...
erstatning i din ferie

Erstatning i forbindelse med sommerferie

Sommerferien er i fuld gang, og her fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, ønsker vi alle en fortsat god ferie.
For at gøre ferien så tryg som mulig, giver vi dig nu et overblik over nogle rettigheder, du skal være opmærksom på, at du har i forbindelse med en ferie.

Erstatningsferie

Hvis du bliver syg i forbindelse med din ferie, er du som udgangspunkt berettiget til erstatningsferie.

Der skelnes mellem, om du bliver syg før din ferie begynder, eller om du bliver syg under din ferie.

Bliver du syg før din ferie, kan du vælge ikke at påbegynde din ferie. Det kræver, at du sygemelder dig til din arbejdsgiver, inden din ferie begynder.

Hvis du bliver syg efter din ferie er startet, er du som udgangspunkt berettiget til erstatningsferie. Betingelserne herfor er, at du kan fremvise lægelig dokumentation for din sygdom, samt at du på din første sygedag, melder dig syg til din arbejdsgiver og melder dig rask, når du bliver rask, også selvom du bliver rask i løbet af din ferie.

Ved sygdom får du altså ikke erstatningsferie fra den første sygedag.

Har du i løbet af ferieåret optjent 25 dages ferie, er der en såkaldt ´karensperiode´ på 5 dage. Dette medfører, at du er berettiget til erstatningsferie, når du har været (dokumenteret) syg i 5 feriedage. Det er ikke et krav, at der er tale om 5 feriedage i træk. Det vil sige, at hvis du fx har været syg 3 dage i din sommerferie, og efterfølgende bliver syg i forbindelse med din efterårsferie, er du berettiget til erstatningsferie fra og med den tredje sygedag i din efterårsferie.

Sygdom på søndage eller helligdage berettiger dig desværre ikke til erstatningsferie.

Din erstatningsferie skal afholdes efter aftale med din arbejdsgiver. Det vil sige, at du ikke bare kan afholde din erstatningsferie i forlængelse af din oprindelige ferie.

Sidst men ikke mindst skal du være opmærksom på, at du selv skal betale for de nødvendige lægeerklæringer.

Har du yderligere spørgsmål til erstatningsferie, anbefaler vi at du kontrakter din arbejdsgiver eller din fagforening.

Skade, forsinkelse eller sygdom på rejsen

Skal du holde ferie ude i den store verden, afhænger din adgang til at få økonomisk erstatning af dine forsikringer. Det er derfor en god ide, at du inden rejsen undersøger om din forsikring dækker følgende poster:

  • Sygdom og tilskadekomst
  • Syge- og hjemtransport, herunder eventuelt sygeledsagelse
  • Ødelagte feriedage eller erstatningsrejse
  • Forsinket baggage
  • Forsinket transport
  • Eftersøgning og redning

Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket eller ej, så anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på at din indboforsikring kan indeholde rejseforsikring, og det samme kan være knyttet til visse typer kreditkort.

Forsinket fly

Erstatning for forsinket, aflyst eller overbooket fly kræver ingen rejseforsikring.

En EU-forordning medfører, at du har ret til erstatning, uanset om du flyver med et EU-selskab eller med et ikke-EU-selskab, så længe det er inden for EU’s grænser. Der er dog den ene undtagelse, at et flyselskab ikke skal betale erstatning, såfremt forsinkelsen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”.

”Usædvanlige” omstændigheder kan være, lockout af både flyselskab og personale, nogle former for strejke, krig, terror, uvejr eller uforudsete sikkerhedsmæssige problemer som flyselskabet ikke har kontrol over.

Her i firmaet behandler vi ikke erstatningssager om forsinkede fly, men der findes en række andre firmaer med speciale i netop dette.

Når du skal vælge hvilket firma, der skal føre din sag med fly forsinkelse skal du være opmærksom på, at du vælger et firma med inkassoautorisation fra politiet. Husk at undersøge hvad det koster for dig, at få firmaet til at køre sagen. En række firmaer giver mulighed for ´no cure no pay´-aftaler, hvilket betyder, at det ikke koster dig noget, såfremt du ikke får erstatning.

I visse tilfælde kan omkostninger, som er en direkte følge af forsinkelsen, erstattes. Vi anbefaler derfor, at du gemmer alle kvitteringer, som følger heraf – bare for en sikkerheds skyld.

Hvordan er det nu med det blå sygesikringskort?

Hvis du skal til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, skal du huske dit blå sygesikringskort. Du skal være sikker på, at dit kort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i landet.

Det blå sygesikringskort medfører, at du får rettigheder på lige fod med borgerne i det EU-land, du rejser i. Det vil sige, at hvis der er egenbetaling for landets offentlige sygesikring, er der også egenbetaling for dig, såfremt du kommer til skade i landet og ikke er forsikret.

Du skal være opmærksom på, at du måske selv skal lægge ud for betaling af fx behandling. Efterfølgende kan du så få nogle af eller måske alle dine udgifter refunderet af staten. Du kan læse mere om dette, og søge om refundering på www.borger.dk

Det blå sygesikringskort gælder ikke behandling, der er planlagt i udlandet, allerede inden du rejser dertil, og du kan heller ikke få refunderet dine udgifter, hvis behandlingen kunne vente, til du kom hjem igen.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du kommet varigt til skade, og/eller blevet afvist af dit forsikringsselskab i forbindelse med en skade, kan vi hjælpe dig.
Læs mere om hvad vi kan gøre for dig, der er kommet til skade i fritiden her.

Du kan også kontakte en af vores erstatningsadvokater på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.