...

Permanent opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende

Permanent opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende

Det kan være udfordrende at få godkendt en ansøgning om permanent opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende, da en sådan ansøgning kræver omhyggelig forberedelse med henblik på at kunne dokumentere, at arbejdet i den selvstændige erhvervsvirksomhed har haft et omfang af mindst 30 timer ugentligt i mindst de seneste 3 år og 6 måneder. 

Det er et grundlæggende krav, at arbejdet kan sidestilles med et sædvanligt fuldtidsarbejde, der registreret i e-Indkomstregistret med antallet af arbejdstimer hver enkel måned. 

Det er derfor en god idé at få en advokat til at hjælpe dig i din ansøgning om permanent opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende. Advokaten kan hjælpe med at skabe et overblik, indsamle de relevante dokumenter og varetage korrespondancen med Udlændingestyrelsen frem til den endelige afgørelse i sagen.

Udlændingestyrelsen foretager typisk en vurdering af følgende momenter: 

 1. Din arbejdsindsats i virksomheden.
  Det er vigtigt, at det i forbindelse med ansøgningen bliver beskrevet, hvad din rolle i virksomheden omfatter, samt hvad dine arbejdsopgaver består i.
 2. Virksomhedens art og omfang, herunder virksomhedens ydelser samt priser for ydelserne.
  Udlændingestyrelsen har ved vurderingen behov for at få indblik i, hvilken type virksomhed, der drives, herunder om der er tale om en hobbyvirksomhed, som ikke opfylder kravene til ordinær fuldtidsbeskæftigelse.
 3. Virksomhedens omsætning, åbningstider og kundegrundlag.
  Udlændingestyrelsen ønsker et indblik i, om det selvstændige arbejde er svarende til et fuldtidsarbejde, samt om virksomheden er drevet med henblik på selvforsørgelse. 

 

I forbindelse med din ansøgning er det derfor vigtigt at vedlægge følgende dokumentation: 

 1. Virksomhedens årsregnskaber
 2. Saldobalancer for det indeværende år
 3. Dokumentation for momsindberetninger
 4. Registreringsbeviset fra Erhvervsstyrelsen
 5. En anonymiseret oversigt over antal ansatte, deres arbejdsopgaver, løn og arbejdstid el.lign. 

 

Listen er dog ikke udtømmende, idet mængden af den påkrævede dokumentation kan være forskellige alt efter den konkrete virksomheds virke. Det er derfor altid en god idé at få en advokat til at bistå dig med ansøgningen, idet advokaten med sin brede erhvervserfaring kan sikre sig, at der bliver dannet klarhed over din selvstændige erhvervsvirksomhed, ligesom advokaten vil forsøge at overbevise Udlændingestyrelsen om, at der er tale om arbejde, der kan sidestilles med sædvanlig fuldtidsarbejde. 

Brug for hjælp?

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er specialiseret inden for permanent opholdstilladelse. Vores advokater står derfor altid klar til at assistere dig.

Vi er altid opdaterede på udlændingeloven, nye afgørelser fra EU-domstolen og sikrer dig en dybdegående gennemgang af dine muligheder og en god sagsbehandling.

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi kan hjælpe dig med, og få en uforpligtende gennemgang af processen og de gældende krav.

Servan Akat, tlf. 2258 5154, servan@advokatfirmaet-ge.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.