...
5 gode grunde til at have en advokat med fra start i din erstatningssag

5 gode grunde til at have en advokat med fra start i din erstatningssag


Hvis du er blevet påført en fysisk eller psykisk skade, er det en god idé at kontakte en advokat med speciale i erstatningsret. Det kan være altafgørende for din sag, at du får kompetent rådgivning tidligt i forløbet, så du undgår eventuelle faldgrupper, og dine chancer for erstatning derimod stiger.

Vi giver dig her 5 gode grunde til, at du skal have en advokat med fra start i en erstatningssag.

1. Det kan være svært selv at overskue sine rettigheder

Når man er blevet påført en personskade, kan man være berettiget til erstatning efter flere forskellige regelsæt. Som skadelidt, kan det være svært at gennemskue, hvilke erstatningsposter man har krav på. Ved at have en advokat med fra starten i din erstatningssag, kan du trygt fokusere på det vigtigste – at blive rask igen – velvidende, at ingen mulige erstatningsposter er blevet overset.

2. En advokat klarer sagsbehandlingen, papirarbejdet og kommunikationen til de rette parter

Særligt i sager vedrørende personskadeerstatning er der typisk et meget stort antal af lægelige akter, der skal indhentes. Der kan også være flere forskellige parter involveret i sagsoplysningen, og det er afgørende, at den rigtige information kommer frem til de rigtige parter inden for de fastsatte tidsfrister.

3. En advokat vil aldrig lade dig acceptere et krav under, hvad du egentlig er berettiget til

Som erstatningsadvokater har vi repræsenteret et stort antal af klienter i kampen om den størst mulige erstatning. I en erstatningssag er modparten typisk et forsikringsselskab. Forsikringsselskabers overordnede formål kan siges at være at bidrage til at skabe tryghed. Vores erfaring er dog, at når det kommer til udbetaling af erstatning, er trygheden imidlertid begrænset. Som advokater kender vi erstatningsniveauet for netop din type af skade, hvorfor vi sikrer, at du aldrig accepterer et erstatningskrav under, hvad du egentlig er berettiget til.

4. Vi hjælper dig med at vælge speciallæge

Noget af det helt afgørende i en erstatningssag er, hvilken speciallæge du kommer til undersøgelse ved, når der skal indhentes en speciallægeerklæring i sagen til belysning af de varige mén. Det er både afgørende, at det sker ved en speciallæge med det rette speciale – i mange sager skal der faktisk mere end én til – men det er også af enorm betydning i sagen, at du kommer til en faglig dygtig speciallæge, som har forstand på netop din skade. Det kan være ødelæggende for en sag, hvis du ender i forkerte hænder. Som erfarne erstatningsadvokater kan vi hjælpe dig med at udvælge de speciallæger, som netop kan være med til at styrke din sag.

5. Du kan også være berettiget til erstatning, hvis en eksisterende skade er blevet forværret

Det er en betingelse for dit erstatningskrav, at der er en sammenhæng mellem den skadevoldende handling og den indtrådte skade. Som erstatningsadvokater er det vores erfaring, at forsikringsselskaber er hurtige til at afvise at udbetale erstatning, såfremt du tidligere har haft en skade eller sygdom, der kan have indflydelse på din aktuelle skade. Det er dog ikke noget, man blot skal acceptere. Hvis en skade rammer et område, som i forvejen er skadet, har man som skadelidte som udgangspunkt krav på erstatning for forværringen. Ved at have en advokat med fra start, er du sikker på, at du får den erstatning, du har fortjent.

Har du brug for en erstatningsadvokat?

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din erstatningssag.
Du kan kontakte en af vores erstatningsadvokater på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Du kan også læse mere om erstatningsret her på vores hjemmeside om arbejdskader, fritidsskader, patientskadeerstatning og voldsoffererstatning.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.