Strafferet

Vi kan hjælpe dig med din strafferetssag, uanset om du er sigtet eller tiltalt. Strafferet dækker over kriminelle handlinger – fra færdselsovertrædelser til indbrud og vold/drab. Da der er tale om en alvorlig sag, er det vigtigt med en god advokat, der kan rådgive dig gennem forløbet.

 

Det er en god idé at få en advokat med på råd så tidligt i forløbet som muligt. På den måde kan vi bedst lægge en god strategi og være på forkant med mulige scenarier i sagen. Det er vigtigt, at vi gennemgår al dokumentation i straffesagen, så vi er godt forberedt. Herved har vi de bedste forudsætninger for et godt forsvar i retten.

 

Falder sagen uheldigt ud, er der mulighed for at anke sagen til Landsretten. Her vil vi altid holde et møde med dig, hvor vi sammen gennemgår risici ved en anke.

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Frit forsvarervalg

  Hvis politiet sigter dig har du ret til at få en forsvarer. Selvom sagen kun er ved at blive efterforsket kan du stadig bede om at få en forsvarer – og hvis du f.eks. skal afhøres så kan du også bede om at have din forsvarer med til afhøringen.

   

  Du kan altså selv vælge din forsvarer. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

   

  Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer.

   

  Hvis du er varetægtsfængslet, så skal du enten bede politiet om hjælp med at skifte forsvarsadvokat, eller du kan bede arresthuspersonalet om en anmodningsseddel til at skifte forsvarsadvokat. Du kan også sige det til dommeren under en fristforlængelse, hvis du ønsker at skifte forsvarsadvokat

   

  Kun salær ved dom

  Du betaler kun salær, hvis du bliver dømt i en sag.

   

  Det er retten, der fastsætter salæret til din forsvarer – uanset om det er en forsvarer retten har tildelt dig eller du selv har valgt din forsvarer. Fastsættelsen sker ud fra de vejledende takster, der findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Prisen er således den samme uanset hvilken forsvarer du vælger.
  Bliver du frifundet, betaler statskassen salæret til forsvareren.

   

  Bliver du dømt, vil retten pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, så du kommer ikke til at skylde din advokat penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

  Derfor skal du vælge en af vores forsvarsadvokater

  • Vi gennemgår sagen med dig og lægger sammen en strategi
  • Vi er tilstede ved afhøringer
  • Vi forsvarer dig i retten
  • Vi hjælper med anke, klage eller erstatning
  IMG_8761_2

  Sådan forløber en straffesag hos os

  En strafferetssag starter enten med en anmeldelse om et strafbart forhold eller ved at politiet selv konstaterer et strafbart forhold.

   

  Herefter foretager politiet en efterforskning af sagen. Længden på efterforskningen varierer alt efter sagens karakter.

   

  Når politiet er færdige med deres efterforskning, ryger sagen videre til juristerne, som afgør det videre forløb – skal sagen droppes eller sendes i byretten.

   

  Skal sagen i retten, vil både anklager og forsvarer redegøre for deres version af sagen. Herefter tager retten stilling til sagens udfald. Bliver tiltalte dømt skyldig, bliver der fastsat en straf. Begge parter har mulighed for at anke dommen til landsretten.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om strafferet.

  FIND DEM HER

  Kontakt en af vores eksperter i strafferet