Bliver du stalket? Så er der godt nyt til dig

Der er gode nyheder for personer, der er ofre for stalking. Folketinget har vedtaget en ændring af Straffeloven om at stalking fra den 1. januar 2022 kan straffes selvstændigt.

Det betyder, at der ikke længere stilles krav om, at man først skal have et tilhold mod den person, der udsætter en for stalking, og at vedkommende senere overtræder tilholdet. Fra den 1. januar 2022 er det selve handlingen ”at stalke”, der er ulovlig.

Hvad er straffen?

Efter den nye bestemmelse i Straffelovens § 242, straffes stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er altså en potentielt hårdere straf, end når der er tale om overtrædelse af et tilhold, hvor straffen er bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Straffen for 1. gangstilfælde bør efter forarbejderne som hovedregel ikke være lavere end 40 dages ubetinget fængsel. Ubetinget fængsel betyder, at den dømte skal i fængsel, i modsætning til en betinget fængselsstraf. 

Straffen ved 1. gangstilfælde kan også blive højere end 40 dages ubetinget fængsel, hvis for eksempel den dømte over en periode har udsat en anden for mange eller meget grove uønskede henvendelser, eller hvor personen gentagende gange har udsat den anden for forfølgelse eller på en grov måde, men også i andre tilfælde af anden chikane.

Udgangspunktet om, at den dømte skal i fængsel (ubetinget fængselsstraf), kan undtagelsesvist fraviges, hvis den dømtes forhold taler for, at vedkommende i stedet skal have en betinget dom (ikke fængselsstraf mod overholdelse af nogle vilkår), for eksempel med et vilkår om, at vedkommende skal gå i behandling.

Hvor går grænsen for stalking?

I den nye bestemmelse hedder det, at man kan blive dømt for stalking, hvis man opfører sig på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende. 

Dette medfører, at straffen ikke er afhængig af, hvad stalking-ofret selv har følt eller at vedkommende f.eks. har fået psykiske skader af stalkingen. 

Det betyder også, at man kan straffe en adfærd, som helt ude af kontekst ser harmløs ud, men som set i en sammenhæng og i forhold til stalker og stalking-ofrets historie sammen kan opleves som intimiderende, ubehagelig og utryghedsskabende. 

En person, der udsætter en anden for stalking, vil blive dømt hårdere, hvis stalking-ofret er i en situation, hvor vedkommende er nødt til at have kontakt til stalkeren, for eksempel hvis man har mindreårige børn sammen eller er kollegaer.

Hvad kan vi hjælpe med?

Samlet set kommer adfærdens strafbarhed an på en helt konkret vurdering. Hvis du bliver udsat for stalking, hjælper vi dig gerne videre inden for flere områder.

Såfremt du er blevet udsat for stalking, så vil du have ret til en bistandsadvokat.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til en bistandsadvokat, har andre spørgsmål eller hvis du ønsker vores hjælp til straffesagen, er du velkommen til at kontakte vores advokater til en uforpligtende samtale.

  

Du er velkommen til at kontakte enten vores advokater i Århus: Tove Jørgensen (tove@advokatfirmaet-ge.dk, tlf.: 2210 0189),  advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm (tobias@advokatfirmaet-ge.dk, tlf.: 2210 0188) eller i København, advokat Kristian Aarsøe (kristian@advokatfirmaet-ge.dk, tlf.: 2210 1770) til en uforpligtende samtale.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.