DanCrash rapporter – fiktion eller fakta?

Så du også med i programmet ”Kontant – en ulykke kommer sjældent alene”, som blev vist på DR den 3. marts 2022?

Det gjorde vi, og vi er desværre ikke overrasket over det, der blev vist i programmet.

Faktisk stod advokat Tove Jørgensen to dage før og hovedforhandlede en sag i Retten på Frederiksberg, hvor omdrejningspunktet netop var, at der var indhentet en DanCrash rapport, som konkluderede, at der var tale om en såkaldt lavkollisionsulykke.

I den konkrete sag var betydningen af denne rapport desværre, at en sagkyndig speciallæge, der efterfølgende i sagen var blevet bedt om at udtale sig om skadelidtes sygeperiode, svarede følgende med direkte henvisning til DanCrash rapporten:

”I Dancrash rapport fra 2. december 2020 beskrives kraftudviklingen ved sammenstødet som meget beskeden. Påvirkning af skadelidte ved ulykken svarer til påvirkning ved almindelig daglig aktivitet f.eks. at sætte sig i en stol, hoppe etc. Denne vurdering støttes af beskedne skader på bilerne og manglende overfladiske skader på de involverede.

Undertegnede lægger vægt på den beskedne kraft ved sammenstødet og vurderer ikke sandsynligt (over 50%) at ulykken kan medføre et alvorligt kronisk smertesyndrom.”

Byretsdommeren fremkom samme dag med en tilkendegivelse i sagen. En tilkendegivelse, som lød nogenlunde sådan her: ”Hvis sagsøger vil have Retten til at tilsidesætte ikke blot 1 men hele 2 sagkyndige erklæringer, må man til Landsretten. Det bliver ikke Retten i dag, der tilsidesætter 2 sagkyndige erklæringer.”

Spørgsmålet var dog; var der reelt tale om 2 sagkyndige erklæringer i sagen, eller var der kun 1 – nemlig DanCrash rapporten?

Denne sag viste desværre præcist hvor ødelæggende en DanCrash rapport kan være for udfaldet af en sag. Og tilbage står man med spørgsmålet; Var den her DanCrash rapport overhovedet korrekt?

I sagen havde både den påkørte taxachauffør og en kunde, som sad i taxaen under påkørslen, udtalt til politirapporten, at påkørslen føltes voldsom.

Alligevel var sagsøgte i Retten i stand til at fremvise en animeret video udarbejdet af DanCrash, som viste, at bilerne nærmest ”slidede” forbi hinanden.

Helt åbenlyst var man – i hvert fald efter at have set Kontant programmet – ikke i tvivl om, at denne animerede videooptagelse var helt helt forkert.

I Kontant blev der da også stillet skarp kritik af både udfærdigelsen af rapporterne, men også det faktum, at forsikringsselskaberne uden nærmere rationale lægger til grund, at en lavkollision ikke kan påføre varig personskade.

I programmet kunne vi bl.a. lære:

  • At en DanCrash rapport faktisk kun søger at beregne, med hvilken hastighed 2 biler rammer hinanden = hastighedsændringen. Den siger INTET om, hvad der er sket med personerne inde i bilen.
  • At bilens sæde er elastisk og afgiver elastisk kraft, så hvis bilens hastighedsændring er 10 km./t., skubbes kroppen fremad med typisk 15 km./t.

Ofte udarbejdes DanCrash rapporten ud fra meget få oplysninger. Fotos af de to skadede biler og taksatorrapporterne. Dermed er det så at sige skaderne på bilerne som bestemmer, hvilke fysiske skader personerne inde i bilerne er blevet påført. Og det er stærkt problematisk.

Bl.a. har det længe været velkendt, at der er en lang række andre faktorer, som har indflydelse på, hvor stor skade der sker ved personer ved en påkørsel:

  • Har skadelidte fx været totalt uforberedt på påkørslen?
  • Sidder skadelidte skævt/drejet med hovedet i påkørselsøjeblikket?
  • Var det varmt på påkørselstidspunktet (plasticiteten i en kofanger er større i varmt vejr)
  • Var det regnvvejr? (vådt vejr betyder nedsat friktion og derved færre ridser i kofanger)
  • Rammer skadelidtes bil fx en chikane, en kantsten, et hul i vejen e.lign. ved påkørslen (det kan give en større vridning af skadelidte inde i bilen)
  • Sidder nakkestøtten korrekt?
  • Er skadelidte en kvinde eller mand? Ung eller gammel? Tyk eller tynd?
  • Var der anhængertræk på skadelidtes bil – og hvilket? (anhængertræk giver større personskade, men mindre materiel skade på ulykkesbilen)

Det er et kæmpe problem for retssikkerheden, hvis domstolene vælger at lægge så megen vægt på en teknisk rapport, som jf. eksperter i bund og grund ikke siger noget som helst om selve personskaden.

Det er også et kæmpe problem for retssikkerheden, hvis lægefaglige eksperter læner sig op af en teknisk rapport frem for at vurdere ud fra det, de burde vurdere ud fra – nemlig sagens lægelige oplysninger.

Og svaret på ovennævnte spørgsmål var desværre; Reelt var der ikke 2 sagkyndige erklæringer i den konkrete sag. Der var kun 1. DanCrash rapporten, som blev tillagt størst bevisvægt af alt.

Hvis du mødes af en DanCrash rapport og en efterfølgende afvisning med begrundelsen ”lavkollisionstraume”, så vær OBS på, om der er fejl eller mangler i rapporten. Og kontakt os gerne for et gratis råd.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.