...

Flygtningenævnets seneste baggrundsmateriale kritiserer danske hjemsendelser af syriske flygtninge

I den seneste tid har Udlændingestyrelsen forsøgt at inddrage eller nægte forlængelse af syriske flygtninges opholdstilladelser. Det er blevet kritiseret verden over.

De danske myndigheder har således vurderet, at den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien har ændret sig på en sådan måde, at det ikke længere er forbundet med risiko for asylbegrundende overgreb at opholde sig i landet.

Den vurdering er blevet kritiseret af internationale medier og organisationer – i en sådan grad at det nu også kritiseres i Flygtningenævnets seneste baggrundsmateriale.

 

De danske myndigheders vurdering er misvisende

Af en rapport fra april 2021 fremgår det således, at de danske myndigheders vurdering af den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien beror på et forkert grundlag og uddyber, at de danske myndigheder alene har medregnet nedgangen af konflikt-relateret vold, herunder en nedgang i skudepisoder ved check-points, nedgang i israelske angreb på militære installationer og ueksploderede koordinationer.

Rapporten kritiserer dermed, at de danske myndigheder ikke i højere grad har taget hensyn til den individuelle risiko for at lide asylbegrundende overgreb i tilfælde af, at syriske flygtninge vender tilbage til Syrien.

Der henvises bl.a. til en udtalelse fra nuværende Udlændinge- og Integrationsminister, Mattias Tesfaye, hvor han har udtalt, at omtrent 100.000 syriske flygtninge på verdensplan er vendt hjem til Syrien, og at syriske flygtninge i Europa derfor naturligvis også må sendes.

Flere internationale organisationer anfører, at disse tal er misvisende, idet flere millioner af syrere er flygtet fra landet. Det betyder, at kun knap 2 % af de syriske flygtninge er vendt tilbage dertil. Desuden anfører rapporten fra april 2021, at de tilbagevendte syrere hovedsageligt er vendt tilbage fra Libanon som led i dårlige levevilkår i de store flygtningelejre. Dertil kommer, at op mod 60 % af de tilbagevendte syrere forsøger at forlade landet igen.

 

Det syriske regime overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3

Det syriske regime udøver fortsat kontrol over civilbefolkningen, hvilket indebærer vilkårlige anholdelser og kidnapninger, voldelig tvang over for militærnægtere samt anden umenneskelig behandling.

Den nye rapport fra april 2021 beretter om, at omtrent 75 % af alle syriske flygtninge i højere grad end tidligere frygter det syriske regime og de fysiske overgreb, regimet udøver i sin bestræbelse på at opnå den fulde kontrol i Syrien.

Rapporten beretter videre om, at omtrent 62 % af alle tilbagevendende syriske flygtninge eller deres familiemedlemmer var udsat for vilkårlige anholdelser i 2019. Dette tal stiger til op mod 75 % i landområderne uden for Damaskus.

Sammenfattende konkluderer flere internationale medier og organisationer, at den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien fortsat er alvorlig og skrøbelig, og at det vil medføre overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien, hvor de vil være i konkret og individuel risiko for at lide asylbegrundende overgreb fra det syriske regime.

 

Vi er altid opdateret på udviklingen i Syrien

Udviklingen i Syrien har afgørende betydning for mange syriske flygtninge i Danmark. Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er vi altid opdateret på den seneste udvikling i sikkerheds- og menneskerettighedssituationen i Syrien, ligesom vi har haft mange sager med syriske asylansøgere i Flygtningenævnet. Hos os kan du derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende vejledning og dybdegående behandling af din sag.

 

Brug for hjælp?

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi skal hjælpe dig med. Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, Tobias Grotkjær Elmstrøm, tlf. 2210 0188 eller Mohammad Alloush, tlf. 9165 9408.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.