...

Langvarige sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 Jeg lavede i dag følgende opslag på LinkedIn: 

”Kære direktør i AES, Anne Kristine Axelsson: 

Jeg bliver SÅ frustreret over at modtage brev efter brev fra jer, hvor I med beklagelse meddeler, at sagsbehandlingstiden i sager, hvor der er anmodet om en vejledende udtalelse, endnu engang er forlænget. Min opfattelse er, at I får sager over, og så ligger de dødstille, indtil jeg rykker for en status. Mit mest grelle eksempel er en verserende retssag, som blev oversendt til jer i juni 2021, og hvor jeg nu for 2. gang er nødt til at bede om omberammelse i Retten, fordi I netop her i september har meddelt, at I først forventer at afgive udtalelse i august 2023. 

Er det rimeligt? Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man får en sag ind, som så bare ligger passivt i 1 år eller mere, uden at nogen som det mindste bare kigger på den? Hvis jeg, som har alt på det tørre, bliver SÅ frustreret over den her situation, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan en skadelidt, som har alt på spil og hele sit liv på standby, tager imod sådan en besked fra jer. 

Hvorfor er der den her nedprioritering af EAL-sager? Er det rimeligt at betale et gebyr på 22.870,- for en vejledende udtalelse, når man skal vente flere år på at få den? Hvorfor bruges der ressourcer på at sende spildte rykkerbreve ud på oplysninger, som AES allerede har fået? – det sker på daglig basis. Og hvordan i alverden har man regnet sig frem til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9,3 mdr., jf. oplysningen i det netop udsendte nyhedsbrev? 

Du behøver ikke svare på denne besked, for jeg vil meget hellere have, at I bruger tiden på at behandle de sager, jeg har liggende hos jer. 

Mvh.”

Og det er et opslag, som er skrevet i stor frustration. Men min frustration er jo overhovedet ikke sammenlignelig med mine klienters frustrationer, for det er dem, som er sygemeldte. Dem, som har daglige gener. Dem, som har mistet fast indtægt, og nu slås med måske både forsikringsselskab og kommune for at komme videre i deres liv. Og det er mit job at hjælpe dem godt videre og være deres talerør. Og derfor føler jeg, at dette opslag var på sin plads. 

Jeg synes nemlig ikke, at vi skal finde os i, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bruger 2 år eller mere på at behandle en sag. Jeg synes, at vi skal kræve, at der sker ændringer. Jeg synes, at vi skal brokke os. For hvis vi bare forholder os passive og accepterer, jamen så bliver det jo normen. Så sker der i hvert fald ingenting. 

Derfor vil jeg nu endnu mere aktivt begynde at rykke for svar i mine sager ud fra devisen; på et tidspunkt må de jo blive træt af at modtage rykkere. 

Hvis du selv kæmper en kamp med en sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så har jeg for det første dyb respekt for dig. for det er virkelig ikke nemt. 

Hvis du vil have, at jeg hjælper dig med at kæmpe kampen, så ring eller mail til mig. Så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig.

Kontakt advokat Tove Jørgensen på tlf. 22 10 01 89 eller på mail tove@advokatfirmaet-ge.dk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.