Nyt familieretssystem

Nyt familieretssystem – Det er relevant for dig, med skilsmisse- og børnesager

Statsforvaltningen ophører og Familieretshuset opstår

Statsforvaltningen bliver nedlagt. Statsforvaltningen har tidligere truffet afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær. Herefter er der pr. 1. april 2019 blevet indført et nyt familieretssystem. Det nye system vil i stedet bestå af Familieretshuset og Familieretten.

Det nye familieretssystem sætter børnene i fokus, og processen vil derfor foregå på børnenes vilkår og forudsætninger. Familieretshuset får derfor færre jurister og flere børnesagkyndige, end hvad den tidligere Statsforvaltning bestod af.

Det nye system giver en større tryghed for børnene, større fleksibilitet for forældrene omkring udbetaling af børne- og ungeydelsen og kortere behandlingstider i disse sager.

Sådan vil sagerne frem over fordeles

De familieretlige sager bliver ved henvendelse fordelt i tre forskellige sagskategorier:
• Simple
• Mindre simple
• Komplekse

Hver enkelt sag vil blive screenet ved Familieretshuset, ved anmodningen om optagelse af sagen. Herefter vil sagen blive placeret i én af de tre sagskategorier. De simple og mindre simple sager vil blive behandlet og afsluttet ved Familieretshuset, mens de komplekse sager afgøres i Familieretten. Familieretten vil herudover ligeledes fungere som en ankeinstans for afgørelser afsagt af Familieretshuset.

Ny børneenhed skal fungere som børnenes bindeled til systemet

En del af det nye system betyder også en ny børneenhed. Formålet med børneenheden er, at børnene skal indbringes i sagen på en tryg og støttende arbejdsmetode. Børneenheden skal fungere som børnenes bindeled til systemet, derfor skal børneenheden varetage informations- og rådgivningsfunktioner. Børnene bliver af denne grund inddraget på et tidligere stadie i processen.

Delt bopæl skal skabe tryghed og ro for børnene

Det nye system og dets regler skal bidrage til familiens oplevelse af at have to ligeværdige forældre. Det bliver derfor muligt for forældrene at aftale, at deres fællesbørn skal have bopæl hos begge forældre. Denne mulighed for delt bopæl medfører, at børnene undgår at blive forstyrret i deres vaner og trygge rammer. Den delte bopæl bliver derfor et redskab for at sikre mest tryghed og ro hos børnene ved forældrenes skilsmisse.

Forældre kan sammen bestemme over udbetaling af ydelse

Udover delt bopæl medfører systemet, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles ligeligt mellem forældrene. Dette betyder, at den tidligere praksis med udbetaling af ydelsen til moderen bliver ændret. Ydelsen skal afspejle måden, som familie vælger at indrette sig på. Det klare udgangspunkt om fordelingen af ydelse skal derfor gælde de forældre, der vælger en 7/7 eller 6/8 ordning.

Forældrene får ligeledes aftalefrihed – det vil sige, at forældre kan ved enighed bestemme om hele ydelsen kun udbetales til én af forældrene.

Skilsmisse med børn – 3 måneders refleksionsperiode

Siden 2013 har det været muligt for ægtefæller at blive skilt ’øjeblikkeligt’ ved brug af NemID ved enighed om skilsmissen. Som en del af det nye familieretssystem skal ægtefæller, der har børn, være separerede i tre måneder, forinden de kan blive skilt. Denne 3 måneders periode skal fungere som en refleksionsperiode, hvor både ægtefæller og børn bliver tilbudt rådgivning.

En direkte skilsmisse bliver derfor betinget af;
1) at refleksionsperioden er realiseret,
2) at begge ægtefæller inden en måned efter udløbet af refleksionsperioden har udtrykt et fortsat ønske om at gennemføre skilsmissen, og
3) at begge ægtefæller fuldfører det obligatoriske digitale forløb.

Reglen skal være med til at forebygge, at ægtefællerne bliver skilt og fortryder kort tid efter.

Reglen om tre måneders separation gælder ikke, hvis ønsket om skilsmisse skyldes vold eller utroskab.

Har du spørgsmål til det nye familieretssystem?

Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om det nye familieretssystem, eller har behov for bistand til din familieretlige sag, skal du være velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 72 14 11 15, hvor en af vores advokater vil være klar til at give dig kompetent rådgivning. Du kan også udfylde vores kontaktformular her.

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar