...
 

Patientskadeerstatning

Det er muligt at søge erstatning for en patientskade (patientskadeerstatning), hvis du har været udsat for en fejlbehandling på f.eks. et sygehus.

 

Skaden kan være sket ved for eksempel en fejloperation eller apparatursvigt. Men kan også være sket, som følge af undersøgelse eller brug af lægemiddel i det offentlige sundhedsvæsen.

 

Da patientskadesager og reglerne i forbindelse hermed er særlig komplekse, er det en god idé at få en af vores advokater til at føre din sag. Vi kan sikre, at alle relevante oplysninger medtages i anmeldelsen til Patienterstatningen, og at alle relevante lægelige oplysninger indhentes og sendes med.

 

Vores advokater kan også rådgive dig om, hvordan din sag eventuelt vil kunne anerkendes som en patientskade efter loven. Klage- og erstatningsloven, som gælder for området, har en række specifikke krav til anerkendelse, som skal være opfyldt. Vi ved, hvilke lovregler der skal argumenteres for. Det er Patienterstatningen, som formelt træffer afgørelse i sagen.

  Brug for en erstatningsadvokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Rimeligt salær ved sag om patientskadeerstatning

  Vi vurderer din sag vedrørende patientskadeerstatning gratis. Herefter giver vi dig et tilbud om et rimeligt salær, som bl.a. sættes på baggrund af et passende tidsforbrug på sagen.

  Derfor skal du vælge en af vores specialister i patientskadeerstatning

  • Vi har altid fair priser
  • Vores specialister kender den komplekse lovgivning vedrørende patientskader
  • Du får rådgivning gennem et svært forløb og får de bedste forudsætninger for erstatning
  • Vi hjælper dig med at udregne dit erstatningskrav
  Patientskadeerstatning - få erstatning efter en patientskade ved hjælp fra vores advokater

  Sådan forløber en patientskadesag hos os

  Det er meget individuelt, om du straks ved, at du har været udsat for en patientskade, eller om det er noget, som du først finder ud af over tid. Afgørende er dog, at du reagerer, så snart du får kendskab til det. Der er en anmeldelsesfrist i disse sager på 3 år.

   

  Hvis du tror, at du har fået en patientskade, er det bedste råd at kontakte en af vores advokater med speciale i patientskadeerstatning. Vores advokater kan hjælpe dig med at anmelde skaden korrekt til Patienterstatningen. Vi kan bl.a. vurdere, efter hvilken regel du kan søge om erstatning. Er det eksempelvis specialistreglen, altså at en erfaren specialist ville have handlet anderledes, så skaden kunne være undgået.

   

  Når Patienterstatningen vurderer sagen, kigger de bl.a. på, hvor alvorlig en sygdom, der er blevet behandlet. Jo mere alvorlig en sygdom er, jo mere bør en patient kunne tåle uden at få erstatning.

   

  Vi sørger for løbende at indhente og indsende relevante oplysninger til Patienterstatningen, og vi sørger for at opgøre dit erstatningskrav. Der er desværre en vis sagsbehandlingstid i Patienterstatningen, men vi holder dig løbende orienteret om sagens forløb.

   

  Når Patienterstatningens afgørelse foreligger, giver vi dig en vurdering af resultatet. I samråd med dig beslutter vi, om afgørelsen kan godkendes, eller om den bør påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

   

  Her kan du se en oversigt over, hvad du kan få erstatning for i forbindelse med en patientskade.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om erstatningsret.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Jeg er blevet påført en skade ved behandling på hospital – kan jeg anmelde det?

  Hvis du har været udsat for en behandlingsfejl på fx et hospital, hvorved du har pådraget dig skade, kan du overveje at anmelde skaden til Patienterstatningen. Patienterstatningen kan tilkende erstatning efter Klage- og erstatningsloven, og efter denne lov skal man vurdere, hvorvidt den behandling, du har fået, har været udført efter det, man kalder erfaren specialiststandard. Hvis det er tilfældet, er du ikke berettiget til erstatning. Dog kan der forekomme så sjældne komplikationer af en behandling, at du alligevel efter loven kan få tilkendt erstatning. Hele patientskadeområdet er vanskeligt at forstå, så derfor er det altid en god idé at få advokat på i disse sager.

  Er der en frist for at anmelde en patientskade?

  En pådraget skade ved en behandling på fx et hospital skal anmeldes senest 3 år efter, at man er klar over, at man har pådraget sig en personskade. Ofte vil det være 3 år efter selve behandlingen/operationen, men i de sager, hvor man først senere opdager, at der er sket en fejl, løber 3 års fristen først fra dette tidspunkt.

  Jeg er utilfreds med min behandling på hospital

  Hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået på et hospital eller hos en behandler, har du mulighed for at klage over behandlingen. Det gør du til Styrelsen for Patientklager, og du skal indgive din klage digitalt på www.Borger.dk Styrelsen for Patientklager vil så undersøge sagen og afgøre, om der har været tale om kritisabel behandling. Hvis du har pådraget dig varig skade som følge af den kritisable behandling, så bør du også anmelde sagen til Patienterstatningen. De kan nemlig tilkende dig erstatning for fejlbehandlingen.

  Kan jeg klage over en afgørelse fra Patienterstatningen?

  Du kan klage over Patienterstatningens afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen. Klagefristen er 1 måned. Du skal klage digitalt – se vejledningen i afgørelsen. En senere afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen er endelig forstået på den måde, at hvis du er uenig i den afgørelse, jamen så skal du anlægge retssag mod Ankenævnet. Fristen herfor er indenfor 6 måneder.

  Kan jeg klage over en afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen?

  Du kan ikke påklage en modtaget afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Men hvis du er uenig i den afgørelse, de kommer med, kan du anlægge en retssag mod Ankenævnet og derved få prøvet uenigheden ved domstolene. Fristen for at anlægge retssag er 6 måneder. Du bør altid overveje at kontakte advokat hurtigt, fordi der jo skal søges om økonomisk dækning til retssagen enten i form af retshjælpsdækning eller fri proces.

  Jeg er blevet behandlet i udlandet – kan jeg søge om erstatning for fejlbehandling ved Patienterstatningen?

  Nej, er det enkle svar. Hvis du på eget initiativ er taget til udlandet for fx at blive opereret, så dækker Patienterstatningen ikke en eventuel fejlbehandling. Undtagelsen er dog, at det offentlige hospital i Danmark har henvist dig til en specifik behandling i udlandet – så er du omfattet af dækningen. Det gælder ikke, hvis det er en privat sundhedsudbyder, der har henvist dig til udlandet. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at du ikke har krav på erstatning for en eventuel fejlbehandling. Det betyder blot, at du ikke kan anmelde sagen til Patienterstatningen. Du er i stedet for nødt til at gå til myndighederne i det pågældende land og bør nok også søge advokatbistand i det pågældende land.

  Kontakt en af vores specialister i patientskadeerstatning