...

Må jeg rejse til udlandet med mit barn?

Planlægning af diverse ferier er stille og roligt i gang i mange familier, og mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet.

Hvis du sammen med den anden forælder har fælles forældremyndighed, kan du frit bestemme, om du rejser til udlandet på ferie med barnet.

Er I uenige om forældremyndigheden på rejsetidspunktet, og verserer der en sag herom ved Familieretshuset eller Familieretten, kræver rejse til udlandet samtykke fra den anden forælder eller afgørelse herom fra familieretshuset.

Har du ikke del i forældremyndigheden, er svaret som udgangspunkt ”nej”.

Har den ene af jer forældremyndigheden alene?

Hvis du har forældremyndigheden alene over barnet, kan du altid rejse på ferie til udlandet uden den anden forælders samtykke.

Har du ikke del i forældremyndigheden, men samvær med barnet i henhold til en afgørelse truffet af Familieretshuset, giver afgørelsen dig alene ret til feriesamvær i Danmark og de andre nordiske lande.

Ønsker du at holde ferie i udlandet med barnet, kræver det, at du bliver enig herom med den anden forælder. Kan I ikke blive enige, kan du anmode Familieretshuset om at tage stilling til, om du må tage barnet med til udlandet i forbindelse med samværet. Ofte vil Familieretshuset give tilladelse til, at jeres barn må komme med dig på en ferie eller et familiebesøg i udlandet. Det skyldes, at det i dag betragtes som en naturlig del af familielivet at rejse til andre lande. Familieretshuset vil ofte betinge tilladelsen med et vilkår om, at du senest en til to uger inden afrejsetidspunktet, giver forældremyndighedsindehaveren oplysninger om rejsen, herunder rejsemål, transportform mv.

Familieretshuset giver aldrig tilladelse til samvær i udlandet, hvis der kan være en aktuel risiko for bortførelse af barnet.

Tager du barnet med på ferie til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden afgørelse herom fra Familieretshuset, er der tale om en international børnebortførsel.

Har I fælles forældremyndighed?

Hvis du sammen med den anden forælder har fælles forældremyndighed, må I begge rejse til udlandet med barnet – uden at det kræver samtykke fra den anden forælder og uden at det kræver en afgørelse fra Familieretshuset. En samværsforælder kan altså på lige fod med bopælsforælderen rejse til udlandet med barnet (medmindre der ligger en afgørelse, der begrænser eller ophæver retten til samvær med barnet i udlandet).

Er I uenige om forældremyndigheden på rejsetidspunktet, og verserer der en sag herom ved Familieretshuset eller Familieretten, gælder retten til frit at kunne rejse til udlandet med barnet ikke. I dette tilfælde kan du kun rejse til udlandet, herunder Grønland og Færøerne, med jeres barn, hvis du har et samtykke fra den anden forælder. Dette krav om, at den anden forælder skal give sit samtykke gælder kun, hvis sagen om forældremyndighed er indbragt for retten, eller hvis der i øvrigt kan dokumenteres eller godtgøres en uenighed om forældremyndigheden (f.eks. ved at en anmodning om ændring af forældremyndighed er indgivet til Familieretshuset).

Hvis du ikke kan få samtykke fra den anden forælder, kan Familieretshuset træffe afgørelse om, at du må tage barnet med til udlandet. Det er både den forælder, der har barnet boende, og den forælder, der har samvær med barnet, der kan bede Familieretshuset om at træffe afgørelse herom. Familieretshuset vil så vurdere, om der er en risiko for, at barnet vil blive tilbageholdt i udlandet. Her vil man kigge på den rejsende forælders tilknytning til henholdsvis Danmark og udlandet, og om samværet eller opholdet skal foregå i et land, der har en samarbejdsaftale med Danmark om hjemgivelse. Familieretshuset ser også på, om transporten eller udlandsopholdet vil være uhensigtsmæssigt for barnet, eller om der er begrundet tvivl om, hvorvidt samværsforælderen er i stand til at tage sig forsvarligt af barnet under udlandsopholdet.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, og kan du ikke få et samtykke fra den anden forælder, og heller ikke en afgørelse fra Familieretshuset om, at du må tage jeres barn med til udlandet, og tager du alligevel jeres barn med til udlandet, vil der være tale om en børnebortførelse, eller en uberettiget tilbageholdelse. Dvs. at den tilbageværende forælder kan bede om tilbagegivelse af jeres barn, hvis jeres barn er i et land, som Danmark har en samarbejdsaftale med. Kompetencen til at træffe afgørelse om forældremyndigheden bliver samtidig hos de danske myndigheder.

Har du brug for hjælp

Hvis du har spørgsmål, har en aktuel tvist eller går med overvejelser om at søge forældremyndighed, samvær og/eller bopæl og har brug for hjælp, er du/I meget velkommen til at kontakte vores kontor i Aarhus eller København. Det er muligt at ringe på tlf. 72 14 11 15, eller skrive en e-mail til info@advokatfirmaet-ge.dk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.