Tvangsanbringelse af børn

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedrørende en tvangsanbringelse, hvor dit barn er blevet tvangsfjernet af kommunen. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er barn, og kommunen vil tvangsfjerne dig. Du har ret til selv at vælge advokat. Vi vil derfor anbefale dig at få os til at repræsentere dig, da vi har mange års erfaring.

 

Ofte er der slet ikke grundlag for at fastholde en tvangsanbringelse, og med vores hjælp bliver tvangsanbringelsen ofte ophævet, så barnet kommer hjem igen.

 

En afgørelse om tvangsanbringelse af et barn, er et voldsomt indgreb i familien og er en meget alvorlig sag, der kun må ske som sidste udvej. En anbringelse kan kun ske, hvis det vurderes, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade i hjemmet. Anbringelse kan både ske på baggrund af forældrenes forhold eller barnets forhold. Forvaltningen skal sørge for at alle muligheder er afprøvet, inden man vælger at tvangsfjerne et barn.

Brug for en advokat ved tvangsanbringelse?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Gratis advokatbistand ved tvangsanbrigelse

Du får gratis advokatbistand gennem hele forløbet.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi taler din sag i Børne- og Unge-udvalget
  • Vi sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt
  • Vi vejleder dig om dine klagemuligheder
  • Du får rådgivning af erfarne advokater
Tvangsanbringelse af børn - få advokathjælp

Sådan foregår forløbet omkring en tvangsanbringelse hos os

Når der indstilles til en tvangsanbringelse, vil advokaten modtage materialet i sagen. Vores advokater kigger først og fremmest på, om Forvaltningen har afprøvet alle muligheder før en tvangsanbringelse og at alle relevante dokumenter er til stede.

 

Inden sagen behandles i Børn- og Unge-udvalget indkalder vi typisk til et møde, hvor vi gennemgår sagen med jer. På den måde sikrer vi, at oplysningerne i sagen stemmer overens med de faktiske forhold.

 

Vores advokat sørger for at jeres side af sagen om tvangsanbringelse fremlægges på mødet i Børn- og Unge-udvalget. Derudover fremhæver advokaten oplysninger i sagen og lovgivningen, som udvalget bør have fokus på og hvilke forhold, der kunne være gjort anderledes.

 

Ønsker barnet ikke at udtale sig i Børn- og Unge-udvalget, taler advokaten på barnets vegne. Børn over 12 år må gerne deltage i mødet. Når barnet har samtalen med udvalget, er forældrene som udgangspunkt ikke til stede. Advokaten må dog gerne være til stede og kan efterfølgende indvie forældrene i forløbet.

Forskellige former for tvangsanbringelse

Akut tvangsfjernelse

Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan de beslutte at lave en akut tvangsfjernelse af dit barn.

Genbehandle tvangsfjernelse

Hvis Børn- og Unge-udvalget tidligere har besluttet, at tvangsfjernelsen var berettiget, kan sagen genbehandles, efter at dit barn har været fjernet i 4 uger.

Frivillig anbringelse

Ofte vil kommunen forsøge at få dig til at acceptere, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, ligesom hvis det blev tvangsfjernet. Snak altid med en advokat først.

Kontakt vores eksperter i sager om tvangsanbringelse