...

Få erstatning for din patientskade

Kan jeg få erstatning for min patientskade?

Få erstatning for din patientskade


Er du kommet til skade i forbindelse med behandling ved det offentlige? Så kan du måske slippe igennem nåleøjet og få erstatning for din patientskade.

For at få erstatning for din patientskade kræver det dog, at en række betingelser er opfyldt. Betingelserne findes i § 20, i Lov om Klage- og Erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Vi giver dig her et overblik over de vigtigste betingelser:

Økonomisk tab, svie og smerte, og/eller varigt mén

Det er et krav for at få erstatning, at du skal have lidt et tab.

Tabet kan være et økonomisk tab som ved eksempelvis mistet løn. Det kan også være som svie og smerte i form af en længere sygdomsperiode end forventet, og det kan være, hvis patientskaden har medført varige mén eller et tab af erhvervsevne.

Det er i den forbindelse vigtigt at oplyse, at du ikke kan få erstatning, hvis skaden skyldes, at behandlingen ikke har virket optimalt. Det vil sige, at hvis de gener du oplever efterfølgende, er de samme som de gener, du var i behandling for.

Det er således et krav, at du er blevet påført en ”ny” gene, og at denne har resulteret i et økonomisk tab.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din erstatningssag – udfyld kontaktformularen her!

Specialistreglen

Din patientskade er erstatningsberettiget, hvis en erfaren specialist ville have handlet på en anden måde, end din behandler har gjort.

Det vil sige, at hvis den skade du er blevet påført også ville være sket, hvis din behandler havde været en erfaren specialist, er du ikke berettiget til erstatning.

Rimelighedsreglen

Ofte er det pga. rimelighedsreglen, at patientskadesager afvises.

Rimelighedsreglen udspringer af et politisk valg. Med andre ord er det kun de skader, der er mere omfattende, end hvad man som patient med rimelighed må tåle, i forbindelse med behandling af din sygdom.

Hvis der er tale om behandling af en meget alvorlig sygdom, er grænsen for, hvad man som patient må tåle bredere, end hvis der er tale om en mindre alvorlig sygdom.

Man kan altså sige, at jo mindre alvorlig en sygdom er, desto færre komplikationer skal man som patient kunne tåle – og omvendt.

Apparaturreglen

Hvis din skade skyldes en fejl i et teknisk apparatur, vil du være berettiget til erstatning. Eksempelvis et defekt røntgenapparat, en defekt sprøjte eller lignende.
Husk igen, at der skal være tale om et økonomisk tab, før der er tale om en erstatningsberettiget patientskade.

Særligt om forkerte og forsinkede diagnoser

En patientskade, der skyldes en forkert eller en forsinket diagnose, er omfattet af erstatningsordningen. Det er dog et krav, at patientskaden udelukkende skal skyldes forsinkelsen – andre faktorer må ikke spille ind.

Hvis forsinkelsen har medført, at din tilstand er blevet forværret pga. sygdommens naturlige udvikling, er du ikke berettiget til erstatning.

Man vil altså foretage en undersøgelse af, hvordan du forventes at ville have haft det, hvis diagnosen var stillet i tide, og hvordan du har det nu efter den forkerte eller forsinkede diagnose.

Ofte har en forsinket diagnose ikke påvirket sygdommens udvikling – og det er derfor sjældent, at der tilkendes erstatning på baggrund af en forsinket diagnose.

Hvem udbetaler erstatning for en patientskade?

Sager om patientskader behandles af Patienterstatningen, der er en offentlig institution. Såfremt du tilkendes erstatning for din skade, udbetales erstatningen derfor.

Andre muligheder?

Du har altid mulighed for at klage over en behandler ved det offentlige. En klage skal sendes til Styrelsen for Patientklager.
Du kan enten klage over et forløb eller over en behandler.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig, der er blevet pådraget en patientskade her

Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din erstatningssag.
Du kan kontakte en af vores erstatningsadvokater på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Følg med på vores Facebookside. Her kommer vi løbende med gode råd og skriver, hvis der kommer nye love eller regler inden for erstatningsret.

2 Comments
 • Daniel Løjborg
  Posted at 09:06h, 13 september

  Hej
  I 2014/2015 fik jeg diagnoser ADHD hvor jeg da bliver medicineret imod det i 1 1/2 – 2år hvor efter en psykolog stopper behandlingen på baggrund af at hun mente jeg var udret for dette.
  Jeg har så i følgende år skulle slås med adskillige udfordringer på baggrund af min psyke som har spærret ben for at havde et normalt liv både i henholdt til forhold samt os uddannelse/arbejdsmæssigt da når jeg egentlig har haft det godt så har det ikke været problem at pleje noget af det, men i hårde tider gjort at det simple hen har ødelagt og slidt forhold op samt gjort at jeg har haft svært ved at passe uddannelse/arbejde og simple hen os har måtte sige op fra arbejde fordi jeg kom helt ned at ligge psykisk men den d. 17 december 2019 får jeg diagnoseret 2 psykiske lidelser af borderline og psykopati i lokalpsykiatrien Middelfart, havde man bare kunne havde udpeget præcis det fra start så havde det kunne ændre meget for mit liv igennem de seneste år da jeg så ville havde kunne få den rette hjælp, støtte og behandling fra start.
  Ville der på nogen måde kunne rejses en erstatnings sag på baggrund af dette?

  Mvh Daniel Løjborg

  • Jesper Green
   Posted at 11:41h, 22 september

   Hej Daniel
   Du kan kontakte advokatfuldmægtig Kristian Aarsøe på 22 10 17 70, så kan han hjælpe dig med svar til dit spørgsmål.