...

Også en arbejdsgiver kan komme til skade på arbejde – men spørgsmålet er, om han kan få erstatning for skaden?

Det første spørgsmål, jeg altid stiller en arbejdsgiver, når jeg rådgiver omkring en ny arbejdsulykke, er; ”har du sørget for at forsikre dig selv?”

For overraskende nok er svaret, at næsten alle arbejdsgivere er helt up-to-date med, at det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsgiveren har dog i bemærkelsesværdigt mange tilfælde undladt at forsikre sig selv.

Min erfaring er desværre, at arbejdsgiveren mange gange ikke er opmærksom på, at den almindelige arbejdsskadeforsikring kun dækker de ansatte og altså ikke arbejdsgiveren selv. Det kræver nemlig en tillægsforsikring. Mange ved ikke, at der er den her forskel. Først når de står i en ulykkessituation, opdager de, at de ikke er dækket.

Om årsagen til manglende dækning skyldes, at man nøjes med den lovpligtige forsikring for at spare penge, kan være forklaringen i nogle situationer. Ofte er det dog uvidenhed som gør, at man simpelthen ikke får tegnet en forsikring på sig selv. Rigtig mange selskaber beskriver reglerne således: ”Det er ikke lovpligt for selvstændige at have en arbejdsskadeforsikring til sig selv – men det er en god idé”. Og hvad den her ”gode idé” så består i, tænker mange arbejdsgivere ganske enkelt ikke over. (Det skal bemærkes, at hvis man er selvstændig med et A/S, ApS, IVS eller andelsselskab, så har man også pligt til at sikre sig selv mod arbejdsskader.)

Et typisk eksempel kan være tømrermesteren, som har en enkeltmandsvirksomhed og et par svende ansat. Tømrermesteren har et lige så udsat arbejde som svenden. Tømrermesteren har dog alene tegnet den lovpligtige forsikring og altså en forsikringsdækning for svenden. Dermed vil svenden i tilfælde af en arbejdsulykke kunne få dækket bl.a. varigt mén og varigt erhvervsevnetab.

Tømrermesteren derimod er rigtig dårligt stillet, hvis han f.eks. falder ned fra hustaget og pådrager sig varige mén og lider et varigt erhvervsevnetab. For han har ingen mulighed for at anmelde skaden som en arbejdsulykke og få erstatning. Og det kan få store konsekvenser.

Mit råd er, at man som selvstændig altid sørger for at tage en dialog med sit forsikringsselskab og få en grundig rådgivning omkring, hvilke forsikringstyper der findes. De fleste kender som sagt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men herudover er det vigtigt at man spørger ind til, hvad man skal tegne for selv at være dækket. Hos nogle selskaber hedder det en såkaldt indehaver-arbejdsskadeforsikring. Nogle selskaber kalder det en virksomhedsforsikring. Kært barn har mange navne.

Forskellen mellem at være dækket eller ej kan i nogle situationer betyde mange millioner kroner. Derfor er det værd at tjekke op på.

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke og har brug for hjælp i forbindelse med anmeldelse eller førelse af sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er du meget velkommen til at kontakte os for en gratis rådgivning.

Hvis du er selvstændig og er i tvivl om, hvorvidt du er korrekt dækket, bør du kontakte dit forsikringsselskab hellere i dag end i morgen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.