...
digital krænkelse

Erstatningen til ofre af digitale krænkelser er blevet forhøjet

Hvad er en digital krænkelse?

En digital krænkelse er, ifølge loven, når der bliver delt private billeder eller videoer af nøgne personer eller af anden seksuel karakter – uden vedkommendes tilladelse. Dette går også under betegnelsen ’hævnporno’. Det er også en krænkelse, hvis man opsøger eller downloader materiale, som andre har delt. Derudover er det også en krænkelse, hvis ens færden uretmæssigt er blevet sporet, eller man er blevet fotograferet på et sted som ikke er frit tilgængeligt. Det er også strafbart at videregive nøgenbilleder, som er taget i det offentlige rum. Det indebærer f.eks., at det er blevet strafbart, at videregive et billede af en person, der bader nøgen eller solbader topløs på en strand.

Sådan skal stramning af lov give bedre beskyttelse for ofre af digital krænkelser

Den digitale udvikling og det stigende brug af sociale medier har medført et øget behov for beskyttelse mod digitale krænkelser. Folketinget har taget konsekvensen af dette, og har fra 1. januar 2019 forhøjet erstatningsniveauet. Før lovens gennemførelse var gennemsnitsbødestraffen på højst 5.000 kr. Der var i Folketinget bred enighed om, at dette niveau på ingen måde afspejlede krænkelsen hos offeret. Gennemførelsen af loven, har medført en tredobling af det tidligere erstatningsbeløb.

Loven har også medført, at politiet har pligt til at hjælpe offeret med at få fjernet det krænkende materiale fra internettet, ligesom krænkeren kan blive pålagt at fjerne materialet. Det har førhen været vanskeligt, og i visse tilfælde, helt umuligt, at få private oplysninger og billeder slettet igen, når de først var blevet spredt på internettet. Dette viser, at politikerne endelig har anerkendt, at den digitale udvikling har medført, at der er langt større risiko for skadevirkningen og mere ved-varende krænkelser end før.

Anmeld krænkelsen hurtigt for at begrænse deling

Hvis man er offer for en digital krænkelse, er det vigtigt, at man får det anmeldt hurtigst muligt. Jo hurtigere sagen anmeldes, jo hurtige kan man få hjælp til at stoppe delingen af materialet. Politiet kan hjælpe med at fjerne materialet ved at tage kontakt til eventuelle hjemmesider, søgemaskiner eller andre digitale platforme. Selvom det er politiets opgave at indsamle beviser, kan det være altafgørende for en sag, at krænkelsen kan bevises. Dette er ofte vanskeligt, da billeder og videoer hurtigt kan forsvinde fra internettet. Derfor er det vigtigt, at man som krænkede indsamler dokumentation, f.eks. i form af screenshots.
Det er vigtigt at understrege, at man aldrig selv er skyld i sin krænkelse. Dette gælder også tilfælde, hvor man selv har sendt intime billeder til en tidligere partner. Dette er en privat sag, og kan aldrig retfærdiggøre en videredeling uden samtykke.

Sådan kan vi hjælpe dig videre efter en digital krænkelse

Det er vigtigt, at man som krænkede er bevidst omkring sin retsstilling. Den skam, man som offer er blevet påført, i forbindelse med den digitale krænkelse, bør i stedet alene, placeres hos krænkeren. Vi kan hjælpe dig, ved at varetage din interesse, i forbindelse med sagen mod din krænker. Dette foregår ved, at vi beskikkes som din bistandsadvokat. En bistandsadvokat er gratis, og vores opgave er, at hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten. Som bistandsadvokat kan vi også hjælpe dig med at få erstatning, ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatnings-nævnet.

Skal du have hjælp til en digital krænkelse?

Hvis du er blevet krænket digitalt, så kan du kontakte vores kontor på tlf. 72 14 11 15, hvor en af vores advokater vil være klar til at give dig kompetent rådgivning. Du kan også udfylde vores kontaktformular her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.