...

Hvorfor er det en god idé med en advokat i udlændingeret? 

Den danske udlændingelov sætter rammerne for udlændinges indrejse og ophold i Danmark.

Udlændingeloven er lang, og reglerne ændrer sig konstant. Derfor kan det være vanskeligt for den enkelte borger at navigere rundt i de regler og krav, der gør sig gældende inden for eksempelvis familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. 

Det medfører ofte, at Udlændingestyrelsen sår tvivl om, hvorvidt de enkelte betingelser er opfyldte. 

Det er ofte indsamlingen af den relevante dokumentation, der er kernen i problemet. Kan man ikke dokumentere opfyldelsen af de krav, der gælder, vil Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i langt de fleste tilfælde meddele afslag på den enkelte ansøgning. Ved hver ansøgning skal betales et gebyr på mellem kr. 9.460 (familiesammenføring) og kr. 4.365 (permanent opholdstilladelse). Dermed kan det være dyrt at indgive en ansøgning forgæves eller med manglende dokumentation. 

Hvad består advokatens arbejde i? 

Med en advokat ved din side under processen sikrer du dig, at den relevante dokumentation bliver indsamlet, ligesom advokaten vil hjælpe dig med at holde overblikket, gennemgå ansøgningsskemaet sammen med dig og udarbejde et følgebrev til den relevante myndighed, hvori der argumenteres for, at de enkelte betingelser er opfyldte under henvisning til den vedlagte dokumentation. 

Før indgivelsen af en ansøgning foretager vores advokater dog altid en vurdering af mulighederne i sagen. Advokaten vil ærligt og detaljeret oplyse dig om udfordringerne i den enkelte sag, således at disse evt. kan forsøges imødekommet før indgivelse af en ansøgning. 

Du vil også få en vurdering af, hvorvidt der eksempelvis skal foretages oversættelse af den vedlagte dokumentation ved en autoriseret tolk. 

Udover selve ansøgningsprocessen vil advokaten sørge for at repræsentere dig i sagens videre forløb og føre den videre korrespondance med de relevante myndigheder. 

Det sker ofte, at den enkelte myndighed retter henvendelse til ansøgeren og beder om dennes skriftlige bemærkninger i form af en skriftlig partshøring. Med en advokat fra start sikrer du dig, at fristerne bliver overholdt, og at der bliver indsendt en skriftlig partshøring med korrekte bilag. 

Brug for hjælp? 

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er specialiseret inden for udlændingeret. Vores advokater står derfor altid klar til at assistere dig i enhver sag inden for udlændingeret, herunder klager til Udlændingenævnet, samt ansøgning om besøgsvisum, familiesammenføring og permanent opholdstilladelse mv. 

Vi er altid opdaterede på udlændingeloven og sikrer dig en dybdegående vurdering af dine muligheder og en god sagsbehandling. Vi har tilknyttet en somalisk og syrisk tolk, som kan bistå med tolkning efter behov. 

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi kan hjælpe dig med., Servan Akat, tlf. 2258 5154, Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, eller Mohammad Alloush, tlf. 9165 9408. 

Du er også velkommen til at benytte dig af vores kontaktformular – så kontakter vi dig hurtigst muligt!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.