...
 

Økonomisk bodeling

Der opstår automatisk delingsformue ved indgåelse af ægteskab, medmindre man opretter en ægtepagt om særeje. Delingsformuen (tidligere kaldet formuefællesskab/fælleseje) er en betegnelse for, at formuen imellem ægtefællerne bliver ”fælles”.

 

Delingsformuen omfatter alt, hvad man hver især bringer med ind i ægteskabet samt alt, hvad man hver især erhverver efter indgåelse af ægteskabet og så længe ægteskabet står ved.

 

Bodeling er det juridiske udtryk for, at jeres formuer (økonomi) skal deles, når I som følge af en separation eller skilsmisse går hver til sit. Er der ikke indgået en ægtepagt om særeje, deles alle jeres aktiver og passiver ligeligt imellem jer med 50 % til hver.

 

Der kan være mange aktiver og passiver i et ægteskab, og derfor kan det være gavnligt at få juridisk bistand til delingen af disse, da det ofte er kompliceret at opgøre boet og tage stilling til, hvilken af ægtefællerne der skal betale den anden ægtefælle en såkaldt boslod.

 

Ved bodelingen indgår alle aktiver (værdier) og passiver (gæld).

 

Bodelingen gør sig relevant fra den dag, hvor Familieretshuset modtager jeres anmodning om skilsmisse eller separation. Denne dag ophører jeres delingsformue, hvorefter man ikke længere er forpligtet til at dele aktiver og passiver med sin ægtefælle. Det er altså datoen for anmodning om skilsmisse, der er afgørende for opgørelsen af jeres bodele.

 

Der kan være mange uoverensstemmelser ved skilsmisse eller separation, og derfor anbefaler vi, at man altid retter henvendelse til en advokat, der kan skabe overblik over jeres bodele, udarbejde en bodelingsoverenskomst og forsøge at indgå den bedst mulige aftale for dig.

 

Det anbefales altid, at delingen aftales skriftligt, således at den ene ægtefælle ikke senere gøre krav på yderligere deling. Er det ikke muligt at blive enig med din tidligere ægtefælle, er der mulighed for at anmode Skifteretten om hjælp til deling af boet. Skifteretten vil herefter indkalde jer til et skiftemøde, hvor I typisk sammen med hver jeres advokater forsøger at blive enige.

 

Er heller ikke dette muligt, er der mulighed for at gå til en bobehandler, som vil opgøre og dele boet imellem jer. Her kan det også være relevant at lade sig repræsentere ved en advokat.

 

Det er vores klare anbefaling, at man altid søger juridisk bistand inden man underskriver en eventuel bodelingsoverenskomst, da en sådan aftale er endelig. Samtidig er det afgørende, at aftalen vurderes at være gyldig og opfylder en række krav, således at der ikke senere opstår tvivl om dens gyldighed.

 

 

Særligt om fast ejendom

Ejer den ene ægtefælle fast ejendom, eller ejer man den faste ejendom i fællesskab, skal værdien af den faste ejendom opgøres, hvorefter en ægtefælle har ret til at ”købe den anden ægtefælle ud”. Det betyder, at den ene ægtefælle kan vælge at betale den anden ægtefælle halvdelen af friværdien på den faste ejendom, hvorefter den betalende ægtefælle kan beholde den faste ejendom alene.

 

Såfremt ingen af ægtefællerne ønsker at overtage ejendommen, eller det af økonomiske hensyn ikke kan lade sig gøre at betale den anden ægtefælle halvdelen af friværdien, vil man typisk igangsætte et salg af ejendommen, hvorefter provenuet fra salget deles ligeligt imellem ægtefællerne.

 

 

Hvorfor er det en god idé med en advokat?

En skilsmisse kan være forbundet med store følelser, og der skal ofte tages stilling til mange svære spørgsmål. En advokat giver dig tryghed og en garanti for, at skilsmisseprocessen og bodelingen forløber smertefrit og effektivt med den bedst mulige aftale for dig.

 

Med en advokat på sagen sikrer du den bedst mulige aftale i forbindelse med en separation eller skilsmisse, idet advokaten vil sikre en målrettet rådgivning til dig og en løsning, der imødekommer dine særlige behov.

 

Advokaten vil indsamle oplysninger og dokumentation vedrørende både dine egne og din tidligere ægtefælles aktiver og passiver og udarbejde en bodelingsoverenskomst. Ønsker din tidligere ægtefælle ikke at medvirke hertil, vil advokaten repræsentere dig ved Skifteretten og eventuelt i det efterfølgende forløb ved en bobehandler.

 

Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi specialiserede inden for skilsmisse og bodeling. Vi har hele tiden fokus på, at vores klienter får den mest kvalificerede rådgivning, den bedste service, og at de føler sig trygge gennem forløbet. Det er vores kendetegn, og det værner vi meget om.

  Brug for en advokat?

  Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Vi har skrevet mange interessante blogindlæg
  om skilsmisse og bodeling.

  FIND DEM HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er en bodeling?

  • Når I skal separeres eller skilles, ophører jeres formuefælleskab, og i den forbindelse skal jeres respektive formuer gøres op og deles. Det gør I ved at regne ud, hvad I ejer, og derefter fratrække, hvad I skylder. Det vil sige aktiver fratrukket passiver. Det resultat, I hver især kommer frem til, er jeres bodele, som enten kan være positive eller negative. Når jeres bodele er gjort op, lægges de samme og deles ligeligt mellem jer. Dette er den økonomiske bodeling. 

  Fordele ved at have en advokat ved økonomisk bodeling

  • En skilsmisse kan være forbundet med store følelser, og der skal ofte tages stilling til mange svære spørgsmål. En advokat giver dig tryghed og en garanti for, at skilsmisseprocessen og bodelingen forløber smertefrit og effektivt med den bedst mulige aftale for dig.
  • Med en advokat på sagen sikrer du den bedst mulige aftale i forbindelse med en separation eller skilsmisse, idet advokaten vil sikre en målrettet rådgivning til dig og en løsning, der imødekommer dine særlige behov.

  Hvad indebærer Jeres hjælp ved en økonomisk bodeling?

  • Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi specialiserede inden for skilsmisse og bodeling. Vi har hele tiden fokus på, at vores klienter får den mest kvalificerede rådgivning, den bedste service, og at de føler sig trygge gennem forløbet. Det er vores kendetegn, og det værner vi meget om.
  • Vores advokater vil indsamle oplysninger og dokumentation vedrørende både dine egne og din tidligere ægtefælles aktiver og passiver og udarbejde en bodelingsoverenskomst. Ønsker din tidligere ægtefælle ikke at medvirke hertil, vil advokaten repræsentere dig ved Skifteretten og eventuelt i det efterfølgende forløb ved en bobehandler. Prisen fastsættes efter aftale. 

  Kontakt vores eksperter i skilsmisse og bodeling

  Tolk / juridisk konsulent
  Telefon:
  Mobil:
  Advokatfuldmægtig
  Telefon:
  Mobil: