Har du været udsat for identitetstyveri? Kend din retsstilling.

Hvad er identitetstyveri?

Identitetstyveri er, når andre får fat på dine personlige oplysninger f.eks. CPR-nr., brugernavn, password og NemId og misbruger det til at tømme din konto og oprette låne- eller abonnementsaftaler i dit navn. Den mest almindelige form for identitetstyveri er dog når betalingskort eller betalingskortoplysninger stjæles og misbruges.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har været udsat for ID-tyveri, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit betalingskort eller NemId-nøglekort. Efterfølgende skal du anmelde misbruget til politiet. Begge dele har stor bevismæssig betydning når aftaleparter og eventuelle kreditorer skal overbevises om, at du ikke selv har indgået aftalerne og optaget lånene. Du kan selv kontakte og informere dem omkring misbruget. Vi anbefaler dog, at du kontakter en advokat med speciale i identitetstyveri, som kan bistå dig i sagen.

Hvem skal betale?

Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at man ikke hæfter for lån, som andre uberettiget har optaget i ens navn. Såfremt man har udvist en høj grad af uforsigtighed ifbm. identitetstyveriet, kan man dog alligevel komme til at hæfte. I retspraksis er der afgørende lagt vægt på, hvordan Id-tyven er kommet i besiddelse af personoplysningerne, om indehaveren har haft kendskab til, at personen lå inde med oplysningerne, og om indehaveren har gjort hvad der var muligt for at forhindre misbruget, f.eks. ved at spærre sit NemId hurtigst muligt. Opsummerende er det klare udgangspunkt, at såfremt du er uden skyld i misbruget, så kan du ikke blive pålagt at betale. Tabet skal bæres af kreditor, som kan forsøge at inddrive pengene ved identitetstyven. Det er nemlig identitetstyven som har påført kreditor et tab – og ikke dig.

Hvorfor er det vigtigt at have en advokat med fra start?

Den digitale udvikling har medført stigende it-kriminalitet. Vi oplever særligt en foruroligende udvikling i antallet af sager vedr. misbrug af NemId-oplysninger. Denne validering anses af mange virksomheder for en sikker identitetsbekræftelse. Det betyder også, at virksomheder stiller høje bevismæssige krav før de vil indstille forfølgningen af kravene mod dig. Ligeledes stiller de høje krav til din mangel af skyld. I sager ved misbrug af NemId har identitetstyven typisk optaget flere lån og lignende forpligtelser i dit navn. Det medfører, at du konstant vil modtage inddrivningsskrivelser og beskeder fra kreditorer, og du kan ej vide dig sikker på omfanget af misbruget.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt efter du er blevet vidende om misbruget, kontakter en advokat der kan bistå dig i forløbet. Advokatens opgave er at varetage kommunikation med kreditorerne, rådgive dig, skabe et overblik og repræsentere dig i en evt. foged- eller retssag. Id-tyveri er et kompliceret retsområde i konstant udvikling. Med den rette rådgivning sikrer du, at der bliver værnet om din retsstilling og du undgår at lide unødige økonomiske tab som følge af misbruget.

Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater med speciale i Id-tyveri til en uforpligtende vurdering af din sag.

No Comments

Post A Comment