig til et møde med vores advokat. Her vil vi drøfte din situation og dine ønsker til fremtidsfuldmagten. Vi vil også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til forløbet.

   

  Inden mødet, må du gerne have gjort dig tanker om, hvem du ønsker at indsætte i din fremtidsfuldmagt, og hvilke beslutninger en fuldmægtig skal kunne træffe.

   

  Advokaten vil herefter udarbejde et udkast til din fremtidsfuldmagt og sende det til dig, så du kan læse indholdet igennem. Når du har godkendt fremtidsfuldmagten, skal den først oprettes og underskrives digitalt ved Tinglysningsretten. Herefter skal den vedkendes for en notar.

   

  Det koster 300 kr. i retsafgift (2019-niveau) pr. fremtidsfuldmagt, når du skal til notaren og vedkende fremtidsfuldmagten.

   

  Hvis betingelserne for fremtidsfuldmagten bliver opfyldt, eksempelvis hvis du bliver syg, skal du eller den fuldmægtige bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Der skal fremlægges en lægeerklæring, der skal lægge til grund for indgivelsen. Derudover skal den fuldmægtige også erklære, at vedkommende har informeret dig, din ægtefælle/samlever og nærmeste pårørende om indgivelsen.

  OMFANGET AF FREMTIDSFULDMAGTEN

  En fremtidsfuldmagt kan tage højde for flere forskellige dispositioner, hvis der skulle opstå uventede begivenheder i dit liv.

   

  Fuldmagtens indhold kan således tilpasses til i hvilke situationer, en anden skal kunne træffe beslutninger for dig. Dette er eksempelvis beslutninger om indgåelse af aftaler på dine vegne, eller hvilken pleje du har behov for.

   

  Det er også forskelligt, om der er indsat en eller flere personer som fuldmægtig i en fremtidsfuldmagt. Hvis du ønsker at sætte dine børn ind som fuldmægtige, anbefaler vi, at de kommer til at bestemme som en enhed. Det vil sige, at de alle sammen skal skrive under, så det ikke kun er ét af dine børn. Dette har vi erfaret vil kunne forhindre konflikter mellem børnene.

  Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt

  Hvis du eller, eksempelvis, din partner ikke har fået lavet en fremtidsfuldmagt, hvor I kan træffe beslutninger for hinanden, kan I risikere at stå i en svær situation, hvis en af jer ikke længere er i stand til at træffe jeres egne beslutninger.

  Hvis I eksempelvis har købt hus sammen, og en af jer kommer ud for en ulykke, der gør, at vedkommende ikke er i stand til at træffe egne beslutninger, er det faktisk ikke muligt for kun den ene part at sælge jeres fælles hus.

   

  Hvis der ikke er lavet en fremtidsfuldmagt, ville I skulle søge om en værge til vedkommende, eller simpelthen vente på, at vedkommende går bort, før man kan tage beslutningen om at sælge huset.

   

  Selvom man er sund og rask, så kender man ikke dagen i morgen. Derfor er dette også vigtigt at tage stilling til i selv en ung alder.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om familieret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er en fremtidsfuldmagt?

  • En fremtidsfuldmagt er et dokument, som giver en eller flere personer, som står dig nær, fuldmagt til at varetage dine interesser og handle på dine vegne, hvis du skulle blive syg, komme til skade eller på anden måde blive ude af stand til at træffe personlige og/eller økonomiske beslutninger. 

  Hvad er formålet med en fremtidsfuldmagt?

  • Formålet med en fremtidsfuldmagt er at sikre større selvbestemmelse i forhold til hvem, der skal træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold og således undgå, at det bliver et offentlige værgemål, hvor værgen ikke kender dig. Hvor et testamente sikrer dine ønsker efter du er gået bort, så sikrer en fremtidsfuldmagt dine ønsker, mens du er i live. Derfor er det også et vigtigt dokument, som man gør sig tanker om at få udfærdiget ved kompetente rådgivere. 

  Hvem kan man afgive en fremtidsfuldmagt til?

  • Det er vigtigt, at den person, som du afgiver fuldmagt til, er en person, du stoler på og som kender dig godt – eksempelvis din ægtefælle. Fuldmagtshaver kan nemlig udelukkende træffe beslutninger på dine vegne ud fra en vurdering af, hvordan du selv ville ønske det. Da der formentlig går lang tid før en fremtidsfuldmagt træder i kraft, vil det give mening at vælge en person, som er en del yngre end en selv – eksempelvis ens børn. 

  Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

  • Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt. Vores advokater har et stort kendskab til fremtidsfuldmagter og er dygtige til både at rådgive dig, udarbejde fuldmagten og forestå registreringen af denne. Prisen er 2.900 kr. inkl. moms. 

  Kontakt en af vores eksperter i fremtidsfuldmagtudarbejdelse