Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Bliver du stalket? Så er der godt nyt til dig

Der er gode nyheder for personer, der er ofre for stalking. Folketinget har vedtaget en ændring af Straffeloven om at stalking fra den 1. januar 2022 kan straffes selvstændigt. Det betyder, at der ikke længere stilles krav om, at man først skal have et tilhold mod den person, der udsætter en for stalking, og at vedkommende senere overtræder tilholdet. Fra den 1. januar 2022 er det selve handlingen ”at stalke”, der er ulovlig.

Virksomhed og særeje i ægteskabet

Såfremt du driver virksomhed – enten alene eller sammen med andre – kan det være utrolig vigtigt for din virksomheds sikkerhed og fremtid, at du gør dig overvejelser om, hvilken status dit ejerskab af virksomheden har i dit nuværende eller kommende ægteskab. Disse overvejelser og muligheden for at tage højde for det, kan du læse mere om i dette blogindlæg. Ønsker du rådgivning til oprettelse af ægtepagt og særeje, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 72 14 11 15 eller info@advokatfirmaet-ge.dk . Vi har flere advokater og jurister i både Aarhus og København, som har erfaring på området og som med glæde vil hjælpe dig. Vi kan blandt andet også tilbyde rådgivning og hjælp til udarbejdelse af ejeraftaler.”

Vigtig sejr i forældremyndighedssag i Østre Landsret 

Sager om forældremyndighed, samvær og bopæl er altid sager, der opstår på en trist baggrund. Forældrene kan ikke enes om, hvem der efter at samlivet er ophørt skal have forældremyndigheden over deres fælles børn, samt hvem af forældrene børnene skal bo hos. Også samværet med den af forældrene, som børnene ikke skal bo hos, kan give anledning til uenighed. Dette føre ofte til at forældrene fremfører negative oplysninger om hinanden, herunder hvis far sidder i fængsel. Det afgørende er imidlertid, hvad der bedst for barnet, og udgangspunktet er, at den fælles forældremyndighed skal bevares. Derfor er det med stor tilfredshed, at Østre Landsret gav advokat Kim Hvam medhold i, at selv om vores klient, som er en far, der skal afsone en fængselstraf på mange år, fik ret til at have del i forældremyndigheden over deres barn. Barnet kan naturligvis ikke bo hos vores klient, men han fik ret til samvær.  

Hvorfor er det en god idé med en advokat i udlændingeret? 

Den danske udlændingelov sætter rammerne for udlændinges indrejse og ophold i Danmark. Udlændingeloven er lang, og reglerne ændrer sig konstant. Derfor kan det være vanskeligt for den enkelte borger at navigere rundt i de regler og krav, der gør sig gældende inden for eksempelvis familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. Det medfører ofte, at Udlændingestyrelsen sår tvivl om, hvorvidt de enkelte betingelser er opfyldte. Med en advokat ved din side under processen sikrer du dig, at den relevante dokumentation bliver indsamlet, ligesom advokaten vil hjælpe dig med at holde overblikket, gennemgå ansøgningsskemaet sammen med dig og udarbejde et følgebrev til den relevante myndighed, hvori der argumenteres for, at de enkelte betingelser er opfyldte under henvisning til den vedlagte dokumentation. 

Skade ved DHL-Stafetløb – arbejdsskade eller ej? 

Hvornår er man som ansat dækket af sin arbejdsgivers forsikring, hvis man kommer til skade ved et socialt sportsarrangement som fx DHL-Stafetløb? Vestre Landsret har for nylig taget stilling til spørgsmålet, og her afviste man i den konkrete sag, at skadelidte var at anse for hørende under Arbejdsskadesikringsloven, da han kom til skade under deltagelse i DHL-Stafetløbet i Århus. Østre Landsret derimod afsagde i juni måned en dom, hvor man anerkendte, at skadelidte var at anse som værende omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, da han deltog i DHL-Stafetløbet i Køben-havn. Hvad er så årsagen til, at to – set udefra – ens sager falder så forskelligt ud? 

Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Ingen kan sendes tilbage til Syrien

De danske myndigheder har igennem en længere periode, som det eneste land i EU fastholdt, at det er sikkert at vende tilbage til Syrien. Dette på trods af, at flere rapporter om sikkerhedssituationen i Syrien angiver det modsatte. I sagen ”M.D and others vs. Russia” har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol d. 14. september 2021 imidlertid fastslået, at det på ingen måder er sikkert at vende tilbage til nogen områder i Syrien. I sagen havde klagerne påstået, at de som følge af, at de befandt sig i den værnepligtige alder med stor sandsynlighed ville blive tvangsrekrutteret ved en tilbagevenden til Syrien.