straffesag

Hvordan påvirker corona min straffesag?

Coronavirusset har lukket Danmark ned, og dette har derfor nogle konsekvenser for, hvordan forskellige sager behandles på nuværende tidspunkt. I dette indlæg fokuserer vi på, hvordan coronavirusset påvirker din straffesag. Vær opmærksom på at dette er en foreløbig udmelding, som kan ændre sig.  

Skal du afsone en ubetinget fængselsdom?

I et forsøg på at begrænse corona-smitten, får nye afsonere ikke lov til at komme ind i de danske fængsler. Det betyder, at afsoninger udsættes. Udsættelsen gælder kun, såfremt du inden afsoningen er på fri fod, og altså ikke såfremt du sidder varetægtsfængslet, og skal overgå til afsoning. Politiet kan også fortsat komme med nye anholdte, der skal varetægtsfængsles.

Har jeg ret til besøg og udgang under afsoning?

Som følge af COVID-19 er der indført en del begrænsninger i indsattes ret til besøg. Det er kun tilladt at modtage ét besøg om ugen i fængsler og arrester, og det er kun tilladt at modtage besøg af personer, der ikke har symptomer på smitte med COVID-19. Alle udgangstilladelser er ligeledes blevet inddraget, hvorefter indsatte med mulighed for udgang midlertidigt ikke har lov til at forlade fængslet. Udgang tillades kun, hvis der er tale om særlige omstændigheder, hvilket beror på en konkret vurdering foretaget af Kriminalforsorgen i hvert enkelt tilfælde.

Der gælder særlige regler for besøg af advokater og præster.

Min sag skal for retten inden den 27. marts 2020, hvordan forholder jeg mig?

For at forhindre corona-smitten er de Danske Domstole overgået til nødberedskab, der foreløbigt er gældende frem til den 27. marts 2020.

Nødberedskabet betyder, at domstolene kun varetager kritiske opgaver, og alle ikke-kritiske sager bliver udsat. Det har betydning for dig, der er tiltalt i en straffesag, da alle hovedforhandlinger af ikke-kritisk karakter vil være aflyst i perioden. Det er op til den enkelte domstol at vurdere, om en sag er kritisk eller ej. Det vil dog typisk være sager, som er særligt indgribende for borgerne og sager, der vedrører frister.

Det betyder, at grundlovsforhør og straffesager med varetægtsfængsling fortsat vil blive prioriteret og afholdt i perioden, men såfremt straffesagen står til hovedforhandling, vil denne blive udsat.

Såfremt du sidder varetægtsfængslet og afventer en hovedforhandling, kan det betyde, at du skal løslades. Det skyldes, at du ellers risikerer at skulle sidde varetægtsfængslet for længe i forhold til den straf, du kan idømmes. Såfremt vi repræsenterer dig i din straffesag, vil vi kontakte dig, hvis COVID-19 har betydning for din sag.

Har du brug for advokathjælp til din straffesag?

Hvis du har brug advokathjælp til din straffesag, kan du læse mere her på vores hjemmeside eller kontakte os på tlf. 72 14 11 15. Du kan også udfylde vores kontaktformular – så kontakter vi dig inden for 24 timer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.