...

Flere frifindelser efter de nye samtykkeregler

Det er nu 2,5 år siden, at de nye samtykkeregler trådte i kraft, som indebærer, at man i dag kan straffes for voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke har samtykket heri.

Lovændringen har medført mange flere anmeldelser og sigtelser for voldtægt men samtidigt også flere påtaleopgivelser og frifindelser.

Dette kan begrundes med, at man i praksis har haft svært ved at afklare, hvor grænsen for samtykkebaseret voldtægt går, da det har været svært at fastslå, hvad der helt konkret skal til, før et samleje kan siges at være sket ufrivilligt.

Derfor har vi hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm haft flere voldtægtssager, hvor klienten er blevet frifundet, da retten har vurderet, at det ikke kunne bevises, at et samleje er sket uden samtykke.

Advokat Kim Nielsen Hvam har stået i front for mange af disse sager, hvor han som forsvarsadvokat har hjulpet flere klienter, der har været tiltalt for voldtægt, ved at argumentere deres sag over for retten, hvilket i mange tilfælde har resulteret i frifindelse.

Seneste frifindelse skete i Retten i Holstebro, hvor klienten var tiltalt for voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Klienten erkendte, at der havde fundet et samleje sted, men nægtede, at det på noget tidspunkt var sket uden samtykke. Under retsmødet gjorde Kim Nielsen Hvam det klart for retten, at klienten på intet tidspunkt havde til hensigt at voldtage pigen, som han havde tilbragt aftenen sammen med, da han havde været i god tro om, at der forelå samtykke til samtlige seksuelle handlinger den pågældende aften.   

Under en straffesag er det vigtigt, at man har en forsvarer, der kan argumentere ens sag og gøre det helt klart for retten, hvordan tingene hænger sammen.   

Bliver man sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det derfor vores klare anbefaling, at man snarest muligt kontakter en forsvarsadvokat for at få den fornødne støtte og vejledning i bedst mulig tid.

Vores forsvarsadvokater står til rådighed i alle typer straffesager, hvor de kæmper for det bedst mulige udfald for klienten.

Du er velkommen til at kontakte vores afdeling for strafferet, hvis du har en sag vi kan hjælpe med. På vores kontor i Aarhus, Kim Nielsen Hvam, tlf. 2041 0270 eller vores kontor i København, Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.