...

Servicemeddelelse om situationen i Ukraine

Vores advokater har fået en del henvendelser fra flere danske virksomheder, der ønsker at høre om deres ukrainske medarbejderes retsstilling i forhold til situationen i Ukraine.
Vi vil derfor opridse de overordnede muligheder for ukrainske statsborgeres mulighed for indrejse i Danmark og muligheden for at indgive ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse til en virksomhed i Danmark.
 
Mange ukrainere står imidlertid i en skrøbelig situation i landet, da det kan være svært at komme ud af landet henset til, at alt flyaktivitet er sat i bero. Vi henviser i det hele til Udenrigsministeriets hjemmeside:
 
 
Ukraine er som bekendt ikke et EU-land. Man kan dog som ukrainske statsborger alligevel indrejse til Danmark visumfrit, hvis man er i besiddelse af et pas fra 12. januar 2015 eller nyere, da disse pas er ”biometriske”. Der er dermed alene visumpligt, hvis passet er ældre end 12. januar 2015.
 
Disse ukrainske borgere har ret til at opholde sig i Danmark uden visum eller opholdstilladelse i 90 dage ud af en 180 dages periode.
 
Hvad er processen?
Såfremt en ansøger bliver meddelt arbejds- og opholdstilladelse på baggrund af et ansættelsesforhold i Danmark, vil også ansøgerens familiemedlemmer få mulighederne for opholdstilladelse til landet som medfølgende familiemedlemmer. Der kan gives medfølgende opholdstilladelse til ansøgerens eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.
 
Hvis en ansøgning indgives, mens ansøgeren opholder sig i Danmark, vil vedkommende have ret til processuelt ophold under sagens behandling. Det betyder, at ansøgeren vil have ret til at opholde sig i Danmark frem til, at der foreligger en endelig afgørelse i sagen. En ansøgning kan dog også indgives fra udlandet, hvormed man ikke opnår retten til processuelt ophold under sagens behandling.
 
Der findes følgende former for arbejds- og opholdstilladelser, som behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI):
 
1. Ansøgning efter positivlisten
2. Ansøgning efter beløbsordningen
3. Ansøgning efter fast-track ordningen
4. Ansøgning efter særlige individuelle kvalifikationer
 
Ved en ansøgning efter positivlisten er det en betingelse, at den tilbudte stilling står anført på SIRI’s interne lister. Her et link til de jobtitler, der giver ret til arbejds- og opholdstilladelse efter positivlisten:
 
 
En ansøgning efter positivlisten kræver ikke, at virksomheden er tilmeldt Praktikplads-AUB, når den enkelte medarbejder har en videregående uddannelse. Kravet om, at virksomheden skal være tilmeldt Praktikplads-AUB og opfylde sine målsætninger for elevtal, gør sig altså kun gældende for faglærte ansøgere.
 
Såfremt den pågældende medarbejder har en videregående uddannelse, er det udelukkende et krav, at uddannelsen lever op til de krav, der stilles til jobtitlen. Det er dog afgørende, at der er tale om en uddannelse på minimum bachelorniveau.
 
Det er desuden et krav, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.
 
Der gælder ikke andre betingelser ud over det ovenfor anførte, hvorfor positivlisten er en god mulighed for mange danske virksomheder.
 
Har du brug for hjælp?
Kontakt os endelig, hvis vi kan hjælpe i processen. Vores advokater står klar til at vurdere din retsstilling og besvare dine spørgsmål.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.