Fremtidsfuldmagt - hvad er det og hvorfor skal jeg have en

Hvad er en fremtidsfuldmagt og hvorfor skal jeg lave en?

Hvis du skulle blive dement eller svækket på anden vis, og ikke længere kan træffe beslutninger – hvad sker der så? Med en fremtidsfuldmagt, kan du være med til bestemme, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du en dag ikke selv kan.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som sættes i kraft ude i fremtiden, hvis du en dag bliver så syg, svækket eller på anden måde mister evnen til at træffe dine egne beslutninger i forbindelse med dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Du bliver betegnet som fuldmagtsgiver, og personen der skal træffe dine beslutninger bliver betegnet som fuldmægtig. Derved sikrer du ved en fremtidsfuldmagt, hvem der som fuldmægtig skal træffe beslutninger på dine vegne. Herved er det ikke tilfældigt, hvem der træffer dine beslutninger.
Oftest vælger mange at indsætte en (eller flere) fra deres nærmeste familie som fuldmægtig. Du kan vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Vælger du flere, skal du tage stilling til, om de skal træffe beslutninger sammen, eller om de varetager hvert sit forhold.

Fremtidsfuldmagten kan omfatte alle beslutninger, således den fuldmægtige kan handle fuldt ud på dine vegne. Det er også muligt at formulere en fremtidsfuldmagt, der kun vedrører økonomiske forhold (regninger, banken mv.). Eller en fremtidsfuldmagt der kun vedrører personlige forhold (medicin, offentlig støtte mv.).

Alle kan lave en fremtidsfuldmagt. Der foreligger kun den betingelse, at fuldmagtsgiver og fuldmægtige er myndige.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Selve fremtidsfuldmagten er gyldig, lige så snart den bliver tinglyst og er underskrevet foran en notar. Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, når det bliver aktuelt at gøre brug af fuldmagten. Det kan eks. være, hvis du er blevet dement og ikke længere kan handle på egne vegne.
For at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal Statsforvaltningen modtage en anmodning om ikraftsættelse af fuldmagten, samt en lægeerklæring om helbredstilstanden. Herefter træffer Statsforvaltningen beslutning om, hvorvidt betingelserne er opfyldt.

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Formålet med at udforme en fremtidsfuldmagt er, at du sikrer din fremtid.

  • Du er med til at vælge hvilken person, du ønsker skal varetage personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke længere selv er i stand til det
  • Du udarbejder en plan, mens du stadig er i stand til det. På den måde bliver det ikke tilfældigt, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne
  • Du undgår at blive umyndiggjort, hvis du en dag ikke længere kan varetage dine egne interesser. Du undgår endvidere, at din formue bliver forvaltet efter bestemmelserne i Værgemålsloven
  • Din fremtidsfuldmagt træder først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine interesser

 

Skal vi hjælpe dig?

Vi kan hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. Vi afholder fysiske møder med dig, og dermed er du sikker på at undgå fejl og misforståelser. Vi vil være sikre på, at du forstår indholdet af fremtidsfuldmagten. Vi sørger derfor for at forklare de juridiske termer på en enkel og forståelig måde.

Kontakt os på telefon telefon 72 14 11 15  allerede i dag, og hør nærmere om dine muligheder.

Indlægget er skrevet af Camilla Barrit Holm, sagsbehandler og Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat.

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar