...
Sådan gennemskuer du reglerne om ægtefællesammenføring

Sådan gennemskuer du krav til ægtefællesammenføring

Ønsker du opholdstilladelse til din udenlandske ægtefælle eller samlever i Danmark? Så er der en række krav, I skal opfylde for at få ret til ægtefællesammenføring. Det kan være svært at gennemskue reglerne om ægtefællesammenføring, og derfor forsøger vi her at give dig et overblik. Er du I tvivl, kan du altid kontakte en af vores advokater.

Krav der skal opfyldes:

  • I skal være gift eller have været samlevende i mindst halvandet år på samme adresse
  • Jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret og må ikke være tvangs- eller proformaægteskab
  • I skal begge være fyldt minimum 24 år
  • Jeres samlede tilknytning til Danmark skal være større end jeres samlede tilknytning til et andet land
  • I skal deltage aktivt i integrationen i det danske samfund, herunder bestå dansk på A1-niveau inden for seks måneder efter opnået opholdstilladelse
  • Du skal kunne forsørge dig selv og din ægtefælle/samlever
  • I skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse
  • Du skal stille økonomisk sikkerhed for 55.375,27 kr. (2018-niveau) til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle
  • Du må ikke inden for en periode på 10 år inden afgørelsen om familiesammenføring være dømt for vold m.m. begået mod en tidligere ægtefælle/samlever
  • Du skal have permanent opholdstilladelse, være dansk statsborger, være flygtning eller have fået forlænget din midlertidige opholdstilladelse med beskyttelsesstatus efter de første 3 års ophold

 

Lempelser af krav til ægtefællesammenføring

Er du dansk statsborger, kan du slippe for at opfylde nogle af kravene. Det samme gælder, hvis du har et arbejde på Udlændingestyrelsens positivliste.

Advokathjælp i forbindelse med ægtefællesammenføring

Da reglerne inden for ægtefællesammenføring er meget komplekse og omfattende, vil vi anbefale dig at kontakte en af vores advokater, så vi kan hjælpe dig videre.

Kontakt os på telefon 72 14 11 15 eller mail: info@advokatfirmaet-ge.dk.

Læs mere om ægtefællesammenføring her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.