Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm skaber tvivl blandt Flygtningenævnets dommere i prøvesag

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm skaber tvivl blandt Flygtningenævnets dommere i prøvesag om situationen i Rif Damaskus i Syrien.

Flygtningenævnet har i den seneste tid behandlet 3 prøvesager vedrørende den generelle sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Rif Damaskus i Syrien.

I to af prøvesagerne vurderede samtlige af Flygtningenævnets dommere, at situationen i Syrien havde ændret sig på en sådan måde, at syriske flygtninge kunne sendes tilbage dertil uden frygt for at lide asylbegrundende overgreb.

Den tredje og sidste af prøvesagerne blev behandlet af Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm. Vi foretog en dybdegående analyse af den seneste sikkerheds- og menneskerettighedssituation i Syrien og argumenterede for, at forbedringen alene var midlertidig, og at man derfor ikke kunne sendes tilbage dertil uden frygt for eget liv eller helbred. På den baggrund lykkedes det at overbevise den ene af de tre juridiske dommere, hvormed der blev skabt tvivl blandt Flygtningenævnets dommere.

Vi stolte over at have skabt denne tvivl hos Flygtningenævnet, der nu kan danne basis for, at også Udlændingestyrelsen i sine vurderinger vil udvise tilbageholdenhed.

Ovenstående anser vi for at være en stor sejr, og vi vil nu vurdere mulighederne for at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med henblik på en afklaring af den generelle situation i Rif Damaskus i Syrien.

Kontakt os endelig, hvis du har en sag vi skal hjælpe dig med. Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, Tobias Grotkjær Elmstrøm, tlf. 2210 0188 eller Mohammad Alloush, tlf. 9165 9408.

 

ةيبيرة تجين نيف قضير ئجم اللالس تظلجم ةان قضير ب )شك تقلخ( كوكشال ير ثي Grotkjær Elmstrøm ةاماحمال بتكم ايروس يف قشمد فير ع يفضالو لوح

قشمد فير نيف ناسنالإ قوقح عاضوأو ماعال نملأاب قلعتة تيبيرتج اياقض 3 ةير ة الاخنون نيف الاير ئجم اللالس تظلجم جلاع ايروس نيف

ةداعإ نكمي ثيحب ير تغ دق ايروس ع نيفضالو نن أير ئجم اللالس تظلجم ةاع قضيمج مية ، قيبيرجتال اياضقال نم نير تلاح نيف لجوءهم بابسلا تاءادتعاو تاكاهتنلا ضرعتال نم فخو نود كانن إلى هير يروسن الير ئجاللا ميغتسمال هيكغوتك ةاماحمة الكشر لبق نم ةير الأخو لثةاة الثيضقلجة الاعم تمت طقف اتؤقم ناك نسحتال نأب)انجتحأ( اندلاجو ارً ؤخم ايروس يف ناسنالإ قوقحو ين نمع الأضولل اقمعتم لايلتح انيرجأ دقل ةاضقال دحأ عانيف إق تجحن ، ةيفلخال هلى هذع .مهتم أو صحهتايح لىع فخو ندو كانم إلى ههدتاعإ نكمي يلى لااتلابو

نير ئجم اللالس تظلجم ةان قضير ب اكوكش قلخ امم ، ةثن الثلاير ينوناقال

ةرجهال ةرئادل ساسالأ نالآ لكشي نأ نكمي يالذو ، نير ئجم اللالس تظلجم ك يفشهذا ال انقلخ اننلأ نوروخف نحن اهتامييقس نيف تفنط البض راهظة لإيكرامندال

عضالو حيضوتل ناسنالإ قوقة لحيبوروة الأمكحمال مامأ نعطة اليناكمنيف إ نالآ رظننسو اير بك اراصتنا قبس ام ير تعن نحن ايروس نيف قشمد فير نيف ماعال “

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.