...

Opholds- og arbejdstilladelse

Hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm har vi forståelse for, hvilke stor værdi udenlandsk arbejdskraft skaber for danske virksomheder. Den danske udlændingelov er dog lang og reglerne ændrer sig konstant. Det kan derfor være vanskeligt for den enkelte borger eller virksomhed at navigere rundt i de regler og krav, der gør sig gældende i forbindelse med en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. 

Det medfører ofte, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sår tvivl om, hvorvidt de enkelte betingelser er opfyldte. Det er typisk indsamlingen af den relevante dokumentation, der er kernen i problemet. Kan man ikke dokumentere opfyldelsen af de krav, der gælder, vil der i langt de fleste tilfælde blive meddelt afslag på den enkelte ansøgning. 

Vi er et advokatfirma, der arbejder specialiseret inden for udlændingeret. Vi har dagligt korrespondance med forskellige virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft og har derfor kendskab til, hvor svært det kan være for den enkelte virksomhed og ansøgeren at få godkendt en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvad består vores arbejde i? 

Med en advokat på sagen sikrer du og den enkelte virksomhed, at den relevante dokumentation bliver indsamlet, ligesom vi hjælper med at holde overblikket, gennemgå ansøgningsskemaet sammen med dig og udarbejde et følgebrev til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvori der argumenteres for, at de enkelte betingelser er opfyldt under henvisning til den vedlagte dokumentation. 

Før indgivelse af ansøgningen foretager vores advokater dog altid en vurdering af mulighederne i sagen. Vi vil ærligt og detaljeret oplyse om udfordringerne i den enkelte sag, således at disse evt. kan forsøges imødekommet før indgivelse af en ansøgning. 

Du vil også få en vurdering af, hvorvidt der eksempelvis skal foretages oversættelse af den vedlagte dokumentation ved en autoriseret tolk.

Udover selve ansøgningsprocessen vil advokaten sørge for at repræsentere dig i sagens videre forløb og føre den videre korrespondance med de relevante myndigheder.

Det sker ofte, at den enkelte myndighed retter henvendelse til ansøgeren og beder om dennes skriftlige bemærkninger i form af en skriftlig partshøring. Med en advokat fra start sikrer du dig, at fristerne bliver overholdt, og at der bliver indsendt en skriftlig partshøring med korrekte bilag.

Brug for hjælp? 

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er specialiseret inden for opholds- og arbejdstilladelser. Vores advokater står derfor altid klar til at assistere dig og din arbejdsgiver. 

Vi er altid opdaterede på udlændingeloven og sikrer dig en dybdegående vurdering af dine muligheder og en god sagsbehandling. 

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi kan hjælpe dig med, og få en uforpligtende gennemgang af processen og de gældende krav. 

Servan Akat, tlf. 2258 5154, servan@advokatfirmaet-ge.dk

Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, kristian@advokatfirmaet-ge.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.