...

Grooming er nu gjort strafbart

Grooming er nu gjort strafbart

Grooming er nu gjort strafbart

Beskyttelsen af børn mod grooming er blevet et centralt fokusområde på politisk plan, i takt med at den
digitale udvikling har gjort det nemmere og lettere tilgængeligt for voksne at kontakte børn via internettet og
sociale medier.

Hvad er grooming?

Grooming defineres som den situation, hvor en person opbygger et tillidsforhold til et barn med det formål at
begå seksuelle overgreb mod den pågældende eller at lokke barnet til at sende nøgenbilleder eller billeder af
seksuel karakter.

Det er karakteristisk for grooming, at det foregår over en længere periode, hvor barnet ikke selv er klar over, at
det udsættes for en krænkelse, da det narres til at tro, at det selv var indforstået med de seksuelle handlinger.
Derfor vil det ofte føle skam over sig selv og situationen. Grooming går således ud over selve det seksuelle
overgreb, idet der tillige består en krænkelse i, at der sker en grov udnyttelse af den tillid, som barnet har vist
gerningspersonen.

Kriminalisering af grooming pr. 1. juli 2023

Der har i længere tid hersket politisk enighed om, at grooming skal gøres til en selvstændig strafbar
lovovertrædelse.

Dette har ført til indførelsen af straffelovens § 231, som for grooming straffer den, ”som systematisk eller ved
manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en
person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse”.

Lovbestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2023, hvilket betyder, at handlinger, der kan karakteriseres som
grooming, som er begået efter den 1. juli 2023, nu kan straffes efter straffelovens § 231.

Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm støtter vi op om den nye groomingbestemmelse, idet den markerer
den selvstændige krænkelse, der består i, at en person udnytter en mindreårigs tillid og loyalitet til at begå en
seksualforbrydelse mod den pågældende. Bestemmelsen er således et vigtigt skridt mod at styrke beskyttelsen
af børn og unge mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.

Har du brug for hjælp?

Hvis du som mindreårig eller dit barn har været udsat for grooming eller en groominglignende forbrydelse, er
du velkommen til at kontakte vores advokater for en uforpligtende samtale. De vil kunne bistå og rådgive dig i
forhold til anmeldelse hos politiet og den eventuelle straffesags videre gang.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.