...
samejeoverenskomst

Hvorfor skal vi oprette en samejeoverenskomst?

Hvorfor skal vi oprette en samejeoverenskomst ved køb af bolig, når vi er ugift samlevende?

Når to ugifte parter køber en ejendom i fællesskab, vil det klare udgangspunkt være at få lavet en skriftlig aftale om den fælles ejendom – også kaldt en samejeoverenskomst.

Loven dikterer nemlig fælleseje for ægtefæller, men dette gælder ikke når to ugifte parter lever sammen i en ejendom, der er købt i fællesskab. På denne baggrund kan der opstå konflikter, hvis samlivet skulle ophøre, hvorfor det kan være en opslidende og økonomisk byrdefuld proces, hvis de to ugifte parter ikke på forhånd har aftalt retningslinjer for en sådan konflikt. Den ene part ønsker måske at blive boende i ejendommen og overtage den andens andel, mens den anden ønsker, at ejendommen skal sælges til det højst mulige provenu.

Uanset, så skal alle beslutninger træffes i fællesskab, og kan de to ugifte parter ikke blive enig om vilkår for salget eller beboelsen af ejendommen, må parterne sætte ejendommen på frivillig auktion. En frivillig auktion kan medføre et stort økonomisk tab på ejendommen.
En samejeoverenskomst er således en fordel at oprette, idet de ugifte parter fastlægger, hvad der skal ske med ejendommen, hvis samlivet en dag skulle ophøre.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

Aftalen indeholder typisk større beslutninger vedrørende ejendommen, såfremt den ene part ønsker at sælge, og konsekvenserne af misligholdelse af samejeoverenskomsten. Endvidere bør en sådan samejeoverenskomst beskrive ejerforholdet, f.eks. ejer parterne ejendommen i lige sameje, og har parterne bidraget med lige meget ved købet, eller skylder den ene part penge til den anden.

Med andre ord indgår de to ugifte parter en skriftlig og forpligtende kontrakt, om detaljerne ved konflikter der kan opstå. Samejeoverenskomsten dikterer typisk:

  • De to ugifte parters løbende betalinger til ejendommen
  • De to ugifte parters eventuelle pengekrav mod hinanden, hvis den ene har betalt mere for ejendommen end den anden
  • De to ugifte parters gensidige opsigelsesfrist
  • De to ugifte parters indbyrdes mulighed for at købe hinanden ud
  • De to ugifte parters rettigheder i forbindelse med den ene parts død

 

Hvornår er samejeoverenskomsten gyldig?

Reglerne for gyldighed af en samejeoverenskomst følger af de almindelige regler for aftaler mellem to eller flere parter, hvorfor en samejeoverenskomst er gyldig lige så snart, parterne er enige om aftalen – både mundtlig og skriftlig. Risikoen ved en mundtlig aftale eller at udarbejde en skriftlig aftale selv er, at det kan være svært at bevise en mundtlig aftale, og en aftale udarbejdet skriftligt selv tager typisk ikke højde for alle de situationer, der kan opstå i fremtiden.

Den KLARE anbefaling er at søge hjælp hos en rådgiver. Her kommer vi ind i billedet, idet vi kan hjælpe jer med at udarbejde en samejeoverenskomst, som tager højde for fremtidige problemer, og som er tilfredsstillende for begge parter.

Har du behov for rådgivning omkring et sameje og mulighederne med en samejeoverenskomst, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse på tlf. nr. 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.