...

Nye tilstands- og elinstallationsrapporter ved bolighandler – hvad er op og ned i det nye system?


Fra den 1. oktober i år trådte et nyt format i kraft for udformningen af de velkendte tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, der udarbejdes ved bolighandler, hvor huseftersynsordningen finder anvendelse. Jeg tager dig i det følgende igennem en kort beskrivelse af ændringerne, som er relevant for dig som enten sælger eller køber bolig eller fritidshus.

 De ”gamle” rapporter har henholdsvis 24 og 8 år på bagen, alt afhængig af, om der er tale om en tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Mit udtryk skyldes, at man fortsat vil se rapporter fra det gamle system ved bolighandler, da en tilstandsrapport er gyldig 6 måneder fra udarbejdelsen og en elinstallationsrapport er gyldig 1 år fra udarbejdelsen.

Nye kategorier og beskrivelser

Udover en ny udformningen af rapporterne, er der sket en betydelig ændring i kategoriseringen, som enten den bygningssagkyndige eller autoriserede elinstallatør foretager ved sin gennemgang.

Hidtil benyttede man sig af karakterne; IB (ingen bemærkninger), K0, K1, K2, K3 (afhængig af, hvor alvorlig en fejl/skade var) eller UN (undersøges nærmere). Hertil skal det bemærkes, at K1, K2 og K3-karaktererne ikke havde den samme definition i en tilstandsrapport, som den havde i en elinstallationsrapport.

Disse ovennævnte karakterer er nu blevet afløst på to forskellige måder i rapporterne.

I tilstandsrapporterne vil skader fremover blive beskrevet med følgende angivelser:

Et rødt hus angiver kritiske skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt (en skønnet tidsperiode indenfor 2 år). Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

 

Et gult hus angiver alvorlige skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt (en skønnet tidsperiode mellem 2 og 10 år). Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

 

Et gråt hus angiver mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

 

Et sort hus med spørgsmålstegn angiver en mulig skade ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om der er en skade. Det kan være en kritisk eller alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Hvis du kunne tænke dig at se en tilstandsrapport i det nye format, har Sikkerhedsstyrelsen lagt et eksempel ud her.

Den væsentligste ændring er, at det nye system tager udgangspunkt i tidshorisonten for, hvornår en skade bør udbedres af hensyn til muligt funktionssvigt og risiko for følgeskader.

Deraf kommer også, at de nye farvede huse ikke direkte kan oversættes til at være erstatninger for de tidligere K-karakterer. Hvis man skal forsøge at sammenligne karakterne, kunne en skade, som tidligere blev angivet med eksempelvis en K3-karakter, både vurderes som en skade med det røde hus og det gule hus i det nye system, afhængig af, hvornår den bygningssagkyndige skønner, at skaden kan medføre et svigt. Der er således ikke tale om en ren forenkling, men et nyt vurderingssystem.

Derudover suppleres det nye system med en række standardtekster, der beskriver anmærkningerne. Dette skal ifølge Sikkerhedsstyrelsen hjælpe den almene læser med lettere at forstå betydningen af en skade, hvor der tidligere ofte kunne blive benyttet mange fagbegreber. Den bygningssagkyndige vil dog stadig have mulighed for at uddybe sine anmærkninger.

I elinstallationsrapporterne, vil fejl fremover blive beskrevet med følgende angivelser:

Risiko for stød (gul anmærkning med et lyn) angiver ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

 

Risiko for brand (rød anmærkning med en flamme) angiver ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

 

Ulovlige elinstallationer (hvidt og sort forbudstegn) angiver ulovlige elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

 

Undersøges nærmere (hvidt og sort spørgsmåltegn) angiver forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfør bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Hvis du kunne tænke dig at se en elinstallationsrapport i det nye format, har Sikkerhedsstyrelsen lagt et eksempel ud her.

Det nye vurderingssytem i elinstallationsrapporterne skal beskrive ulovlige elinstallationer, som den autoriserede elinstallatør påviser, men tager derudover særligt henblik på, hvilken konsekvens den ulovlige elinstallation risikerer at have. Uanset om den ulovlige elinstallation vurderes at indebære risiko for stød eller brand, kan fejlen få betydning for funktionsdygtigheden af den pågældende installation.

Tilstands- og elinstallationsrapporterne samles digitalt

Fremover vil tilstandsrapporterne og elinstallationsrapporterne blive samlet i en digital løsning, hvor det også vil være muligt at tilgå billed- og videomateriale til rapporterne. Denne løsning imødeses formentlig især som et værktøj for brugeren bag et skrivebord.

I ejendomshandler, hvor huseftersynsordningen anvendes af parterne, har tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten fortsat en stor betydning ved tegning af ejerskifteforsikring – på dette område ændrer det nye system ikke på vurderingen.

Brug for kompetent rådgivning i din handel?

Såfremt du står over for enten et salg eller køb af en ejendom og har behov for rådgivning omkring overdragelsen, er du meget velkommen til at kontakte os hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm på telefonnummer 72 14 11 15, og så vil vi med glæde hjælpe dig med din sag.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.