Fri proces - kan du få dækket dine udgifter ved retssag

Fri proces – kan jeg få dækket udgifterne ved en retssag?


Fri proces sparer vores klienter for en masse penge, da det dækker alle sagens omkostninger; herunder også udgiften til din advokat. Hvis du bliver tilkendt fri proces, er det således gratis for dig at modtage vores hjælp i forbindelse med din retssag, da staten betaler.

”Jamen, hvorfor søger man så ikke bare altid om fri proces?”, spørger klienter ofte.

Svaret er, at fri proces er noget, som du kun kan søge, når du har en tvist, som skal afgøres af domstolene. Det vil sige, at al udenretlig bistand ikke kan dækkes.

Herudover er det en betingelse, at skadelidte ikke selv har en privat retshjælpsforsikring, som kan dække tvisten. For hvis man har det, så er det den, som primært skal dække.

Der er dog i en retshjælpsforsikring visse undtagelser for dækning. Det drejer sig bl.a. om sager som udspringer af et ansættelsesforhold, hvilket en arbejdsskade jo altid gør. Du vil derfor sjældent kunne søge om retshjælpsdækning til en arbejdsskadesag. Der er dog undtagelser i betingelserne, som hvis man eks. er taxachauffør og bliver påkørt. Det er derfor primært i arbejdsskadesager, at fri proces bliver aktuelt.

Vi hjælper ofte vores klienter med at få tilkendt fri proces til retssager mod Ankestyrelsen (som ankeinstans for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Det kan være i forbindelse med, at de ikke vil anerkende en arbejdsskade, ikke vil anerkende en tilstrækkelig høj méngrad eller lignende.

Vi hjælper også med at få fri proces i sager, der anlægges direkte mod den ansvarlige skadevolder i forbindelse med arbejdsulykken. Det kan eksempelvis være en arbejdsgiver, der er skyld i ulykken. Så der kan ofte være gode muligheder for at gå videre med en afvist arbejdsskadesag, fordi man har muligheden for at søge økonomisk dækning via fri proces.

Kontakt vores advokater for en gratis vurdering af din sag. Udfyld kontaktformularen – vi kontakter dig indenfor 24 timer. 

Økonomiske betingelser – din økonomi er afgørende for fri proces

Din økonomi er det helt afgørende kriterium for, om du kan få fri proces. Der er fastsat en række økonomiske betingelser, der som klar hovedregel skal være opfyldt, for at du kan tilkendes det.

Ved bedømmelsen af, om man opfylder de økonomiske betingelser, benyttes årsopgørelsen fra det forrige indkomstår. Hvis du søger fri proces i 2020, er det således årsopgørelsen fra 2018, der lægges til grund ved vurderingen. I særlige tilfælde, hvor den aktuelle indkomst afviger væsentligt fra den forrige, er der mulighed for at lægge den aktuelle indkomst til grund. Det kan eksempelvis være, hvis en klient arbejdede meget og tjente mange penge i 2018, men nu er sygemeldt eller gået ned i tid, og derfor ikke tjener lige så mange penge. Så vurderer Civilstyrelsen ansøgningen ud fra de senest 3 måneders aktuelle indtægt.
Hvis den der ansøger om fri proces lever i et samlivsforhold, er det den samlede indtægt, der lægges til grund. Der skal desuden ske en forhøjelse af indtægtsgrundlaget, hvis ansøgeren har hjemmeboende børn under 18 år.

Rimelig udsigt til at få medhold

Herudover skal ansøger have det såkaldte ”rimelig udsigt til at få medhold” synspunkt. Det vil sige, at fuldstændig håbløse sager altså ikke kan føres. Civilstyrelsen, som behandler ansøgningen, går ind og foretager en vurdering af sagen. Her kigger de på, hvorvidt ansøger vil have en mulighed for overhovedet at få noget ud af sagen. Ellers bevilges det ikke.

Retshjælpsforsikring

Som oplyst kan det være et krav, at du først søger om dækning ved sin private retshjælpsforsikring, som mange har tegnet via deres indboforsikring, kaskoforsikring, eller anden forsikring. Her er ulempen dog, at der typisk vil være en selvrisiko på forsikringen, som du selv skal betale. Dog undtaget hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces – så dækker staten selvrisikoen. Derudover har retshjælpsforsikringen også en maksimumdækning (og det kan være helt fra kr. 75.000 – 150.000).

Så derfor er der endnu en fordel ved at have mulighed for at få tilkendt fri proces, idet du her hverken har en selvrisiko eller en maksimumdækning. Staten betaler altså alt.

Endelig er det vigtigt at være obs på, at hvis du har en verserende retssag med retshjælpsdækning, og du kan se, at der er en risiko for, at sagsomkostningerne vil komme til at overstige maksimum på dækningen, så har du mulighed for at ansøge om fri proces. Du kan ansøge Civilstyrelsen om fri proces til den del af sagsomkostningerne, som overstiger dækningsmaksimum. Det kræver stadig, at de økonomiske betingelser i øvrigt er opfyldt. Det kan vi også rådgive dig meget mere om som klient her i firmaet.

Kontakt os på 72 14 11 15, hvis du vil høre mere om dine muligheder for fri proces. Det gælder både, hvis du står med en afvist arbejdsskadesag, eller hvis du har spørgsmål til en konkret sag. Læs mere om dine erstatningsmuligheder.

Indlægget er skrevet af Tove Juhl Jørgensen, advokat.

1 Comment
 • Ruth Melean von Schädtler
  Posted at 20:42h, 03 juni

  Hej. Jeg vil gerne spørge om man kan få fri proces til en erstatningssag idet jeg i september sidste år snublede og faldt da min fod stødte ind i en kandt på et fortov som stak meget højt op over den normale belægning. Derved udbrød en gammel skade på mit knæ som jeg ellers ikke har haft stort besvær med men nu er mit knæ 3 gange siden september blevet så dårligt at det hævder og sætter sig ud af led og jeg skal have en knæoperation. Kan man få fri proces til en skadeerstatningssag?
  Vh Melean Schädtler
  Mobil 22327475
  email: meleanschadtler@gmail.com