...
Nyt familieretssystem

Nyt familieretssystem – Det er relevant for dig, med skilsmisse- og børnesager

Statsforvaltningen ophører og Familieretshuset opstår

Statsforvaltningen er blevet nedlagt pr. 1. april 2019. Statsforvaltningen har tidligere truffet afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær.  Det nye system vil i stedet bestå af Familieretshuset og Familieretten.

Det nye familieretssystem sætter fortsat børnene i fokus, og processen vil derfor foregå på børnenes vilkår og forudsætninger. Familieretshuset får derfor flere børnesagkyndige end tidligere i Statsforvaltningen.

Det nye system giver en større tryghed for børnene, større fleksibilitet for forældrene omkring udbetaling af børne- og ungeydelsen og kortere behandlingstider i disse sager.

Sådan vil sagerne frem over fordeles

De familieretlige sager bliver ved henvendelse fordelt i tre forskellige sagskategorier:

 • Simple
 • Mindre simple
 • Komplekse

 

Hver enkelt sag vil blive screenet ved Familieretshuset, ved anmodningen om optagelse af sagen. Herefter vil sagen blive placeret i én af de tre sagskategorier. De simple og mindre simple sager vil blive behandlet og afsluttet ved Familieretshuset, mens de komplekse sager afgøres i Familieretten. Familieretten vil herudover ligeledes fungere som en ankeinstans for afgørelser afsagt af Familieretshuset.

Har du brug for en familieretsadvokat? Vi kan hjælpe dig med sager om forældremyndighed, bopæl, samvær og tvangsfjernelse af børn. Læs mere her.

Ny børneenhed skal fungere som børnenes bindeled til systemet

En del af det nye system betyder også en ny Børneenhed. Formålet med børneenheden er, at børnene skal indbringes i sagen på en tryg og støttende måde. Børneenheden skal fungere som børnenes bindeled til systemet, derfor skal børneenheden varetage informations- og rådgivningsfunktioner. Børnene bliver af denne grund inddraget på et tidligere stadie i processen.

Delt bopæl ved enighed

Det nye system og dets regler skal bidrage til familiens oplevelse af at have to ligeværdige forældre. Det bliver derfor muligt for forældrene at aftale, at deres fællesbørn skal have bopæl hos begge forældre. I givet fald skal forældrene være enige om de beslutninger om overordnede forhold i barnets daglige liv som eksempelvis skolevalg. Barnet har dog kun folkeregisteradresse hos den ene af forældrene.

Forældre kan sammen bestemme over udbetaling af ydelse

Udover delt bopæl medfører systemet, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles ligeligt mellem forældrene. Dette betyder, at den tidligere praksis med udbetaling af ydelsen til moderen bliver ændret. Ydelsen skal afspejle måden, som familien vælger at indrette sig på. Det klare udgangspunkt om fordelingen af ydelse skal derfor gælde de forældre, der vælger en 7/7 eller 6/8 ordning.

Forældrene kan fortsat aftale, at hele ydelsen kun udbetales til én af forældrene, hvis de er enige herom.

Skilsmisse med børn – 3 måneders betænkningsperiode

Siden 2013 har det været muligt for ægtefæller at blive skilt ’øjeblikkeligt’ ved brug af NemID ved enighed om skilsmissen. Som en del af det nye familieretssystem skal ægtefæller, der har fællesbørn, være separerede i tre måneder, forinden de kan blive skilt. Denne 3 måneders periode skal fungere som en betænkningsperiode, hvor både ægtefæller og børn bliver tilbudt rådgivning.

En direkte skilsmisse er derfor betinget af:
1) at refleksionsperioden er realiseret,
2) at begge ægtefæller inden en måned efter udløbet af refleksionsperioden har udtrykt et fortsat ønske om at gennemføre skilsmissen, og
3) at begge ægtefæller fuldfører et obligatorisk digitalt forløb

Reglen skal være med til at forebygge, at ægtefællerne bliver skilt og fortryder kort tid efter.

Reglen om tre måneders separation gælder ikke, hvis ønsket om skilsmisse skyldes dokumenteret vold eller utroskab.

Har du spørgsmål til det nye familieretssystem?

Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om det nye familieretssystem, eller har behov for bistand til din familieretlige sag, skal du være velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 72 14 11 15, hvor en af vores advokater vil være klar til at give dig kompetent rådgivning. Du kan også udfylde vores kontaktformular her.

3 Comments
 • Klaus Søgaard
  Posted at 20:48h, 25 oktober

  kan det være rigtig en sag skal tage 6 mrd inden den bliver sendt til familieretten fra der har været høring i sagen?
  og hvor lang tid skal man så regne med der går inden sagen kommer for retten?.
  I vores tilfælde er moderen sygemeldt pga. sagen. PT er det ikke sikkert hun kan genoptage sin uddannelse, Har hun mulighed for kompensation?

  • Janni Palm Valentin Knudsen
   Posted at 09:54h, 28 oktober

   Hej Klaus

   Tak for din kommentar.

   Du kan kontakte Karen Møller Christensen, vores familieretsadvokat, på karen@advokatfirmaet-ge.dk eller på tlf.: 22 10 17 70
   Så kan i snakke om, hvordan hun kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

 • Nicki angel borgquist
  Posted at 22:29h, 22 juli

  Hej, jeg har lige været i familieretshuset,
  Finder ud af x, har fået råd at familieretshuset til at tilbage holde mine datter og der har forgået i et halvt år. Nu til vores første møde i familieretshuset, nægter de at havde gjort det og selvom vi var klart enige om samvær og jeg fik givet halvdelen af forældre myndigheden. Men de valgte selvom begge parter var enige, så gik det til valget om børneenhed til det skulle ske, og at sagen skulle videre i retten selv om vi begge har klar enighed om det hele.

  Virker virkelig som en personlige hetz fra familieretshuset. ?. Kan man aflyse en retsag hvis begge er enige, selv den part der havde valgt at tilbage holde barnet, har indset hun er blevet vildledt at familieretshuset