Hvorfor er det en god idé med en boligadvokat?

Der kan være mange frister og dokumenter at forholde sig til i forbindelse med et boligkøb, og derfor kan et boligkøb nemt blive et uoverskueligt forløb for den enkelte køber. 

Det er derfor ofte en god investering at få en boligadvokat på sagen, der kan skabe et overblik over de gældende frister, gennemgå alle handlens dokumenter, påpege fejl, mangler eller bekymringer ved den pågældende ejendom samt varetage korrespondancen med både mægler og købers bank. 

Derved undgår du som køber at komme i klemme under forløbet. 

Hvad er et advokatforbehold?

Det er vigtigt at få et advokatforbehold med i købsaftalen, når denne bliver udarbejdet. 

Med et advokatforbehold sikrer du dig, at købsaftalen ikke har retsvirkning, før en advokat har gennemgået alle handlens dokumenter og meddelt, at handlen er endelig. 

Med et advokatforbehold får du muligheden for at ændre købsaftalens vilkår, ligesom en advokat kan påpege manglende dokumenter og oplysninger, før en handel bliver meddelt endelig. 

Et advokatforbehold gælder typisk for 3-6 hverdage, inden for hvilken frist advokaten skal have fremsendt sine bemærkninger til mægleren. 

Hvordan er processen hos os?

  1. Du kontakter os, når du har underskrevet købsaftalen. Vi aftaler en fast pris for vores arbejde med handlen, så der ikke bliver nogen uforudsete regninger. Vi er også altid tilgængelige for en indledende snak om fordele og ulemper inden underskrift på købsaftalen. 
  2. Vi indsamler alle handlens dokumenter og gennemgår dokumenterne fra ende til anden. Vi vil i den forbindelse notere os de fejl, mangler eller bekymringer, der kan være i forbindelse med købet af den pågældende ejendom. 
  3. Vi aftaler herefter et møde, hvor vi sammen gennemgår handlens dokumenter og vores bekymringer. På baggrund af gennemgangen udarbejder vi et godkendelsesbrev til sælger/mægler, hvori vi stiller nogle betingelser for handlens endelige godkendelse eller beder om yderligere dokumenter. 
  4. Vi varetager herefter korrespondancen med både mægler og din bank helt frem til, at vi er blevet enige om alle punkter i godkendelsesbrevet. Vi vil først herefter meddele endelig handel. 
  5. Så snart handlen er endeligt godkendt, vil vi igangsætte berigtigelsen, hvorefter kommer selve nøgleoverdragelsen. 

 

Hvad er en berigtigelse?

Berigtigelse dækker over at registrere det nye ejerskab i et offentligt register kaldet Tingbogen. 

Der findes ingen regler for, hvem der skal berigtige en bolighandel. Dette bliver typisk aftalt i forbindelse med udarbejdelse af købsaftalen. Dog er det ofte købers rådgiver, der står for berigtigelsen.  

Berigtigelsen påbegyndes, når vi er blevet enige med mægleren om alle punkter i godkendelsesbrevet og handel er meddelt endelig. 

Vi kan være behjælpelige med at udarbejde skødet og tinglyse det i Tingbogen. Vi udarbejder ligeledes en refusionsopgørelse, som er det afsluttende regnskab, hvori det opgøres, hvad sælger har haft af udgifter i perioden, hvor køber har overtaget ejendommen samt udgifter til en eventuel ejerskifteforsikring. Dette kan være udgifter såsom ejerafgift, ejerskifteforsikring, el, vand og varme.

Brug for hjælp? 

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er specialiseret inden for ejendomshandler. Vores advokater står derfor altid klar til at hjælpe dig trygt og sikkert igennem din bolighandel. 

Kontakt os endelig, hvis du har en handel, vi kan hjælpe dig med, og få en uforpligtende gennemgang af processen og et tilbud på vores arbejde.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.