Masser af frifindelser

Der er for tiden god vind i frifindelsessejlet hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm.

Det skete bl.a. i en sag om voldtægt, hvor der ingen objektive beviser på voldtægt var, og det derfor, som i mange andre af disse typer sager, var påstand mod påstand. I den pågældende sag var der dog en nabo, som havde observeret, at det umuligt kunne være foregået som ekskæresten havde fortalt, hvilket sammenholdt med de øvrige omstændigheder i sagen, ultimativt førte til en frifindelse af klienten.

I en anden sag var en far blevet tiltalt for at have truet sin ekskone i forbindelse med et skænderi. Retten fandt dog, i tråd med vores påstand, at faren ikke havde haft til hensigt (forsæt til) at ville true, men alene, som reaktion på noget ekskonen havde sagt i en ophedet diskussion, havde udtalt de truende ord. Far og ekskone var da også på talefod igen, og der var således ingen af parterne i sagen, som reelt havde et ønske om at faren skulle straffes.

Bliver man sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det vores klare anbefaling, at man snarest muligt kontakter en forsvarsadvokat således, at man kan få den fornødne støtte og vejledning.

Du er velkommen til at kontakte vores afdeling for strafferet, hvis du har en sag vi kan hjælpe med. På vores kontor i København, Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770 eller vores kontor i Aarhus, Morten Riber Nielsen, tlf. 2210 1767.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.