Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Ingen kan sendes tilbage til Syrien

De danske myndigheder har igennem en længere periode, som det eneste land i EU fastholdt, at det er sikkert at vende tilbage til Syrien. Dette på trods af, at flere rapporter om sikkerhedssituationen i Syrien angiver det modsatte. Senest har en rapport fra Human Rights og Amnesty International vurderet, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien. Dette fik dog ikke de danske myndigheder til at ændre deres kurs – de mener fortsat, at det er sikkert at vende tilbage til Syrien, herunder Rif Damaskus.

I sagen ”M.D and others vs. Russia” har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol d. 14. september 2021 imidlertid fastslået, at det på ingen måder er sikkert at vende tilbage til nogen områder i Syrien. I sagen havde klagerne påstået, at de som følge af, at de befandt sig i den værnepligtige alder med stor sandsynlighed ville blive tvangsrekrutteret ved en tilbagevenden til Syrien.

Domstolen har samtidig vurderet, at udsendelse til Syrien udgør en overtrædelse af artikel 2 (retten til liv) og artikel 3 (beskyttelse mod tortur, inhuman eller nedværdigende behandling eller straf). Domstolen slog samtidig fast, at udsendelse hverken er muligt i øjeblikket eller i den nærmeste fremtid grundet den ustabile sikkerhedssituation.

Personer med samme profil som klagerne i sagen ville formentlig have fået asyl i Danmark med henvisning til udlændingelovens § 7, stk. 1. Dommen er dog alligevel yderst relevant for de personer, som endeligt har fået inddraget eller nægtet deres forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7, stk. 2 eller 3, med henvisning til de generelle forhold i deres hjemområde.

Domstolens indledende vurderinger i sagen

Domstolen tager i sagen stilling til klagernes individuelle forhold. Domstolen ligger vægt på, at klagerne har en særlig risikoprofil som følge af deres værnepligtige alder. Allerede af den grund ville klagerne, som tidligere nævnt, sandsynligvis have fået asyl i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1.

Domstolen har videre anført, at klagerne i sagen som ”returnees” vil være i risiko for at blive udsat for asylbegrundende forfølgelse og overgreb. Domstolen henviser i dommen til det nyeste baggrundsmateriale om Syrien fra 2021, herunder en rapport fra UNHCR (FN’s Flygtningehøjkommissariat).

Domstolen fremhæver desuden, at der er en stor risiko for, at personer med kurdisk oprindelse ved en tilbagevenden til Syrien vil blive udsat for afpresning, mord, kidnapning, tortur og fængsling.

Domstolens vurdering af sikkerhedssituationen i Syrien

De i sagen implicerede asylansøgere kommer fra forskellige områder af Syrien, men Domstolen forholder sig i sagen generelt til alle områder i Syrien, herunder også en vurdering af situationen i Rif Damaskus.

Domstolens konklusion er ganske klar: Der er ingen områder i Syrien, som er sikre i forhold til tvangsmæssig udsendelse.

Spørgsmålet er herefter om de danske myndigheder er tilbøjelige til at ændre sin praksis.

Flygtningenævnet finder ikke grundlag for at ændre praksis

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har imidlertid ved ordinært møde af 28. oktober 2021 fastslået, at Nævnet ikke umiddelbart vil ændre sin hidtidige praksis, idet det er Nævnets vurdering, at Domstolen ved dommen ikke har taget stilling til om tvangsmæssig udsendelse til Syrien vil udgøre en krænkelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Flygtningenævnet understreger dog samtidig, at Nævnets afgørelser vil blive truffet ud fra et forsigtighedsprincip, idet risikoen ved indrejse i Syrien er fortsat integreret del af risikovurderingen i hvert enkelt sag, og at der efter omstændighederne i den konkrete sag kan være anledning til udtrykkeligt at forholde sig til den generelle menneskerettighedssituation i Syrien.

Vi vil fortsætte med at kæmpe for flygtninges rettigheder

Det er derfor vores klare opfattelse, at den afsagte dom i konkrete tilfælde kan føre til, at Flygtningenævnet vil ændre sin hidtidige praksis. Vi vil derfor følge udviklingen tæt og dermed stå klar til fortsat at kæmpe for flygtninges rettigheder. Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har vi stor erfaring med at føre sager i Flygtningenævnet. Hos os kan du derfor altid være sikker på at få en fyldestgørende vejledning og dybdegående behandling af din sag. 

Brug for hjælp? 

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi skal hjælpe dig med. Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, Tobias Grotkjær Elmstrøm, tlf. 2210 0188 eller Mohammad Alloush, tlf. 9165 9408.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.