Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Med TV2´s dokumentar ”Forført af Jakob” er der tale om en på mange måder voldsom sag. Ud over at skulle kæmpe med de alvorlige psykiske følger, som sagen i sig selv har medført for ofrene, har de skullet ventet alt, alt for længe på at sagen kom for retten. Og nu skal de så også acceptere at gerningsmanden fik strafnedsættelse, som følge af den lange sagsbehandlingstid.

En af de sværeste sager at vinde, er dem, hvor ansøgeren har opnået sin opholdstilladelse ved svig. Denne sag vedrørte en ugandisk statsborger, der var kommet til Danmark i 2006, men nu havde fået sin opholdstilladelse inddraget.