...
 

Dansk statsborgerskab

Vores advokater kan hjælpe dig med en ansøgning om dansk statsborgerskab.  

 

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne blive meddelt dansk statsborgerskab. Reglerne på dette område ændres ofte. Vi holder os derfor løbende opdaterede om ændringer i regler og praksis. Således kan vi altid give dig helt opdateret viden om, hvad der skal til at få dansk statsborgerskab.  

 

Få en af vores advokater til at hjælpe dig, så du kan få den rette rådgivning. 

 

Den vigtigste betingelse for et statsborgerskab er, at du har en permanent opholdstilladelse. Derudover skal du kunne dokumentere danskkundskaber, at du er selvforsørgende, at du har bestået indfødsretsprøven, og at du ikke har gæld til det offentlige eller begået nogen former for kriminalitet. 

 

Hvis du er flygtning, skal du have boet lovligt i Danmark i otte år. Er du gift eller samlevende med en dansk statsborger, skal du kun have boet lovligt i Danmark i seks år. Der gælder således forskellige betingelser afhængigt af de konkrete omstændigheder i din sag.  

Advokatudgifter til ansøgning om dansk statsborgerskab

Du kan se en oversigt over alle vores priser her. 

 

Vi foretager altid en dybdegående vurdering af din sag, før vi igangsætter ansøgningsprocessen, så du har en idé om udfaldet. Du skal forvente at skulle betale et depositum på 6.000 kr., inden vi går i gang med den omfattende vurdering. Dette bliver trukket fra slutprisen. 

 

Hvis det er første gang, du ansøger, skal der desuden betales et gebyr på 4.000 kr. (2024-niveau) til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Derfor skal du vælge en af vores advokater

 • Du får kompetent rådgivning gennem hele forløbet 
 • Vi kender lovgivningen og ved, hvad der skal til for at opnå dansk statsborgerskab 
 • Vi sørger for at indsamle alle relevante oplysninger og dokumenter  
 • Vi holder dig orienteret gennem hele sagsforløbet

Sådan forløber ansøgningen om dansk statsborgerskab hos os

Vores advokater vil sørge for at sende dig en lang liste med de nødvendige oplysninger og dokumenter. Disse vil advokaten gennemgå med henblik på at vurdere, om du opfylder betingelserne og lægge en plan for det videre forløb. Betingelserne er bl.a. følgende: 

 

 • Du skal afgive en tro- og love-erklæring 
 • Du skal have tidsubegrænset opholdstilladelse og fast bopæl i Danmark 
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i minimum 9 år 
 • Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet 
 • Du må ikke have gæld til det offentlige 
 • Du skal være selvforsørgende 
 • Du skal som minimum have bestået Prøve i Dansk 3 
 • Du skal have bestået indfødsretsprøven af 2021 
 • Du skal deltage i en grundlovsceremoni i din bopælskommune 

 

Ansøgning om statsborgerskab skal indgives digitalt til Udlændinge- og Integrationsministeriet og koster 4.000 kr. i gebyr til ministeriet.  

Særligt for børn

Der gælder særlige regler for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab. Det er forældrenes statsborgerskab, som har betydning for, om et barn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen.

 

Børn født efter 1. juli 2014

Børn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis enten faderen eller moderen er dansk statsborger. Dette gælder uanset om forældrene er gift eller ugift. 

 

Børn født før 1. juli 2014

Børn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis enten faderen eller moderen er dansk statsborger. Såfremt barnets forældre ikke er gift, og kun faderen er dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født i Danmark. Barnet kan også erhverve statsborgerskab, såfremt forældrene indgår ægteskab inden barnet fylder 18 år. 

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Advokat dansk statsborgerskab
  Dansk statsborgerskab - særligt for børn

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om udlændingeret.

  FIND DEM HER

  Kontakt en af vores eksperter i dansk statsborgerskab

  Tolk / juridisk konsulent
  Telefon:
  Mobil:
  da_DKDanish