Bodeling ved skilsmisse – hvad gælder der?

Hvilke regler gælder ved indgåelse af ægteskab?

Der opstår automatisk delingsformue ved indgåelse af ægteskab, medmindre man opretter en ægtepagt om særeje. Delingsformuen (tidligere kaldet formuefællesskab/fælleseje) er en betegnelse for, at formuen imellem ægtefællerne bliver ”fælles”.

Delingsformuen omfatter alt, hvad man hver især bringer med ind i ægteskabet samt alt, hvad man hver især erhverver efter indgåelse af ægteskabet og så længe ægteskabet står ved.

Delingsformuen ophører ved separation, skilsmisse eller død. I tilfælde heraf vil man opgøre ægtefællernes respektive ”bodele”, hvorefter man vurderer, om der er en af ægtefællerne, der skal betale den anden en ”boslod”, således at hver af ægtefællerne ender med lige meget hver. En ægtefælles negative nettobodel deles ikke.

Under ægteskabet kan man som udgangspunkt frit råde over sine ejendele. Det betyder, at den ene ægtefælle kan vælge at sælge sin bil uden samtykke fra den anden ægtefælle. Dette gælder dog ikke for aktiver, der er købt i fællesskab, idet et salg af et fælles aktiv kræver godkendelse fra den anden ægtefælle.

Ligesom man frit kan råde over egne ejendele, hæfter man også for hver sin gæld.

 

Hvad er processen ved en økonomisk bodeling?

Ved separation, skilsmisse eller død ophører delingsformuen, og i den forbindelse skal hver af ægtefællernes nettoformuer (bodele) gøres op. Det sker i praksis ved, at man indhenter en række oplysninger og dokumenter vedrørende jeres ejendele (aktiver) samt eventuel gæld (passiver), hvorefter den samlede værdi af jeres formuer opgøres. Man foretager herefter en beregning af hver af ægtefællernes bodele, hvorefter en bodel skal deles ligeligt imellem ægtefællerne, hvis den er positiv.

Såfremt ægtefællerne er enige om, hvordan boet skal deles, kan delingen ske frit uden indblanding fra udefrakommende myndigheder. Det anbefales dog altid, at delingen aftales skriftligt, således at den ene ægtefælle ikke senere gøre krav på yderligere deling.

Såfremt man er uenig om delingen af formuen, vil man typisk involvere Skifteretten, der vil indkalde parterne til et møde, hvor man vil forsøge at nå til enighed. Når man til enighed, vil sagen slutte i Skifteretten. Kan man ikke blive enige vil Skifteretten anmode en bobehandler om at behandle sagen.

Man har ret til at lade sig repræsentere ved en advokat i Skifteretten.

 

Særligt om fast ejendom

Ejer den ene ægtefælle fast ejendom, eller ejer man den faste ejendom i fællesskab, skal værdien af den faste ejendom opgøres, hvorefter en ægtefælle har ret til at ”købe den anden ægtefælle ud”. Det betyder, at den ene ægtefælle kan vælge at betale den anden ægtefælle halvdelen af friværdien på den faste ejendom, hvorefter den betalende ægtefælle kan beholde den faste ejendom alene.

Såfremt ingen af ægtefællerne ønsker at overtage ejendommen, eller det af økonomiske hensyn ikke kan lade sig gøre at betale den anden ægtefælle halvdelen af friværdien, vil man typisk igangsætte et salg af ejendommen, hvorefter provenuet fra salget deles ligeligt imellem ægtefællerne.

 

Hvorfor er det en god idé med en advokat?

En skilsmisse kan være forbundet med store følelser, og der skal ofte tages stilling til mange svære spørgsmål. En advokat giver dig tryghed og en garanti for, at skilsmisseprocessen og bodelingen forløber smertefrit og effektivt med den bedst mulige aftale for dig.

Med en advokat på sagen sikrer du den bedst mulige aftale i forbindelse med en separation eller skilsmisse, idet advokaten vil sikre en målrettet rådgivning til dig og en løsning, der imødekommer dine særlige behov.

Advokaten vil indsamle oplysninger og dokumentation vedrørende både dine egne og din tidligere ægtefælles aktiver og passiver og udarbejde en bodelingsoverenskomst. Ønsker din tidligere ægtefælle ikke at medvirke hertil, vil advokaten repræsentere dig ved Skifteretten og eventuelt i det efterfølgende forløb ved en bobehandler.

Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi specialiserede inden for skilsmisse og bodeling. Vi har hele tiden fokus på, at vores klienter får den mest kvalificerede rådgivning, den bedste service, og at de føler sig trygge gennem forløbet. Det er vores kendetegn, og det værner vi meget om.

 

Brug for hjælp? 

Vores advokater står derfor altid klar til at assistere dig i enhver sag inden for skilsmisse og bodeling.

Vi er altid opdaterede på loven og sikrer dig en dybdegående vurdering af dine muligheder og en god sagsbehandling.

Kontakt os endelig, hvis du har en sag vi kan hjælpe dig med. Servan Akat, tlf. 2258 5154, Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770 eller Mohammad Alloush (arabisk tolk), tlf. 9165 9408.

Du er også velkommen til at benytte dig af vores kontaktformular – så kontakter vi dig hurtigst muligt!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.