...
 

Hvad er et børnetestamente og hvorfor bør man overveje at lave ét?

Har du børn under 18 år, vil du helt sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente får du indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du afgår ved døden, før børnene er fyldt 18 år.

 

Et børnetestamente, er en tilkendegivelse om, hvem forældremyndigheden skal tilfalde, såfremt uheldet er ude!

 

Det bør især overvejes, hvis man har den fulde forældremyndighed over sine børn.

 

Det er Familieretshuset, der afgør, hvem der skal have tildelt forældremyndigheden, hvis børn under 18 år bliver forældreløse eller mister den ene forælder. Selvom et børnetestamente ikke er juridisk bindende, vil dets indhold indgå i Familieretshusets konkrete vurdering af, hvad der er barnets bedste og ofte følge de tilkendegivende ønsker i børnetestamentet.

 

Familieretshuset lægger særligt vægt på, at forstå baggrunden for dine ønsker, og det er derfor vigtigt, hvis du i børnetestamentet uddybende har begrundet, hvorfor det netop er, at du mener, at den eller de navngivne personer vil være bedst egnet til at varetage børnene, hvis begge forældre eller den ene forælder afgår ved døden. Tilkendegivelsen om forældremyndighed kan i børnetestamentet oplyse om, at forældremyndigheden skal tildeles et par i forening eller en enkeltperson, som kan varetage omsorgen for børnene og give dem en tryg og forsvarlig opvækst.

 

Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed, kan I også lave et børnetestamente sammen eller hver for sig, hvor I udpeger den eller de personer, som I ønsker forældremyndigheden skal tilfalde i tilfælde af, at i omkommer samtidig i en ulykke.

 

______________________________

 

En vigtig dom fra landsretten fra 2015!

 

Landsretten afgjorde ved dom af (TFA 2015.520), at forældremyndigheden over et 5-årigt barn ikke skulle tilfalde barnets fader, som ikke havde del i forældremyndigheden og dermed ikke havde fortrinsstilling. Landsretten vurderede, at der efter moderens død var barnets mormor, som skulle tilkendes forældremyndigheden i henhold til det udarbejdede børnetestamente.

 

Moderen havde før sin død oprettet et børnetestamente og deri angivet, at det var hendes udtrykkelige ønske, at forældremyndigheden over pigen blev tillagt barnets mormor. Ved moderens død ønskede faderen sig også tillagt forældremyndigheden over barnet.

 

Børnetestamentet indgik i den forbindelse i en konkret afvejning af, hvem pigen var mest knyttet til af sin mormor og far.

 

Det blev ikke tillagt betydning, at mormor var fyldt 60 år på domsafsigelsestidspunktet.

 

______________________________

 

Vi anbefaler, at man nøje overvejer, hvem der udfærdiger ens børnetestamente, så man sikrer sig den bedste rådgivning undervejs. Såfremt du ønsker at gå videre med din sag, sørger vi for at udarbejde et testamente, som er skræddersyet efter dine behov og ønsker. Vi gør os særligt umage med at beskrive dine og dine børns personlige forhold og hvorfor forældremyndigheden bør tilfalde dine ønskede prioriteter.

 

Hvis du overvejer at lave et børnetestamente, så kontakt os gerne for en uforpligtende rådgivning på tlf. +45 28250580 eller send en mail på info@advokatfirmaet-ge.dk.

 

Vi tilbyder tilbundsgående rådgivning og guider dig igennem reglerne omkring et børnetestamente!

  Brug for en advokat til testamente?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om arveret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er et børnetestamente?

  • Et børnetestamente, er en tilkendegivelse om, hvem du ønsker, at forældremyndigheden skal tilfalde, såfremt du/i går bort før barnet er fyldt 18 år. 

  Hvem får børnene hvis den ene ægtefælle dør?

  • Efter den ene ægtefælles død, tildeles den længstlevende ægtefælle (den biologiske forælder) forældremyndigheden over børnene, hvis I bor sammen.  
  • Såfremt begge forældre dør, kan personer i jeres familie eller netværk søge om at få forældremyndigheden over børnene.

  Hvorfor bør man lave et børnetestamente?

  • Med et børnetestamente får du indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du afgår ved døden, før børnene er fyldt 18 år.
  • Det kan være du ikke ønsker, at den biologiske forælder skal tillægges forældremyndigheden. Derfor får du mulighed for at begrunde over for Familieretshuset, at det ikke er i børnenes interesse, at den biologiske forælder får forældremyndigheden. 

  Kontakt en af vores eksperter i børnetestamenter