Få fuld forældremyndighed over dit barn

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at søge fuld forældremyndighed over dit barn.

 

Hvis du har fælles forældremyndighed over dit barn med den anden forælder, men I ikke længere bor sammen, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage den fulde forældremyndighed til dig.

 

Aftalen skal sendes på en særlig blanket til Familieretshuset (tidligere kaldet Statsforvaltningen) i din hjemby for at være gyldig. Blanketten kan hentes på Familieretshusets hjemmeside og skal underskrives af dig og den anden forælder.

 

Få en af vores advokater med speciale i forældremyndighedssager til at hjælpe dig med din sag. Vi har hjulpet mange familier med at skabe en skånsom proces og finde den bedste løsning for børnene.

Brug for en advokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Oftest dækkes dine advokatudgifter

Dine advokatudgifter vil ofte blive dækket, så din sag kan føres i retten. Ved en forældremyndighedssag er det enten retten eller Civilstyrelsen der betaler. Dette gælder dog kun såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Vi kan hjælpe dig med at få dette afklaret, og sørger efterfølgende for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi yder kompetent rådgivning med barnets tarv i fokus
  • Vi rådgiver om vores forventninger til sagens resultat – vi forsøger således ikke at bilde dig noget ind
  • Vi forsøger tit at indgå et forlig med den anden forælder, idet dette ofte er i barnets interesse
  • Vi har kendskab til Statsforvaltningens og rettens arbejdsgange, hvilket betyder at du bliver godt klædt på til sagens fremtidige forløb
Ingen_enighed_om_fuld_foraldremyndighed_200x200

Sådan foregår forløbet hos os ved sager om fuld forældremyndighed

Hvis I ikke kan blive enige om at ophæve den fælles forældremyndighed og give den ene forælder fuld forældremyndighed, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil herefter indkalde dig og den anden forælder til et møde, hvor I skal drøfte jeres barns forhold og forsøge at blive enige. Her vil det give god mening at have en af vores advokater med til at tale din sag. Vi vil inden mødet i Statsforvaltningen holde et møde med dig, hvor vi snakker din sag igennem og forbereder os bedst muligt. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for vores deltagelse i mødet i Statsforvaltningen.

 

Såfremt du og den anden forældre ikke bliver enige på mødet, og du fortsat ønsker, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, vil Statsforvaltningen bede retten træffe en afgørelse. Statsforvaltningen kan altså ikke træffe en afgørelse om ophævelse af forældremyndighed, hvis I er uenige.

 

Retten kan herefter ophæve den fælles forældremyndighed. Det sker, hvis I ikke kan samarbejde omkring barnet ud fra, hvad der er bedst for barnet og barnets tarv.

 

Såfremt sagen tidligere har været behandlet i Statsforvaltningen og retten, kan Statsforvaltningen afvise at behandle sagen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt, siden sagen sidst blev behandlet.  Afviser Statsforvaltningen at tage sagen op, kan afgørelsen om afvisningen af sagen indbringes for retten inden 4 uger. Vi kan hjælpe dig gennem hele forløbet og vil løbende rådgive dig om, hvad vi mener er bedst i forhold til dit barn.

Kontakt en af vores eksperter i sager om fuld forældremyndighed