Bopæl – hvor skal barnet bo?

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedrørende bopæl for dine børn – såkaldte bopælssager. Kan du og den anden forælder ikke blive enige om, hvor børnene skal bo ved samlivsophør, kan vi hjælpe dig. Det er en god idé at tage fat i en af vores advokater med det samme, så vi kan rådgive dig i din bopælssag. Herved sikrer vi, at du ikke træffer uhensigtsmæssige aftaler, som kan få indflydelse på det videre samarbejde med den anden forælder, eller som kan skade dig i bopælssagens videre forløb. Selvom I vælger at dele børnene ligeligt, kan de stadig kun have registreret én bopæl.

 

Det er vigtigt, at du ikke fraflytter den fælles bopæl, før der er afklaring på børnenes bopæl. Du skal dog selvfølgelig tænke på, hvad der er bedst for dine børn. Der kan være situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at forældrene bliver boende sammen, og at en af jer derfor er nødt til at flytte. Vælger du at flytte og lade børnene blive, kan det være sværere at få bopælen over dine børn efterfølgende. Ønsker du derimod at tage børnene med, når du flytter, skal du søge om en midlertidig afgørelse om bopælen hos Statsforvaltningen eller retten.

Brug for en familieadvokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Advokatudgifter i forbindelse med bopælssager

Hvis du har en retssag om dit barns bopæl, vil det ofte være din retshjælpsforsikring som dækker dine advokatudgifter. Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, kan du søge om fri proces. Du skal dog opfylde nogle økonomiske betingelser for at kunne søge fri proces.

 

Bopælssager starter altid i Statsforvaltningen, og du skal her være opmærksom på, at du selv skal betale dine advokatudgifter. Her vil vi indledende gratis vurdere din sag, hvorefter dine advokatudgifter vil blive beregnet ud fra vores tidsforbrug med din sag.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi vurderer dine muligheder i en bopælssag
  • Vi rådgiver dig i sagen, så vi sammen finder den bedste løsning for dig og dine børn
  • Vi har mange års erfaring og ved, hvad der skal til for at vinde en bopælssag
  • Vi sørger for, at du bliver hørt og sikrer, at intet bliver overset
Bopælssager - få advokat med på råd

Sådan foregår forløbet i bopælssager hos os

Hvis du og den anden forælder ikke kan blive enige om, hvor børnene skal bo, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. De vil herefter indkalde jer til et møde, hvor I skal drøfte mulighederne og forsøge at blive enige om bopælen. Her er det en god idé at have en af vores advokater med til at tale din sag og beholde overblikket i en følsom sag. Inden mødet i Statsforvaltningen holder vi et møde, hvor vi snakker sagen igennem og forbereder os bedst muligt. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for, at vi deltager i mødet i Statsforvaltningen.

 

Såfremt I ikke bliver enige på mødet, vil Statsforvaltningen bede retten træffe en afgørelse. Statsforvaltningen kan altså ikke træffe en afgørelse i en bopælssag, hvis I er uenige.

 

Skal bopælssagen for retten, kan vi også bistå dig her. Vi kan møde både i byretten og landsretten. Retten træffer deres afgørelse ud fra, hvad der er bedst for børnene. Hvis retten er i tvivl herom, vil retten få iværksat yderligere undersøgelser til belysning heraf. Dette kan f.eks. ske ved en børnesagkyndig undersøgelse, hvor en uddannet psykolog skal undersøge forholdene hos begge forældre og børnene. Sommetider kan retten også beslutte, at børnene skal høres. Det gælder dog kun, hvis der er tale om større børn.

Kontakt en af vores eksperter i bopælssager