Velkommen til vores blog!

Her kan du læse vores blogindlæg inden for udvalgte retsområder. Vi ved, at det kan være svært at forstå de juridiske regler. Vi prøver derfor med vores blog at gøre reglerne nemmere at forstå. Vi giver dig ydermere gode tips til at undgå skader og få de bedste økonomiske forudsætningerne inden for erstatningsret, fast ejendom, arveret, familieret og asyl- og inddragelsessager.

Det skete bl.a. i en sag om voldtægt, hvor der ingen objektive beviser på voldtægt var, og det derfor, som i mange andre af disse typer sager, var påstand mod påstand. I en anden sag var en far blevet tiltalt for at have truet sin x-kone i forbindelse med et skænderi. Retten fandt dog, i tråd med vores påstand, at faren ikke havde haft til hensigt (forsæt til) at ville true, men alene, som reaktion på noget ekskonen havde sagt, i en ophedet diskussion, havde udtalt de truende ord. Bliver man sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det vores klare anbefaling, at man snarest muligt kontakter en forsvarsadvokat, således man kan få den fornødne støtte og vejledning.

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har vundet en syrisk sag i Flygtningenævnet, og vi er utrolig glade for, at Shiar, som advokat Kristian Aarsøe og advokat og partner Tobias Grotkjær Elmstrøm her sidder med i videoen, nu har fået opholdstilladelse og kan blive i Danmark.Vi kæmper kontinuerligt for at hjælpe syrere som Shiar med deres opholdstilladelse og har haft mange sager med syrere i Flygtningenævnet. Du kan derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende rådgivning og dybdegående behandling af din sag.

I alle typer af sager om ID-tyveri kan det være af afgørende betydning, at man spærrer sine oplysninger, kontaktet politiet og kreditorerne og generelt begrænser misbruget. Vi anbefaler, at du hurtigst muligt efter du er blevet vidende om misbruget, kontakter en advokat, der kan bistå dig i forløbet. Advokatens opgave er at varetage kommunikation med kreditorerne, rådgive dig, skabe et overblik og repræsentere dig i en evt. foged- eller retssag. Identitetstyveri er et kompliceret retsområde i konstant udvikling. Med den rette rådgivning sikrer du, at der bliver værnet om din retsstilling og du undgår at lide unødige økonomiske tab som følge af misbruget.

Udviklingen i Syrien har afgørende betydning for mange syriske asylansøgere og syriske statsborgere med dansk opholdstilladelse. Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi altid opdateret på den seneste udvikling i sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien, ligesom vi har haft utallige sager med syriske asylansøgere i Flygtningenævnet. Hos os kan du derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende vejledning og dybdegående behandling af din sag.

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm skaber tvivl blandt Flygtningenævnets dommere i prøvesag om situationen i Rif Damaskus i Syrien.Flygtningenævnet har i den seneste tid behandlet 3 prøvesager vedrørende den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Rif Damaskus i Syrien.I to af prøvesagerne vurderede samtlige af Flygtningenævnets dommere, at situationen i Syrien havde ændret sig på en sådan måde, at syriske flygtninge kunne sendes tilbage dertil uden frygt for at lide asylbegrundende overgreb.

For nylig havde jeg fornøjelsen af at hovedforhandle en sag ved Retten i Randers, som handlede om arbejdsgivers pligter overfor sine ansatte – og helt specifikt; hvornår er en arbejdsgiver ansvarlig for en ulykke, der overgår en ansat?Arbejdsmiljølovens regler beskriver jo i fine vendinger, at arbejdsgiveren skal sørge for, at både arbejdet, arbejdsstedet og tekniske hjælpemidler skal ”planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt” (§§ 38, 42 og 45). Arbejdsmiljøloven siger også, at arbejdsgiverens pligter omfatter ”nødvendig oplæring og instruks” (§ 17), ligesom arbejdsgiveren har pligt til at føre tilsyn (§ 16). Men hvad betyder alt det her egentlig i praksis?